VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Därför grundstötte Volvo Ocean båten:
-Expertpanel skyller på dåliga sjökort och brister i programvaran i navigatorn
Av Pressinfo från Volvo Ocean Race 2015-03-09


Kommentera artikeln

Rubrik


Text


Signatur


E-post


För att skydda tidningen mot skräpinlägg, måste du sätta ett kryss i rutan nedan.

Totalt 1 kommentarer « Visa hela artikeln
1. Varför
Av Göran Johansson Solteknik Söderköping 2015-04-09 20:34

Varför talar man inte om vad man använde för utrustning ombord, sjökorttyp, plotter, dator, ekolod, radar.
Jag har inte läst hela utredningen men det känns lite som man vill mörka vissa delar.
Jag lärde mig en gång i Flygvapnet att fullständig öppenhet vid tillbud och olyckor gör att alla får en chans att bli bättre och göra rätt saker. Är det ett systemfel eller dålig utbilning eller dålig utrustning blir den aldrig bättre om man inte öppet redovisar detta.
Att kasta skulden på besättningen är absolut ingen som helst framkomlig väg till säkrare navigation. Vid olyckor och tillbud är det ofta många i och för sig betydelselösa saker runt om som till sist orsakar ett tillbud eller olycka.
"Expertpanelen skyller på dåliga sjökort och brister i programvaran i navigatorn".
1. vad är ett dåligt sjökort?
2. vilka brister fanns i programvaran.
Hur kan en Volvo Ocean tävlingsbåt använda dåliga sjökort?
Var det så att den grundstötning som skedde utanför Göteborg förra året också hade "dåliga" sjökort och brister i programvaran i navigatorn?
Tog man tillvara den erfarenheten och delgav alla?