Nya sjötrafikregler gäller på Göta Kanal


Bengt Utterström 2020-03-31

Blåstavla anger att det är cirka 300 meter kvar till bro eller sluss. Mellan fripåle och bro eller sluss får man inte förtöja.
Bild:Transportstyrelsen.
Blåstavla anger att det är cirka 300 meter kvar till bro eller sluss. Mellan fripåle och bro eller sluss får man inte förtöja.

Från och med den 1 mars gäller nya och tydligare regler för sjötrafiken längs hela Göta Kanal mellan Mem i Slätbaken och Sjötorp i Vänern. Reglerna gäller för alla som färdas på kanalen. De nya reglerna är att anse som enklare än det internationella regelverket för kanalfart som gäller på vissa av Europas kanaler. Dessa har Sverige inte ratificerat.

Tanken med de nya reglerna är att de ska vara lättare att förstå och följa. Till exempel har man gjort tydliga och förklarande illustrationer som ska göra det enklare både för allmänheten och yrkessjöfarten att göra rätt i framförallt trånga passager i kanalen. Transportstyrelsen har i dialog med bland annat Göta Kanalbolaget utformat de nya reglerna.


Här är några av de nya reglerna:

Ett fartyg får inte föras i kanalen om det har en större längd över allt än 30 meter, en större bredd än 7 meter eller ett större djupgående än 2,82 meter. Max höjd är 22 meter. Fartyg med stort djupgående i kanalen ska vara uppmärksamma på att vattendjupet kan minskas.

Allmänna råd Göta Kanal


Vid Spetsnäskanalen ska fartyg som går västerut signalera tre långa. De som går österut signalerar en lång ljudsignal. Notera också anmälan via VHF i bilden.
Bild:Transportstyrelsen.
Vid Spetsnäskanalen ska fartyg som går västerut signalera tre långa. De som går österut signalerar en lång ljudsignal. Notera också anmälan via VHF i bilden.

Allmän farled

Göta kanal är en så kallad allmän farled. Begreppet allmän farled innebär oftast att det är Sjöfartsverket som är en så kallad farledshållare och därför ska stå för utmärkning och nödvändigt underhåll för att farleden ska gå att använda.

”I Göta kanal så har detta ansvar dock blivit ålagt AB Göta Kanalbolag. Sjöfartsverket ser positivt på att Transportstyrelsen tagit fram en ny kanalföreskrift, vilken kan öka säkerheten på kanalen samt att regelverket blivit mer lättbegripligt”, säger Johan Wahlström som är enhetschef på Sjöfartsverkets infrastrukturavdelning.


Så här svarar Mats Hörström på Transportstyrelsen på min fråga om hur det kommer sig att Sverige inte följer de internationella reglerna för kanalfart som gäller tex i Europa:


”Regelverket följer i tillämpliga delar internationell norm, men är i huvudsak anpassad efter våra nationella förhållanden gällande sjötrafiken på Göta kanal. Genom vårt globala maritima nätverk har vi haft en bra omvärldsbevakning i detta avseende. Därigenom har vi kommit till insikt att nationella tillämpningar förekommer globalt för liknande sjövägar. Alltså är inte vår tillämpning unik i detta sammanhang.


Likaså var detta ett önskemål från branschen och som vi har varit lyhörda på, även om vi är väl medvetna om att kanalen besöks av utländska sjöfarare från både när och fjärran.


Förutom vår nya föreskrift för sjötrafiken på Göta kanal, rekommenderar jag att sjöfarare även tar del av kanalbolagets skepparguide innan färden påbörjas. Detta skapar förutsättningar för både en säker och trevlig upplevelse på kanalen”, avslutar Mats Hörström.

 

 

Hela Transportstyrelsens föreskrift, TSFS 2019:140 finns att läsa här.
Ladda gärna ned *Klicka vidare*Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.