Seagas är världens första gastankfartyg


Bengt Utterström 2013-03-21

Seagas är världens första bunkerfartyg för tankning av gas, LNG. Tidigare tjänstgjorde Seagas, under annat namn, som bilfärja i Norge. 
Seagas är världens första bunkerfartyg för tankning av gas, LNG. Tidigare tjänstgjorde Seagas, under annat namn, som bilfärja i Norge. 

Världens första gastankfartyg, bunkerfartyget Seagas, gör det möjligt att tanka Vikinglines nya gasdrivna kryssningsfartyg Viking Grace, fartyg till fartyg. Gasdrivna fartyg är relativt nytt. Ett problem idag är just tankningen av fartygen. Till Viking Grace går det åt mellan 60 – 70 ton LNG gas per dygn och det måste kunna tankas på mindre än 60 minuter i Stockholm. Projektet är det största investeringsprojekt i AGAs historia.

Först gjorde AGA sig världsberömda inom sjöfarten genom Gustaf Daléns uppfinning AGA-fyren och nu är åter AGA först igen genom att kunna tanka gasdrivna fartyg från ett gastankningsfartyg.


Eftersom gasdrivna fartyg är väldigt mycket miljövänligare än traditionell fartygsdrift med olja är det ett stort intresse nu när tankmöjligheten löses med nya gastankfartyget Seagas.


I dagsläget är det ett bara Viking Grace som tankas, men inom några år hoppas man på att fler fartyg går över till gasdrift.


LNG gas, Liquefied Natural Gas


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20201028171403-8b2fafc/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Naturgas anses vara det mest miljövänliga fossila bränslet. Naturgas är en brännbar blandning av gasformiga kolväten. Naturgasen är färglös, gift- och luktfri – och är lättare än luft. Huvudbeståndsdelen, cirka 90 procent, i den kemiska sammansättningen är metan.


När naturgas kyls ner till -162 grader övergår den från gas till vätska och volymen minskar cirka 600 gånger. Detta gör att man kan frakta mer energi per volymenhet jämfört med om man hade fraktat naturgasen i gasform. Vätskan kan sedan förångas och användas som naturgas.


Viking lines Viking Grace är världens första kryssningsfartyg som går på naturgas LNG i storskalig drift. Bredvid ligger Seagas som inom kort kommer att kunna tanka över flytande gas till Viking Grace
Viking lines Viking Grace är världens första kryssningsfartyg som går på naturgas LNG i storskalig drift. Bredvid ligger Seagas som inom kort kommer att kunna tanka över flytande gas till Viking Grace

För oss fritidsbåtsägare kan vi förhoppningsvis inom några år slippa se den svarta röken från färjor och lastfartyg som varje dygn väller ut från fartygen.

Gasen från Nynäshamn
Gasen kommer från norska gasfyndigheter och transporteras i specialbyggda fartyg till AGAs terminal i Nynäshamn. Från Nynäshamn transporteras gasen med tankbil till Loudden i Stockholm. Där lastas gasen över till nya gastankningsfartyget Seagas. En gång per dygn åker sedan Seagas till Viking Grace vid Stadsgården. Eftersom Viking Grace bara ligger i hamn i 60 minuter måste tankningen ske snabbt och effektivt.


Tekniken med flytande naturgas har funnits länge, men inte tillämpats här i större utsträckning. Terminalen i Nynäshamn gör flytande naturgas tillgänglig för stål- och andra industrier, sjöfart och landtransporter i östra och mellersta Sverige.


LNG ger stora miljöfördelar jämfört med traditionellt maritimt bränsle; koldioxidutsläppen minskar med 20 – 30 procent, utsläppen av svavel och skadliga partiklar försvinner helt och utsläppen av kväveoxider blir markant lägre.


Den kan därför transporteras och lagras effektivare vilket gör den tillgänglig i områden utan gasnät.


M/S Viking Grace kan köras både på gas och diesel. Före tankfartyget Seagas körs en stor del av sträckan Åbo – Stockholm på diesel beroende på att tankbilar har för dålig kapacitet för att fylla Viking Grace dygnsbehov av närmare 70 ton gas.


Anledningen till att bunkerfartyget Seagas inte går ned till Nynäshamn och tankar gasen är att det blir för kostsamt jämfört med att transportera gasen med tankbil genom Stockholm, säger Jonas Åkermark som är ansvarig för LNG Sjöfart hos AGA Gas AB.


Projektet är finansierat med EU-stöd. Många myndigheter är inblandade och ett problem för dem har varit att det inte finns något regelverk om gastankning av fartyg.


Från och med år 2015 ska svavelutsläppen inom SECA, Sulphur Emission Control Area, området reduceras. Enligt FNs organ IMO (International Maritime Organization) får maximalt 0,1 viktprocent svavel förekomma i fartygsbränsle. Direktiven gäller samtliga fartyg i yrkesverksam trafik.


Dopet förättades av Seagas gudmor, Stockholm hamns styrelseordförande, Helena Bonnier. Notera att glaset samlades i plastpåsen, allt för miljön.
Bild:Bengt Utterström
Dopet förättades av Seagas gudmor, Stockholm hamns styrelseordförande, Helena Bonnier. Notera att glaset samlades i plastpåsen, allt för miljön.

Idag torsdag, väntas regeringen fatta beslut om ytterliga 12 olika projekt som rör gasdrift runt om i landet, enligt Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.


Här finns en animerad film om hur tankningen går till *Klicka vidare*

Läs mer här om LNG, fartygsdop med mera *Klicka vidare*

Läs mer om LNG gas här *Klicka vidare*


På båtmässan i Göteborg presenterades världens första gasdrivna utombordsmotor LEHR. Läs mer om den i mässartikeln från Göteborgsmässan. *Klicka vidare*


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.