Badplattform för ökad säkerhet och komfort 


Text & bild: Bengt Utterström 2012-04-18


Badplattform är i sig inget ovanligt. Många har insett dess fördelar. De underlättar vid bad, när man går i jollen och vid hantering av ankare. Få är nackdelarna. Men det finns en hel del att fundera igenom innan köp och montering. Här beskriver jag hur vi resonerade och hur monteringen gick till.


Olika modeller
Badplattform på aktern är inte bara en trivselfråga vid bad. Det är en säkerhetsfråga också. Faller någon över bord och behöver hjälp är det en klar fördel om det finns en badplattform. Dessutom underlättar den vid hantering av ankare och när en boj ska fångas. Har man en jollen blir det betydligt enklare att kliva i och ur den.

Badplattformarna på marknaden är förvisso rätt lika varandra, men skiljer sig ändå åt. Det gäller i storlek och form. En båt med rund häck behöver en modell. En båt med platt akter en annan. Vår akter på projektbåten, en Hallberg Rassy 352, är platt.

Vidare ville vi ha en plattform som har 32 millimeters rör. De klenare på 25 millimeter känns för veka tyckte vi.

Hel eller delad?
Jag var inne på att vi skulle ha två mindre plattformar och behålla befintlig stege. Badstegen är rejäl och går ned en bra bit i vattnet. Jag blev dock överröstad av de andra båtägarna och beslutet blev att köpa en hel plattform kompletterad med ny stege. Gamla stegens fästen kommer att användas och bli ett kombinerat fotsteg och handtag.


Stag ovan vattenlinjen

Våra stag monterades ovanför vecket i akterspegeln. Notera den blå linan till vänster som håller upp badplattformen i bakkant.
Våra stag monterades ovanför vecket i akterspegeln. Notera den blå linan till vänster som håller upp badplattformen i bakkant.

Ett viktig sak för oss var att hitta en badplattform där stagen monteras på ovansidan och således över vattenlinjen. Det har tre fördelar med sig. Inga borrhål under vattenlinjen. Ingen risk att stagen knäcks under vattenlinjen om båten ska få övervintra i isen. Tredje fördelen är att det blir också ett räcke, om än lågt, som skyddar när man står på plattformen. Det kan också vara till hjälp när man ska ta sig upp ur vattnet.


Stag under vattenlinjen är en ökad risk för läckage.
Stag under vattenlinjen är en ökad risk för läckage.

Den badplattform vi monterade kan fås med stag som går under plattformen, men ändå ovanför vattenlinjen.

Badstegen
En badstege, som går ned minst 50 centimeter under vattenytan, borde vara ett krav på alla fritidsbåtar. Faller man i från någon kaj eller från båten är det näst intill omöjligt att ta sig ombord om man inte har en badstege. Viktigt är också att stegen kan fällas ned när man ligger i vattnet. Den får inte vara fastsatt i uppfällt läge.

På båtmässan Allt för sjön inventerade vi badplattformar och stegar. Det finns i stort sett bara en modell av teleskopstege att köpa. De tillverkas säkert någonstans i Kina. Jag gillar inte stegens konstruktion. Man måste trycka den inåt och uppåt för att få ut den. Sedan måste man knäböja på badplattformen, ned med handen i vattnet och trycka in den för att få den på plats efter bad.

”Inga problem med det”, säger Bengt Axhede som äger Båtsystem när vi står i deras monter på Allt för sjön. ”Här har vi en ny modell som du drar i med en lina från akterdäck. Stegen fälls ihop, åker in och låser sig. Sedan drar du i andra linan när den ska ut”, säger Bengt Axhede. ”Är systemet prövat”, frågar jag. ”Vi har själva testat den och är mycket nöjda med resultatet, men den är ny för säsongen och vi vet inte hur den tas emot ännu”, säger Bengt Axhede.

Det slutade med att vi valde Båtsystems badplattform och köpte även den nya, relativt oprövade, modellen av badstege. Vi återkommer efter sommaren med erfarenheterna från den.

