Hydrographicas nyheter 2014


Bengt Utterström 2014-04-01

Syd ost om Runmarö finns två nya sjökort i år. Bilden visar Rågskär liggande, men är ritad stående i A2-format.
Syd ost om Runmarö finns två nya sjökort i år. Bilden visar Rågskär liggande, men är ritad stående i A2-format.

Hydrographica, företaget som tillverkar specialsjökort över olika populära skärgårdsområden, kommer med några nya sjökort inför kommande båtsäsong 2014. Nu är det möjligt att segla från Runmarö till Huvudskär i södra Stockholms skärgård på Hydrographicas kort.

Nyheter i Vänern och kring Runmarö
I norra Vänern, mellan Karlstad och Kristinehamn, finns nu ett tiotal sjökort från Hydrographica. De 12 bladen är sammanbundna med en spiral och påminner om Sjöfartsverkets båtsportkort. Båtsportkorten är gjorda av Ann och Torbjörn Ardebrant.

Nyheten på ostkusten är att det nu finns två nya sjökort syd ost om Runmarö, Vidskären och Rågskär med nummer 615-13 och 615-14. Tack vare dessa två kort går det nu att segla från Runmarö till Huvudskär på Hydrographicas sjökort.

Bättre sjökort än vad Hydrographica tillverkar över skärgårdsområden i Sverige finns inte att få. ”När Hydrographica tillverkar ett sjökort över ett skärgårdsområde börjar vi på ett vitt papper”, berättar Jesper Sannel och fortsätter: "För att uttrycka det mera kartografiskt så använder vi en teknik som heter Stereofotogrammetri. Underlaget är flygfotografier. Det går att lokalisera grund och även ungefär vilket djup grunden ligger på från bilderna. När vi har ett färdigt kartografiskt underlag (att öar och grunds positioner stämmer i förhållande till varandra och verkligheten) åker vi ut och gör kontrollmätningar av djupen på plats."

Lars Granath, grundare av Hydrographica, är dock noga med att påpeka att ett sjökort aldrig kan bli 100 % rätt och fortsätter: ”Användaren måste alltid vara försiktig på grunda vatten och ha marginal till grundflak. Vi gör våra sjökort i första hand för fritidsbåtsfolket. Sjöfartsverket tillverkar sina sjökort  främst för yrkessjöfarten. Därför kan det vara lite si och så med sjömätningar utanför de stora farlederna. Många av dessa områden är inte ens sjömätta med modern teknik. Underlag till sjökorten kan vara närmare 100 år gamla. Det är heller inte så konstigt. Det skulle kosta enorma summor och kräva ett gigantiskt arbete att göra om alla svenska sjökort på några år. Vi har ungefär 270 mil kust i Sverige och miljontals med grundområden.

Sjöfartsverkets sjökort håller trots det hög klass på de svenska sjökorten. Hydrographica är inne på små geografiska områden där handelssjöfarten normalt inte rör sig. Det är på dessa områden vår styrka ligger när det gäller produktion av sjökort.

Sjöfartsverket uppdaterar djupinformation från Hydrographica
Hydrographica förser Sjöfartsverket med djupinformation. Främst handlar det om rättelser inom och kring tremeterskurvan. Noll till tre meters djup är färgat med mörkblått i Sjöfartsverkets sjökort. Inom dessa områden kan det vara 20 centimeter djupt eller upp till 3 meters djup. Hydrographica har motsvarande djupkurvor i mörk färg, men där är djupet noll till två meter. När vi ser djupsiffror med rak stil i Hydrographicas sjökort har de varit på plats och mätt djupet.

Sommaren 2014
I sommar planerar Hydrographica att göra två sjökort över skärgården kring norra Arholma och ytterligare kort syd ost om Runmarö. Dessa kort planeras att kunna säljas till säsongen 2015. Arbetet i Vänern fortsätter också.

Gör egna rättelser
På Hydrographicas webbsida finns mera information. Där kan du också köpa sjökort, antingen på papper eller digitalt för PC i så kallat BSB-format. Det finns även sjökort för surfplattor. Rättelser på tidigare utgivna sjökort redovisas också. Den som köper en navigator med sjökort får automatiskt med Hydrographicas sjökort över de områden där det finns utgivna kort.

*Klicka vidare*

 

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.