AIS MOB1 monteras med fördel på räddningsvästen


Bengt Utterström 2014-12-05

Rescue AIS MOB1 är namnet på världens minsta AIS-sändare. Är tänkt att användas vid man överbord situationer.
Rescue AIS MOB1 är namnet på världens minsta AIS-sändare. Är tänkt att användas vid man överbord situationer.

MOB1 presenterades på METS som världens minsta AIS-sändare. Den är tänkt att användas om någon faller över bord. AIS MOB1 monteras med fördel på flytvästen eller på den uppblåsbara räddningsvästen. AIS MOB1 kan aktiveras automatiskt eller manuellt. Fördelen är vid man överbord så syns den nödställda på nyare modeller av navigatorer.

När flytvästen blåses upp åker den lilla antennen upp och enheten aktiveras automatiskt och börjar sända ett MOB-nödmeddelande. Det är ett sätt att montera den på. Automatisk startande av nödsändning förutsätter att AIS MOB1 sändaren monterats på ett speciellt sätt. Enheten går också att aktivera manuellt. Det är ju inte säkert att man vill ha AIS MOB1 monterad på sin uppblåsbara räddningsväst. Sitter den på en vanlig flytväst måste sändare aktiveras manuellt.


AIS MOB1 syns till höger i bild höger om den oranga uppblåsningsventilen. Det blanka som sticker ut till höger är antennen. Räckvidd sändare är till horisonten, cirka 2 sjömil.
AIS MOB1 syns till höger i bild höger om den oranga uppblåsningsventilen. Det blanka som sticker ut till höger är antennen. Räckvidd sändare är till horisonten, cirka 2 sjömil.

True Heading är svensk importör och Joakim Schedin förklarar hur den fungerar när den sänder:

 

”När AIS MOB1 aktiveras sänder den ut i grupper om åtta stycken MOB, man överbord meddelanden, med olika tidsintervall via AIS. Tidsintervallen för när de åtta MOB-meddelandena sänds är slumpmässigt. MOB meddelandena sänds ut på de två dedikerade AIS frekvenserna som finns på VHF bandet (161.975MHz och 162.025Mhz). Enheten sänder i upp till 24 timmar.

 

Den som har en AIS mottagare, eller en AIS transponder, får om man är inom räckhåll för enheten in ”MOB meddelandet” i sin AIS mottagare/transponder. Detta gäller alla AIS:er som följer den internationella Klass B standarden samt för Klass A, den så kallade Receommendation ITU-R M.1371-4.


Via amerikanska GPS-satellitsystemet får AIS MOB1 sin position som sänds vidare till alla som har AIS-mottagare inom räckvidden. Ju högre upp antennen sitter på mottagande fartyg, desto längre blir räckvidden.
Via amerikanska GPS-satellitsystemet får AIS MOB1 sin position som sänds vidare till alla som har AIS-mottagare inom räckvidden. Ju högre upp antennen sitter på mottagande fartyg, desto längre blir räckvidden.

Den information som rescueME MOB1 sänder i sitt ”MOB meddelande”, är endast ett MMSI nummer som är specifikt för AIS MOB enheter. Detta specifika MMSI nummer börjar på 972, och följs sedan åt av en sifferkod i vilket bland annat information om tillverkaren finns. Namn eller text till exempel ”Jocke´s MOB” eller bara ”MOB” finns således inte med i meddelandet.

 

I Sverige behöver man idag inte ansöka om ett tillstånd hos Post och Telestyrelsen, PTS, för kunna använda en AIS MOB. Numret finns redan inprogrammerat i enheten när man köper den. På samma sätt är det med en PLB, personlig nödsändare, som till exempel ME PLB1.

 

Hur visas då informationen frågar jag Joakim?

Till att börja med kommer den som har en AIS mottagare, eller AIS transponder, att få in MOB meddelandet i sin AIS.

Om man har en navigator, radar eller PC med sjökortsprogram med lite äldre programvaror kopplad till sin AIS, kommer rescueME MOB1 att dyka upp som en båt (en triangel). Något namn kommer, som nämnts ovan, inte att visas, men däremot kommer man att kunna se det specifika MMSI numret för en AIS MOB enhet. På så vis kan man få en förståelse för att det är en AIS MOB som helt plötsligt dykt upp i sin presentationsapplikation.

 

Har man däremot en navigator, radar eller PC med sjökortprogram ”med lite nyare programversioner”, så kommer man att kunna se en rescueME MOB1 som ett specifikt MOB mål. Det beror med andra ord på hur tillverkaren av navigatorn har valt kod i programvaran.

 

Förutom att MOB1 skickar ut ”MOB meddelanden”, så skickas nödinformationen även ut via DSC på VHF-bandet. Om det finns fartyg med VHF som har DSC funktion i närheten, kommer de att få in en nödsignal från din MOB1 DSC på 156.525MHz till sin VHF radio.


Rescue AIS MOB1


  

Fakta:

 

*) Särskila regler beroende på land kan förekomma, men inga speciella regler finns för Sverige som True Heading känner till idag.

 

True Heading räknar med att AIS MOB1 finns till försäljning i samband med vårens båtmässor.

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.