VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
1 200 uppdateringar!

Fyra nya Båtsportkort finns nu att köpa


Information från Sjöfartsverket 2021-05-06

Bild:Sjöfartsverket

De fyra nya båtsportkorten har uppdateringar om djupkurvor, fartbegränsningar, nya ruttsystem och mycket mer. Totalt har omkring 1 200 uppdateringar gjorts i de fyra områdena Västkusten norra, Västkusten södra, Sydkusten och Ostkusten. En annan nyhet är bytet av papper som ett steg att minska Sjöfartsverkets klimatavtryck.


Information från Sjöfartsverket:

Sjöfartsverket ansvarar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. En viktig del i det arbetet är att producera sjökort av hög kvalitet och ge bästa möjliga stöd för navigering i svenska vatten. Båtsportkorten är sjökort i ett mindre format för dig som vistas på sjön med egen båt.

Varför köpa nya båtsportkort?

När Sjöfartsverket gör uppdateringar för vi in allmänna förändringar också, som till exempel förändring av farleder, ny utmärkning och nya djupuppgifter. Våra båtsportkort produceras från vår databas för sjökortsinformation och plockas ut med ett beslutat intervall beroende på hur mycket som händer i respektive område. Därför är det viktigt att se över sina sjökort. Kommer ett nytt båtsportkort över ett område har vi gjort bedömningen att det tidigare båtsportkortet är utdaterat och bör bytas ut.


Du kan på Sjöfartsverkets webbplats se de förändringar som sker i båtsporten via Ufs-notiser. På så sätt kan du manuellt rätta ditt sjökort löpande.


Förändringar för respektive serie av båtsportkorten 2021


Västkusten norra båtsportkort

Cirka 400 uppdateringar. Djupuppgifter har ändrats som ett resultat av sjömätningar. Fartbegränsningar har tillkommit och tagits bort. Ändringar med anledning av nytt och förändrat ruttsystem i Kattegatt.


Västkusten södra båtsportkort

Cirka 400 uppdateringar. Djupändringar och undervattenstenar med anledning av sjömätningar. Flytande utmärkning har flyttats och ändrats. Ändringar med anledning av nytt och förändrat ruttsystem i Kattegatt. 


Sydkusten båtsportkort

Cirka 230 uppdateringar. Resultat från flera sjömätningar har förts in i sjökortet. Förändringar med anledning av nytt ruttsystem och trafiksepareringar. Nya förbudsområden och fartbegränsningar.


Ostkusten båtsportkort

Cirka 200 uppdateringar. Nya och justerade fågelskyddsområden. Nya fyrar och ändrad flytande utmärkning. Flera nya undervattenstenar och justerade djupkurvor.


Nytt papper

Som ett led i Sjöfartsverkets arbete att minska sitt klimatavtryck byter verket i år papper i båtsportkorten. Pappret som nu används är vattensäkert och slittåligt men är även miljövänligt och FSC-märkt. Båtsportkorten trycks med energi från vindkraft.


Dessutom innehåller de nya båtsportkorten inte längre latex (plast). Sidorna kan upplevas tunnare, men har samma kvalitet som tidigare när det kommer till att vara slit- och vattentåligt.


Tipsa en vän Skriv ut