Ökända grund en fortsatt succé 


Bengt Utterström 2013-03-28

Utanför tremeterskurvan ligger en sten på två meters djup. Så får det naturligtvis inte vara. Stennen ligger 1-2 meter utanför tremeterskurvan och så liten marginal bör ingen fritidsbåtsägare ha, men nu är det justerat och farleden gör en liten böj.
Utanför tremeterskurvan ligger en sten på två meters djup. Så får det naturligtvis inte vara. Stennen ligger 1-2 meter utanför tremeterskurvan och så liten marginal bör ingen fritidsbåtsägare ha, men nu är det justerat och farleden gör en liten böj.

Ökända grund är en populär tävling. Under 2013 har 146 rapporter kommit in om grund som inte tycks stämma med sjökorten. Av dessa har 62 stycken föranlett ändringar i Sjöfartsverkets sjökortsdatabas. Och rapportörerna, det är alla vi som är ute och åker fritidsbåt. Vinnare från 2013 års tävling presenteras här.

De rapporter som inte lett till ändringar i sjökortsdatabasen är rapporter om felanmälningar på fyrar, prickar och bojar. Sådana rapporter blir en felanmälan i Sjöfartsverkets underhållssystem. Många av rapporterna handlar också om grund som många båtägare kör på trots att de finns i med i sjökortet.

Vinnare i kategorin "Fel i sjökort" är Ulf Suhr. Han har lokaliserat en sten på två meters djup som ligger precis utanför tremeterskurvan på östra Langö.

Vinnare kategori "Bästa motivering" tack vare dammkorn!

Inte så vanligt att stenar plockas bort från sjökortet, men nu har det hänt. Oftast är det ju tvärt om.
Inte så vanligt att stenar plockas bort från sjökortet, men nu har det hänt. Oftast är det ju tvärt om.

Anders Grinneby har letat efter en synlig sten i sjökortet. Han har rott över den ett flertal gånger utan att finna den. Stenen ska vara synlig, men med varken åra eller god syn har han sett den. En tänkbar förklaring till stenen som inte finns är ett dammkorn!

Sjöfartsverket förklarar stenen som inte finns med att när sjökort tillverkades innan de digitaliserades så användes positiv och negativ plastfilm för att ta fram tryckplåtar. I processen hände det att dammkorn hamnade mellan plastfilmerna. De prickar som hamnade på vitt i  sjökortet kunde enkelt tas bort, men prickar som hamnade på grunda farvatten vågade man inte redigera bort. Så de fick vara kvar och det skulle då vara förklaringen till att Anders Grinneby kan ro över stenen som inte finns.

Om vi på redaktionen hade varit dykkunniga hade vi gärna dykt i området. Vem vet, kanske har militären eller någon annan övat sprängning och likt Jönssonligan gjort en "jäkla smäll" av stenen?

Grund i sjökortet tycks inte hjälpa

Här ett grund i sjökortet, men som många ändå går på.
Här ett grund i sjökortet, men som många ändå går på.

I kategoring "Ökända grund", de där grunden som alla vet om och som finns i sjökortet har också en vinnare. Det är Johan Emterling som rapporterat in en sådan bränning i norra Bohuslän. Trots att den finns i sjökortet är det många som går på bränningen. Johan Emterling ser varje sommar mellan 30 till 40 som går på. En prick på platsen skulle spara dyra reparationer för många båtägare.

Tävlingen arrangeras av Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och Stockholmradio.

Hela rapporten från 2013 finns här *Klicka vidare*

Nedan följer material från 2012 års "Ökända grund" publicerad i mars 2013

I sjökortet angavs tidigare djupet 5,9 meter. Efter kontrollmätning visade sig att det låg en sten där och djupet är mindre än 2 meter. Robert Lidqvist rapporterade grundet.
I sjökortet angavs tidigare djupet 5,9 meter. Efter kontrollmätning visade sig att det låg en sten där och djupet är mindre än 2 meter. Robert Lidqvist rapporterade grundet.

Det finns grund som ”alla” känner till. I vart fall alla de som ofta färdas i dess närhet. Men vi andra känner inte till dem. Det kan till och med vara så elakt att lokalbefolkning har som nöje att sitta och vänta tills någon går på.

