Anpassad YH-utbildning för eldrivna båtar


Pressinformation från Sjösportskolan i Göteborg 2023-02-24

Denna färja korsar Göta älv enbart för el. Nästa bild visar delar av maskinrummet.
Denna färja korsar Göta älv enbart för el. Nästa bild visar delar av maskinrummet.

Batteridrivna båtar ställer nya krav på servicevarv och dess personal när båtarna ska servas. Enbart i Göteborg finns flera eldrivna passagerarbåtar i älvtrafiken och Stockholm satsar på eldrivna bärplansbåtar för passagerare. Därför startar Sjösportskolan en ny yrkesinriktad utbildning för att utbilda personal och för att möta de nya kraven som eldrift för med sig.


Båtbranschen är på väg in i en ny era med fler och fler batteridrivna fritidsbåtar och yrkesfartyg.  

Även på fritidssidan händer mycket med flera märken som satsar stort. Allt fler som står inför ett motorbyte går över till eldrift i till exempel äldre segelbåtar och snipor.

 

Detta ställer nya krav på varv med flera som skall serva båtarna. ”Vi har många väldigt duktiga båtmekaniker runt om i landet, men ny kunskap krävs för att på ett säkert och bra sätt serva eldrivna båtar. Här handlar det om hög spänning och starka strömmar”, säger Karl Nordström på Sjösportskolan i Göteborg.

 

Tillsammans med branschen har därför Sjösportskolan tagit fram en ny ettårig yrkeshögskoleutbildning som heter Marintekniker miljöoptimering. Utbildningen startar i augusti 2023, men ansökningsmöjligheten har redan öppnats. Utbildningen är delvis på distans för att kunna ha studerande från hela landet. Ett antal tillfällen är dock nödvändiga att vara på plats för att handgripligen laborera med elkopplingar och komponenter ur elsystemen.

 

Sjösportskolan har fått väldigt bra uppbackning av branschen och drygt 20, både stora och små företag, har skrivit på avsiktsförklaringar hos YH-myndigheten.

 

Mats Eriksson, VD på Sweboat, säger att ”alla som nu börjar serieproducera och sälja elbåtar inser att de är helt beroende av att det utbildas tekniker som kan serva dem och sköta om dem. Här ligger Sjösportskolan i framkant som tagit fram denna nya utbildning.” 


I ett sådant här maskinrum behövs ingen oljekanna. Det ställer helt andra kunskaper på de som ska sköta om batteribanken och elmotorn jämfört med arbetet på fartyg som har separator och dagtank för bunkerdrift.
I ett sådant här maskinrum behövs ingen oljekanna. Det ställer helt andra kunskaper på de som ska sköta om batteribanken och elmotorn jämfört med arbetet på fartyg som har separator och dagtank för bunkerdrift.

Den som har tillräckligt goda kunskaper i svenska språket för att klara litteraturen som främst är på svenska, är minst 18 år och har ett stort intresse för båtar, miljö och ny teknik, uppmanas att söka Sjösportskolans Marintekniker miljöoptimering. Utbildningen är statligt finansierad och ger rätt till studiemedel via CSN.

 

Sjösportskolans VD Karl Nordström är väldigt tacksam. ”Det är otroligt vilken support och engagemang vi får i denna satsning. Många bolag är ännu i sin linda och drivs av entusiaster som viker all sin tid åt att ta fram miljövänliga båtar och trots att intäkterna inte kommit ännu stöttar de ändå oss för att branschen ska kunna få rätt kompetens.”

 

Dessa samarbeten är även basen för att ordna bra praktikplatser för de studerande. LIA-perioden (Lärande i arbete, praktik) är förlagd i slutet av utbildningen och öppnar ofta dörren för kommande anställning. Efter en YH-utbildning får i snitt drygt 90 % av de studerande arbete i rätt bransch.

 

Om Sjösportskolan:

Sjösportskolan har drygt 55 års erfarenhet av utbildningar till sjöss. Det hela tog sin början i Långedrag 1967 med den tremastade skonaren Westkust som blev starten för Sjösportskolan. Sedan dess har tiotusentals båtintresserade gått våra uppskattade utbildningar för att få ännu mer glädje av livet till sjöss. Vi erbjuder ett stort utbud av moderna kurser från kust till kust. Både praktiska och teoretiska utbildningar för fritid- och yrkesfolk. Sjösportskolan har ytterligare en marin YH utbildning Skärgårdentreprenör som ger allt man behöver för att lagligt kunna köra båt yrkesmässigt i skärgården.
Sjösportskolan ägs av Nina och Kalle Nordström och utöver dem arbetar sex fastanställda samt många instruktörer och skeppare!Kontaktuppgifter:

Karl Nordström
0705-292033
kalle@sjosportskolan.se