VHF/SRC mars 2023
AIS AtoN och meddelande 21

AIS AtoN från fyrar och bojar syns inte i alla navigatorer


Patrick Lindahl 2017-12-10

V-AIS vid denna fyr står för virtuell AIS. AIS-mottagare i båtar som hanterar meddelande 21 kan sända denna information till navigatorn som då visar fyren som en AIS-symbol under förutsättning att navigatorn kan visa meddelande 21. Tyvärr är det ytterst få navigatorer i fritidsbåtar som kan visa meddelande 21 i dagens navigatorer.
V-AIS vid denna fyr står för virtuell AIS. AIS-mottagare i båtar som hanterar meddelande 21 kan sända denna information till navigatorn som då visar fyren som en AIS-symbol under förutsättning att navigatorn kan visa meddelande 21. Tyvärr är det ytterst få navigatorer i fritidsbåtar som kan visa meddelande 21 i dagens navigatorer.

AIS-information från bojar, så kallad AtoN, som visar en bojs eller fyrs placering syns inte i de flesta navigatorer i dagsläget. AIS-mottagarna för fritidsbåtar och många navigatorer är inte programmerade för att visa AtoN-information. Riktigt illa tycker vi på DagensBåtliv.se och vi hoppas att tillverkare av AIS och navigatorer kommer med uppdateringar inom kort. Som det är nu missar vi fritidsbåtsägare viktig navigationsinformation.


AIS finns i många båtar numera. AIS visar andra båtas positioner på navigatorn i form av små symboler i form av en trekant. Man kan ha en aktiv AIS, så kallad transponder, som skickar ut den egna båtens information till andra fartyg, eller bara en mottagare som enbart visar andra fartyg.

Men all AIS-information som finns i etern visas inte på navigatorns skärm. Navigatorn tar helt enkelt inte emot alla data som skickas ut.

Det handlar om AtoN, Aid to Navigation, hjälpmedel för navigeringen. Det är AIS-information som skickas från sjömärken, fyrar eller tillfälliga hinder i sjöfarten. Det kan vara en AIS-sändare som är placerad på en boj för att förtydliga dess position eller en AIS-sändare som är placerad i land, men som skickar ut positionen till en plats ute i havet.

 

Det behöver inte ens finnas något fysiskt märke på vattnet. Det kan användas om det är något tillfälligt hinder som man vill markera såsom en vrakboj, en musselodling eller vindkraftpark och att man inte hunnit placera ut en AIS. Man kan också tänka sig att använda det på fartyg som håller på med undervattensarbeten och som lägger ut ett antal AIS AtoN-bojar runt sig för att visa på säkert passageavstånd.

Sjöfartsverket har lagt ut ett antal AtoN i Sverige. Bland annat har man en AtoN uppe vid fyren Lutskärsgrund vid inloppet till Kalix. I sjökortet är det markerat med texten V-AIS. V indikerar att det är en virtuell AIS-station, det vill säga AIS-meddelandet skickas ut från kustradionätet, men med positionerna för den aktuella fyren.


AIS AtoN meddelande 21

Exempel på en inhängnad vindkraftspark omgiven av gula specialmärken som sänder AIS. Den AIS-informationen syns inte på de flesta fritidsbåtsnavigatorer även om de har en AIS-mottagare.
Exempel på en inhängnad vindkraftspark omgiven av gula specialmärken som sänder AIS. Den AIS-informationen syns inte på de flesta fritidsbåtsnavigatorer även om de har en AIS-mottagare.

Det finns också AtoN vid Sotenäs vågkraftpark, nordväst om Smögen. Dessa är markerade med texten AIS, vilket då markerar att det finns riktiga bojar där med en AIS-sändare ombord.

 

En annan plats är Knolls grund mellan Öland och Gotland och på en boj i farleden intill. Sjöfartsverket har ingen särskild förteckning över var eller vilka bojar och fyrar som är utlagda som AtoN. Information om detta meddelas bara löpande i Ufs samt att det skrivs ut med lila text i sjökortet.

Den information som skickas ut som AtoN, är kodat som meddelande 21. För att detta ska kunna visas på din navigator krävs att:

·  din AIS-mottagare tar emot meddelande 21 och att detta meddelande skickas ut på ditt NMEA0183 och/eller NMEA2000 nätverk.

· din navigator tar emot meddelande 21 via NMEA och sedan presenterar detta på navigatorn.

 

Garmins AIS-enheter kan inte ta emot AtoN, vilket till exempel TrueHeading kan. 

Några navigatorer kan ta emot och visa meddelande 21. Det gäller till exempel Lowrance,

medan andra, som till exempel Garmin, inte kan göra det. Garmin bekräftar i ett mejl att de

inte visar meddelande 21 och de kan inte svara på när man har för avsikt att lägga till denna

funktion, vare sig i AIS eller navigatorer.

 

I min egen båt, som har AIS från TrueHeading, har jag fullt stöd för AtoN, alltså meddelande 21, och det skickas ut på NMEA nätverket, men Garmins navigator tar inte emot det.

 

Det är inte heller något som syns på Marintraffic.com, den sajt som visar all världens sjöfart. Inte heller appen FindShip visar AIS AtoN. Där Sotenäs vågkraftpark ligger, är det blankt på deras sjökort.


Det standardiserade utseendet på en AtoN-symbol på en navigator är en fyrkant ställd på sin spets och i överkant finns olika tillägg beroende på vad symbolen avser. Dessa symboler är samma som finns på gamla vanliga sjömärken, som kon, tratt, romb med flera. På papperssjökortet är det en lila cirkel med texten AIS eller V-AIS.Meddelande 21 kan inte bara skicka ut positionsangivelser. Det kan även sända mätdata som olika instrument på en boj eller fyr mäter. Det kan vara vindhastighet och vindriktning, vatten- och lufttemperatur, strömriktning och strömmens fart.

Skulle man kunna ta emot dessa data vore det möjligt att markera en sådan boj eller märke på sin navigator och få upp samma data som nu visas på Sjöfartsverkets vind och vattenapp VIVA. Lowrance HDS visar en skylt när man markerar AtoN-märket och när man trycker på skylten får man upp ytterligare data om detta märke. Sjöfartsverket sänder dock inte ut några vind- och sjöuppgifter i AtoN meddelande 21 i dagsläget.


Standarden för AtoN sattes 2004 och vissa tillverkare har haft funktionen sedan minst 2012. Vi ser fram emot att fler fabrikat än Lowrance börjar visa meddelande 21 i navigatorer.


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut