VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Vesper XB-6000 / XB-8000 SmartAIS

Ny smart AIS med många finesser från Vesper Marine


Patrick Lindahl 2019-05-16

Vesper Marines SmartAIS har en hel del praktiska finesser som till exempel ankarvakt och signalmätning av antennstyrkan.
Vesper Marines SmartAIS har en hel del praktiska finesser som till exempel ankarvakt och signalmätning av antennstyrkan.

SmartAIS, en AIS för fritidsbåtar från Vesper Marine, har en mängd funktioner som till exempel ankaralarm, mäter signalstyrkan på antennen och möjlighet att sända WiFi. Den finns två versioner, XB-6000 och XB-8000. Här följer en produktinformation. I dagsläget har jag bara använt SmartAIS under en kortare tur.

Modellerna som Vesper Marine tillverkar är XB-6000 och XB-8000. XB-6000 har ingen WiFi, men kan fås med intern eller extern antenn. XB-8000 har WiFi och en extern antenn. WiFi ger möjlighet att styra vissa funktioner med mobilen eller surfplattan.

 Enheten är en liten blå vattentät låda. Programmering kan ske antingen via dator, eller via en app på din mobil. Den har både NMEA0183 in och ut samt NMEA2000 och kan omvandla vissa data mellan dessa protokoll. Den kan t ex tjäna som GPS-mottagare för VHF-radio och/eller OpenCPN. En inbyggd mätare kontrollerar kvalitén på antenn och antennkabel, så kallad stående-våg-mätning (VSWR).


Det finns inte någon inbyggd splitter så antingen får man använda separata VHF-antenner för AIS respektive VHF eller anskaffa separat splitter. Den enhet som Vesper rekommenderar är deras egen SP160 som är en splitter av aktiv typ, dvs den har mindre förluster och bryter förbindelsen helt till övriga enheter som är ansluta. Den har också en utgång till FM-radio. Splittern har indikering på när VHF respektive AIS sänder.

Appen
Till mobilen eller plattan laddas en app ner som har lite annorlunda färglöst utseende. Förutom tekniska data som signal och brusnivåer får man en lista på alla fartyg i närheten och ett polardiagram där AIS-målen är markerade. Funktionen känns lite överflödig om man har visning på sin plotter. En bild visar positionen i latitud och longitud och aktuella fartygsdata som fart och kurs. Data som finns i nätverket är också tillgängligt, som vindhastighet och riktning, om man nu inte redan har detta presenterat på någon bättre plats.


Här finns också ankarvakten. Man ställer in en radie som båten ska befinna sig innanför. Hamnar man utanför börjar ett separat alarm att ge signal, eller plattan/mobilen att larma. Appen fungerar bara tillsammans med WiFi.


Stående-våg-mätning
En bra funktion är att XB6000/8000 även kan mäta VSWR, vilket är den stående vågen i antennkabeln. Det som enheten ska sända ut leds i antennkabeln upp till VHF-antennen och ska stråla ut därifrån. På grund av missanpassningar, dåliga kontakter, ärg på kabel eller andra orsaker går inte all signal ut i antennen, utan studsar tillbaka till sändaren och omvandlas till värme. Idealet är att värdet ska vara 1 (100 % går ut) men en antenninstallation är aldrig perfekt. Lite kommer alltid tillbaka men värdet bör vara under 3, vilket betyder att minst 75 % av signalen går ut i antennen. Ligger man på 2 eller mindre går mer än 90 % ut. Är värdet högre än 3 bör man se över kablar och kontakter.

Dåligt ståendevåg-förhållande påverkar också mottagningen. VHF-stationer som är svaga kan inte höras och AIS-mål på större avstånd försvinner när den stående vågen är för stor. Mätningen sker i PC-programmet.


Ankarvakt
Vesper XB-6000/XB-8000 kan ställas in så att den skickar en larmsignal till en mobil via WiFi om båten kommer utanför ett inställt gränsområde, s k geofencing. Vesper SmartAIS drar betydligt mindre ström än en navigator, som ofta också har sådan funktion. Om man har AIS igång hela natten ger det en liten extra säkerhet, då andra båtar med AIS kan se på sin navigator att du ligger för ankar. Har man en XB-6000 utan WiFi följer det med en summer som ger alarm om man kommer utanför inställd gräns. Larmet kvitteras med en tryckknapp som också följer med. Detta levereras också med en XB-8000.


MOB-larm
Det finns även ett MOB-larm. Om en besättningsman faller överbord och ett MOB-larm utlöses, visar den inte enbart positionen för var MOB-stickan befinner sig utan ritar även ut ett spår på navigatorn till den nödställde.