Sjöfartsverket, Sjösäkerhetsrådet (Transportstyrelsen) och Stockholmradio har under 2012 bett allmänheten om hjälp att rapportera grund som inte finns i sjökorten. Bland de insända rapporterna har några belönats med fina priser. Kampanjen och tävlingen fortsätter sommaren 2013. Nedan följer exempel på grund som redan nu finns i de nya sjökorten.

Sjömätningar är komplicerat, tidsödande och väldigt kostsamt. Sjöfartsverkets prioritet är handelssjöfarten och de farleder som handelsfartygen färdas i. Följaktligen finns det stora områden, för att inte säga alla områden utanför farlederna, som inte prioriteras att bli sjömätta på nytt i första hand.


Flygfoto

Flygfotot över 5,9 meters grundet vid Ljusbergskällan visar att det finns en sten där. Här är det grundare än 2 meter. Jämför med sjökortsbilderna ovanför.
Flygfotot över 5,9 meters grundet vid Ljusbergskällan visar att det finns en sten där. Här är det grundare än 2 meter. Jämför med sjökortsbilderna ovanför.

Därför är det bra för oss fritidsbåtsägare att bland annat Hydrographica finns. Hydrographicas nyproducerade specialsjökort är en stor tillgång för de flesta av oss när vi besöker utomskärsområden. Hydrographicas sjömätningar är så bra så att numera korrigerar Sjöfartsverket sina sjökort efter Hydrographicas där så behövs.


I Sverige har vi, trots vår långa kust och miljontals med grund, hög kvalitet på våra sjökort. Men det finns också mängder med grundområden som är felritade, felpositionerade och ofullständigt djupmätta. Alla som färdats i våra skärgårdar och utmed våra kuster vet att det är så. Därför kan man aldrig nog påminna sig själv om att ha marginaler till grundområden och vara väldigt uppmärksam när man färdas i sjökortets mörkblå färg. De flesta okända grunden ligger innanför tremeters kurvan, det vill säga på mörkblått område i sjökortet.


Inom det mörkblå området låg det en sten. Numera finns den i sjökortet. Insänd av Gustav von Sydow och Thomas Lydhig.
Inom det mörkblå området låg det en sten. Numera finns den i sjökortet. Insänd av Gustav von Sydow och Thomas Lydhig.

Det finns också grund som är tydliga i sjökortet, men ändå så går många på dem. Sådana grund bör markeras på något sätt. På västkusten har bland annat försäkringsbolaget Atlantica sponsrat en sydboj som markerar ett välkänt, men tidigare omarkerat grund.


Bättre med sponsring än att grundet är omarkerat, tycker nog de flesta.
Bättre med sponsring än att grundet är omarkerat, tycker nog de flesta.

Gemensamt projekt med vår hjälp
Förra årets initiativ från Sjöfartsverket, Sjösäkerhetsrådet och Stockholmradio har fallit så väl ut att beslut tagits om en fortsättning sommaren 2013. Allmänheten ombeds att rapportera in ”kända grund” som ingen annan känner till. Bland de inrapporterade bidragen lottas priser ut.

Nedan följer några exempel på grundrapporter från säsongen 2012.

 


Insänt av Lars Loftäng
Insänt av Lars Loftäng

Att grundet fortsätter norr om nordpricken har säkert varit en obehaglig överraskning för många. Nu är grundet inritat och förhoppningsvis flyttas pricken något norrut.

Insänd av Martin Lesén
Insänd av Martin Lesén

Den röda prickens läge i sjökortet var söder om bränningen. I verkligheten stod pricken nord om grundet. Seglare med lokalkännedom visste detta, men vi andra då? Inritad ny position i mitten är vårt förslag på placering.

Insänd av Jonas Hagström
Insänd av Jonas Hagström

Mitt i farleden ligger ett grund som var markerat till 2,9 meter i sjökortet. Verkligt djup visade sig vara cirka 1,5 meter!

Insänd av Björn Westerholm
Insänd av Björn Westerholm

Säkert är det frestande att runda Råbocken nära land. Inne på mörkblått område ligger en förrädisk sten. Se bilden nedan.


Pang! Många av dagens moderna segelbåtar får stora skador på kölinfästningar vid relativt blygsam grundstötning. Därför gäller det att aldrig gå innanför en tremeterskurva med dem. Sjöfartsverket sjömäter oftast bara fram till tremterskurvan. Innanför den färgläggs området med mörkblått och där kan djupet vara från noll till tre meter.

Här kan du rapportera in grund som är felaktiga i sjökortet: www.ökändagrund.se

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.