Ufs A, Allmänna upplysningar 2014, även intressant för fritidsbåtsägare


Bengt Utterström 2014-05-25


Ufs, Underrättelser för sjöfarande, är Sjöfartsverkets enhet där alla förändringar i sjökorten publiceras. Numera publiceras alla ändringar direkt på Sjöfartsverkets webbplats. Varje år kommer en uppslagsbok ut, nämligen Ufs A, allmänna upplysningar. Den är betydligt mera läsvärd än vad namnet lockar med! Kan laddas ned i slutet av artikeln.

Ufs A 2014 innehåller en mängd intressant information som berör hela svenska kusten. Det är inte bara för handelssjöfarten utan många avsnitt berör oss som gärna färdas i fritidsbåt. Plockat ur innehållet:

 

Ufs A 2014 finns att köpa hos Sjöfartsverkets försäljningsombud eller ladda ned här (Pdf) *Klicka vidare*

 

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.