Installation
Enheterna sätts på plats och alla kablar dras mellan de enheter som ska anslutas. Allting är tydligt uppmärkta. Kontakterna är olika och går inte att förväxla, med undantag av PL-259-kontakterna på antenn-splittern. Där är det noga att rätt kabel ansluts till rätt uttag. Då det är tydlig märkning på antenn-splittern ska det inte vara några problem.


XB-6000/8000 kan anslutas både till NMEA0183 och NMEA2000. AIS kan tidvis skicka mycket information vilket belastar NMEA2000-nätet och då är NMEA0183 ett bra alternativ. XB6000/8000 ansluts då till navigatorn på vilken AIS-data presenteras. Data som kommer via NMEA2000 kan omvandlas ut till NMEA0183. Man kan också ta in data på NMEA0183 och mata ut det på NMEA2000-nätet.


Vesper AIS och antennsplittern strömmatas var och för sig. Har man en antenn-splitter ansluten skall både antenn-splittern och XB-6000/8000 vara kopplade på samma strömbrytare. Enheterna matas med 12-24V.
XB-6000 med inbyggd GPS-antenn måste placeras på plats där satelliterna ger bra signal. Enheten tar emot signaler från GPS och GLONASS och har stöd för EGNOS (förbättrad positionering). Denna funktion kallas generellt för SBAS.


På Vespermarine.com/xb finns ytterligare information och olika program som behövs för installation och hanterande. Program kan laddas ner till PC eller Mac, och på Google Play eller AppleStore till sin mobil eller platta.


XB-8000 har WiFi som kan konfigureras antingen som WiFi accesspunkt (man ansluter sin pc/Mac/mobil/platta till XB-8000) eller i klient-mod som ansluts till en WiFi surfpunkt (XB-8000 ansluts till extern WiFi surfpunkt och din enhet ansluts också dit). Jag har en Huawei Mobile WiFi i båten som alla enheter är anslutna till som klienter och på så sätt kopplas allting ihop. Huawei har 4G vilket gör att man kommer ut externt på Internet. Det enklaste är dock att ansluta direkt till XB-8000. Det är krångligt att ställa in WiFi och det står inget i manualen om hur det går till.


Efter att enheterna är på plats och spänningssatt måste ett MMSI-nummer programmeras. Ett sådant nummer får du från Post & Telestyrelsen och kostar inget extra och är knutet till ditt VHF-tillstånd.


PC-programmet
Installationsprogrammet, som tankats ner från VesperMarine.com/XB är enkelt, kanske lite för enkelt. Man skriver in de data den frågar efter och trycker på spara. Observera att ett inmatat MMSI-nummer inte kan ändras av användaren, så var noga med att det skrivs rätt. Om man av någon anledning ska ändra det inprogrammerade MMSI-numret måste detta ske hos generalagenten.


På övriga sidor görs en mängd inställningar för kommunikation in och ut, samt att man kan läsa ut status för en mängd parametrar. Oftast är det inget som behöver ändras för den normale användaren, sedan enheten konfigurerats för sin funktion i just den miljön.
Mac-versionen av programmet har inte testats, men torde se likadant ut som PC-programmet.


Första testkörningen
Med en antenn monterad på en 10m hög segelbåtsmast, på en båt liggande inne i en hamn på fastlandet i västra Göteborg, var det inga problem att se båtar ute i skärgården, liggande i sina hamnar på över 7 sjömils avstånd, eller ankrade båtar till havs på 10 sjömils avstånd med en massa öar emellan. Tämligen snart fanns det närmare 170 båtar i AIS-listan.


Skillnaden mellan XB-6000 och XB-8000
Som tidigare beskrivits har en version av XB-6000 inbyggd antenn men ingen WiFi, medan XB-8000 har extern antenn och WiFi. Det betyder att XB-6000 måste monteras på en plats där den har relativt fri sikt uppåt men ändå sitter tämligen väderskyddad. Enheten är vattentät men det är kontakter som utsätts för väder och vind och det är lite av en “svart låda”, dvs har man väl kopplat in den så är det inget mer man kan göra direkt på enheten. Det är ju därför frestande att montera den på ett ställe där den är ur vägen. Rekommendationen är att man satsar på en enhet med extern antenn, där enheten kan placeras dolt på ett torrt ställe och montera antennen högt och fritt.Generalagent www.comstedt.se

Direkt till produkten *Klicka vidare* 


Kommentera gärna artikeln. Ange för- efternamn och bostadsort.


Tipsa en vän Skriv ut