Kieselgel håller kondens borta i dieseltanken


Bengt Utterström 2018-03-13

Stefan Berg från Dieseldipp visar behållaren innehållande kiselgel. Om behållaren monteras på avluftningsslagen för dieseltanken sägs kiselgelen hålla vattnet borta från tanken.
Stefan Berg från Dieseldipp visar behållaren innehållande kiselgel. Om behållaren monteras på avluftningsslagen för dieseltanken sägs kiselgelen hålla vattnet borta från tanken.

Kiselgel i kristallform håller kondens och vatten borta från dieseltanken. Kiselgel suger åt sig fukt. Om en behållare med kiselgel monteras på tankens avluftningsslang blir det, enligt utställaren Stefan Berg på båtmässan Allt för sjön, inget vatten i dieseltanken. Om vattnet hålls borta blir det heller ingen bakteriebeväxning och inte heller jäst- och mögelsvampar.

Företaget DieselDipp säljer även teststickor som används för att kontrollera om bränslet är utsatt för bakteriell förorening. Problemet är inte det samma i bensintankar.


Företaget DieselDipp har specialiserat sig på testmetoder för dieselbränsle och hur man håller fukten borta från dieseltanken, berättar utställaren Stefan Berg från DieselDipp.

DieselDipp säljer två produkter. Den ena är teststickor för att kontrollera om dieseln i tanken är angripit av bakterier, jäst och mögelsvampar. Den andra är en tanklufttorkare som ska förhindra att fuktig luft kommer in i tanken. Tankluftbehållaren innehåller kiselgel, SiO2.

Stefan Berg berättar att det är genom dieseltankens avluftningsslang eller otäta tanklock som vatten tillförs tanken. Den fuktiga luften, som sugs in när dieseln förbrukas, kondenseras och blir till vatten i tanken. Vattnet samlas längst ned i tanken, dieseln flyter ovanpå vattnet. När det finns vatten i tanken bildas bakterier, jäst och mögel. Det ser ut som geggiga klumpar. När dessa sedan sugs in i bränsleledningen hamnar det i bränslefiltret. När ansamlingen blir för stor sätter bränslefiltret igen och ingen diesel kommer igenom filtret och motorn stannar. 


Genom att montera en tanklufttorkare på avluftningsledningens slang undviks problemet enligt Stefan Berg. Lufttorkaren innehåller kiselgel och när luften sugs genom lufttorkaren absorberas fukten och ingen fukt hamnar i tanken. Utan fukt och vatten blir det heller ingen tillväxt av mikrober. Lufttorkaren syns i bilden ovanför tanken.
Genom att montera en tanklufttorkare på avluftningsledningens slang undviks problemet enligt Stefan Berg. Lufttorkaren innehåller kiselgel och när luften sugs genom lufttorkaren absorberas fukten och ingen fukt hamnar i tanken. Utan fukt och vatten blir det heller ingen tillväxt av mikrober. Lufttorkaren syns i bilden ovanför tanken.


Kiselgel kan återanvändas

Stefan Berg berättar vidare att en tanklufttorkare räcker ungefär till en 200 liters tank under en säsong. När kiselgelen är mättat blir de orangefärgade kristallerna blågröna till färgen. En tanklufttorkare innehåller 200 gram kiselgel och det absorberar upp till 80 gram fukt.
Om man tömmer behållaren med de mätta kiselgelen och lägger den i en aluminiumform på en utegrill torkas fukten ur och kristallerna är nu klara att återanvändas. Fukten torkas ut vid en temperatur på 130 grader. Det går också att köpa en refillburk om man föredrar det.

Gammal beprövad teknik
Stefan Berg berättar vidare att tekniken är gammal och att han är förvånad över att den inte används på båtar förrän nu. I till exempel entreprenadmaskiner, där det finns hydraulolja, används tekniken för att hålla fukt borta från oljan. 


Ett mindre problem med bensinmotorer

I bensintankar är problemet med mögel- och jästbeväxtning inte det samma. Förvisso förekommer det fukt och vatten även i bensintankar, men med Karburatorsprit, K-sprit, kan vattensamlingen blandas med K-spriten som i sin tur blandas med bensinen och sedan förbränns i motorn. Vatten i en dieselpump är ett betydligare allvarligare problem än vatten i insprutningssystemet på en bensinmotor. 

En tanklufttorkare kostar 499 kronor inklusive moms. En burk refill kostar 249 kronor inklusive moms. Tanklufttorkaren och teststickan dieseldipp kommer att säljas av bland annat Erlandsons brygga. Teststickan kostar 299 kronor och då får man två teststickor.

www.dieseldipp.com


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.