Montering
Jag sökte en båtägare som också har en HR 352 med samma badplattform som vi tänkt oss. Jag ville veta vilken höjd de monterade den på. Vi vill helst undvika att badplattformen tar i vattnet när vi går för motor. Aktern dras ju ned då. Det visade sig att han tyckte att deras satt ungefär 5 till 7 cm för lågt. Samtidigt vill man ju inte ha den för högt. Vi monterade vår 6 cm högre än ”Bertils” vilket motsvarar ungefär 40 cm från vattnet.

Att borra skruvhål och dra fast muttrar går på ett kick. Det som tar tid är att fundera ut var hålen ska borras. Ingen vill ju göra mer än ett hål per skruv.


Maskeringstape

Vi satte maskeringstape över det områden som vi bedömde att fästena hamnar på. Vi markerade också var \
Vi satte maskeringstape över det områden som vi bedömde att fästena hamnar på. Vi markerade också var "Börje" hade monterat sin badplattform.

Vi började med att markera mitten av akterspegeln med lodrätt maskeringstape. Sedan satte vi tape ungefär där vi trodde plattformens nedre fästen skulle sitta.

Låt inte maskeringstape sitta för många dagar. Då blir den svår att få bort och den lämnar fula klistermärken efter sig.

Fästplattorna och teakribborna
Montera fästplattorna i badbryggan. Dra åt skruven, men inte för hårt. Man måste kunna lirka med dem när man ”mallar in” plattformen.

Vi valde att skruva bort teakribborna. De är enkla att lossa. Plattformen blir avsevärt lättare att arbeta med då.

Med fördel tar man snören till hjälp och binder fast plattformen i dessa och i pushpit. Då kan man ganska exakt placera in plattformen. Kruxet är att båten står på land. Det innebär fel lutning i långskeppslinjen och sidledes. Enklas är att båten ligger i sjön, men då är det bökigare att montera. Det förutsätter tillgång till en låg flytbrygga och jolle.

Således blir det en himla massa mätande med tumstock och trixande med ögonmått. Ingen linje, teaklist eller snobbrand är byggd eller målad med millimeterprecision.

Det gäller ju att plattformen inte lutar nedåt, uppåt eller åt sidan när båten sjösätts. Att i efterhand justera går inte om man inte borrar nya hål.

Tipset är, ta god tid på dig, resonera med någon pålitlig person med sinne för estetik. Se också till att inga störande moment finns runt omkring.

Innan du borrar
När höjden är rätt och plattformen är centrerad och lutar lika mycket som båten, då markeras med tusch på maskeringstapen var fästplattorna ska sitta. Uppskatta också var stagen hamnar. Tänk på att de ska gå parallellt med badplattformens yttre kant.

Kontrollera nu var hålen på båtens insida hamnar. Det kan ju gå någon ledning där, vara en hylla eller något annat som gör att skruven inte kan sitta där du tänkt det.

Vår akterspegel har ett veck och vi ville också att stagens fäste skulle sitta just ovanför vecket, men under den blå linjen. Därför blev vår montering tämligen tidskrävande för vi var tvungna att ”småkapa” stagen för att hitta rätt höjd. Närmare halva monteringstiden la vi på det finliret.

Den som har en slät akterspegel har en betydligt enklare montering att se fram emot.

Borra rätt
Borra vinkelrätt mot skrovet. Håll borrmaskinen rakt. Låt borren skära hål genom maskeringstapen och gelcoaten. Tryck inte för hårt. Använd en ny vass borr.

Borra ett hål i höger fäste. Tryck in en skruv i hålet. Borra sedan ett hål i vänster fäste. Tryck in en skruv även där. Kontrollera nu igen hur det blir på insidan. Nu är det ganska lätt att få en uppfattning om var de andra borrhålen hamnar.

Om allting ser bra ut, borra då de andra två hålen i ena fästet. Tryck in en skruv så fort ett hål är borrat. Sätt muttrarna på insidan och dra åt provisoriskt. Fortsätt nu med de andra två hålen i det andra fästet.

