VHF/SRC distanskurs
Diesel Power 2014 maj

På gång:
Ringrostig i navigation?
Köpa båt i höst, är det en kanonaffär?
Av Bengt Utterström 2011-09-16


Kommentera artikeln

Rubrik


Text


Signatur


E-post


För att skydda tidningen mot skräpinlägg, måste du sätta ett kryss i rutan nedan.

Totalt 2 kommentarer « Visa hela artikeln
2. Båtmarknaden
Av Henn Avasalu Södertälje 2011-10-18 09:40

Detta speglar bilden av läget sådant det beskrevs redan i Praktiskt Båtägande nr 1 2011
Alla ägarna till 70-80-talsbåtar är färdiga med sjölivet nu,bl a därför ett jätteutbud av båtar från de gyllene bygg-och försäljningsåren.Samtidigt är dessa båtar nu 30+ år och behöver en hel rad med åtgärder i många fall;motorbyte,nya segel -you name it.Samtidigt kan en annan attityd till båtlivet förmärkas,man är inte ute på sjön i samma utsträckning som förr....Vi får nog se fortsatt sjunkande priser på begagnat...
1. Köpa båt i höst...
Av Christer Levihn, Sjölotsen, Stockholm 2011-09-21 08:51

Har just sålt min Albin Express.
Expressen, från 79 är en av sveriges största kappseglingsklasser, och dessutom en båt som går att familjesegla i, har gått att sälja för runt 100 000 för några år sedan. Nu är det tvärstopp för dom priserna. Folk ställer högre komfortkrav och 70-80 talsbåtarna börjar bli slitna.
Fick gå ner 30% för att slippa ta upp båten. Tror spontant att marknaden har svängt och förstagångsbåtägarna snarare köper dagbåtar som styrpulpet eller liknande. Seglaren satsar mer och vill ha toa, rullfock och rullstor....