Garmin satsar på tvåvägs satellitkommunikation


Bengt Utterström 2017-01-05


Inreach SE+ och Explorer+ är två nya handhållna enheter som förmedlar tvåvägskommunikation via satellit. Den som hamnar i nöd kan larma en larmcentral via satellit och få råd om vad man ska göra och även få besked om att hjälp är på väg. Praktiskt för den som befinner sig på platser där mobiltäckning för länge sedan upphörde. Dessutom innehåller de kartor med mera och kan således användas för navigation. Garmins produktlansering med dubbelkommunikation via satellit öppnar nya möjligheter som bör göra konkurrenterna inom navigationsområdet nervösa.

Garmins nya satellitkommunikatörer, Inreach och Explorer använder sig av det globala satellitkommunikationssystemet Iridium. Det ger möjlighet att via text få SOS hjälp vid nödfall. Den nödställde kan själv beskriva i text vad som hänt. Vidare så är positionsspårning möjligt vart som helst i världen. Båda modellerna har en inbyggd GPS mottagare som gör spårning och navigation med waypoints och rutter möjligt. 


Exempel på textmeddelanden. Gissningsvis blir det möjligt med talkommunikation via Garmins navigatorer framöver.
Exempel på textmeddelanden. Gissningsvis blir det möjligt med talkommunikation via Garmins navigatorer framöver.

Vid händelse av nöd kan den nödställde via den interaktiva SOS-funktionen ta emot professionella råd om vad man ska göra härnäst samt få bekräftelse om att hjälp är på väg. Inreach och Explorer+ har ytterligare navigeringsfunktioner såsom förprogrammerade topografiska kartor från DeLorme®, inbyggd digital kompass och barometrisk höjdmätare.

Bara början

När Garmin nu tar steget mot satellitkommunikation är det säkert bara början på något vi kommer att se mera av. Det nya Europeiska satellitsystemet Galileo, som kördes igång i december 2016, ger fler möjligheter än amerikanska GPS. Bland annat så kommer nödsändaren EPIRB att kunna bekräfta att nödsignalen har tagits emot och att hjälp är på väg. Det sker dock bara i form av blinkande lampor, men är möjligt tack vare Galileo.


Säkert kommer Garmin och andra att vilja vara med för att utnyttja möjligheten med tvåvägskommunikation via satellit på något sätt. Iridium satellitsystem är för kommunikation och i en framtid kan jag tänka mig att VHF-stationer byggs ut för kommunikation via satellit. Det skulle avsevärt öka säkerheten eftersom räckvidden täcker hela jordklotet. Vidare är det säkert inte långt borta innan vi ser hur Inreach och Explorers textmeddelanden kan läsas av andra på en navigatorskärm och att talfunktion finns.


Information om väder vore utmärkt att få serverat direkt på navigatorns bildskärm på detta sätt. Den som funderar på nordväst eller nordostpassen vill ha löpande information om isläget. Även det kan vi säkert se direkt på navigatorns bildskärm framöver.


Garmin har varit tidiga i tänket med att integrera olika funktioner och produkter med varandra och det kommer vi att få se mera av. Jag tänker närmast på dagens möjlighet att direkt kontakta en annan båt via navigatorns bildskärm och VHF.


Ännu så länge är kostnaden hög för kommunikation via satellit. Aktuella priser för abonnemang av Garmins två nya produkter framgår av bifogad PDF. Där finns även mera produktinformation
*Klicka vidare*

 

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.