Försänk alla skruvhål
När alla sex hålen är borrade, demontera plattformen. Dra åt plattornas innerfästskruv. Var försiktig så att dess lägen inte rubbas.


Genom att försänka hålen elimineras risken för sprickor. Det tätar också bättre.
Genom att försänka hålen elimineras risken för sprickor. Det tätar också bättre.

Använd en försänkare och försänk hålen. Det har två fördelar med sig. Dels elimineras risken för sprickor i gelcoaten. De är inte farliga, men det ser fult ut. Sedan tätar det bättre med Sikaflexen.

Använd Sikaflex
Klutta på Sikaflex eller något annat material som tätar runt hålen och i skruvhålen. Använd dock aldrig silikon på en båt. Det är näst intill hopplöst att få bort. Tar du för lite Sikaflex är risken stor att de inte blir tätt. Tar du för mycket pyser det ut överallt och ser fult ut. Oavsett vilket är du garanterat kladdig om fingrarna nu. Då är det bra att ha en trasa och T-sprit till hands.

Montera nu plattformen. Använd snöret i bakre kanten till hjälp som stöd eftersom plattformen annars hänger tungt på fästena. Dra åt skruvarna hårt, men inte ”superhårt”.


Stagen

Kartongen som badplattformen levererades med blev ett bra skydd mot asfalten vid kapningen. Har du tillgång till ett arbetsbord med skruvstycken, ta med det. Det är enklare att kapa rören då. Verktyget är en bågfil med nytt blad.
Kartongen som badplattformen levererades med blev ett bra skydd mot asfalten vid kapningen. Har du tillgång till ett arbetsbord med skruvstycken, ta med det. Det är enklare att kapa rören då. Verktyget är en bågfil med nytt blad.

Jag tror inte det finns någon genväg när det gäller stagens inpassning. Man prövar sig fram och kapar och kapar och kapar med en bågfil. Blir de för korta är det bara att köpa nya eller vinkla dem inåt. Stag som går inåt är inte snyggt. Fila kanterna när du är klar.

När de ser ut att vara i rätt längd ska fästjärnen monteras på akterspegeln. Samma procedur här, kolla insidan, borra rätt och försänk hålen.

Nu gäller det att borra hålet för fästskruven i U-fästet. Här måste borren komma i 90º vinkel så att skruven kommer igenom och ut i fästjärnet.

Innan stagen sätts på plats, gör de helt rena från järnfilspånet som samlats i rören. Dessa spån rostar och gör med tiden att rostbildning kan uppstå trots att rören är av rostfritt stål.

Svårighetsgrad
En tvåa av tre bedömer jag svårighetsgraden. Då tänker jag på inpassningen. Själva borrandet är enkelt.
Tidsåtgång: Mycket längre tid än vad man tror. För oss var det första gången och vi hade extra kinkig inpassning eftersom de övre stagen skulle sitta just ovanför veckat.


Badbryggan på plats. Det såg bra ut när båten låg i sjön. Vi mätte rätt! För att få en snyggare infästning av stagens u-fästen sågade vi till ett par plattor av teak för bättre passform. Ankarfäste och badstege monteras i efterhand. Gamla badstegen ska monteras bort.
Badbryggan på plats. Det såg bra ut när båten låg i sjön. Vi mätte rätt! För att få en snyggare infästning av stagens u-fästen sågade vi till ett par plattor av teak för bättre passform. Ankarfäste och badstege monteras i efterhand. Gamla badstegen ska monteras bort.

Det samlade omdömet är att Båtsystems fästen, utförande och arbetsbeskrivning etcetera är bra gjorda. Det är inget direkt smäck med badbryggan. Däremot blev vi lite förvånade över att skruvhålen i fästplattan var för trånga och behövde borras upp för att få igenom den medföljande 6 mm. skruven.

Med badplattformen följer alla fästen, skruvar, muttrar och brickor samt monteringsanvisning.

Kommentera gärna. Skriv under med för- och efternamn samt bostadsort.