VHF SRC-bok
Glödheta kolpartiklar kan vara orsaken

Dammsugare orsakade brand i båt


Bengt Utterström 2018-01-16

Bil-båtdammsugaren tros vara orsaken till branden.
Bild:Samtliga bilder är från ägaren.
Bil-båtdammsugaren tros vara orsaken till branden.

En bil-båt dammsugare orsakade en båtbrand i början av januari. Dammsugaren fattade eld trots att någon el inte var kopplad och att dess inbyggda batteri var borttaget. Enligt en brandman som var på plats är bedömningen att slitna kolpartiklar runt dammsugarens elmotor börjat glöda. Hela båtens inredning är totalt inbäddad i ett sotlager.

Om branden inte självslocknat hade en fullskalig brand troligen utvecklats med fara för omkringliggande hus.

Ägaren berättar för mig att han hörde ett larm inifrån båten när han var på väg till sin verkstad. Båten står på hans tomt bredvid bostadshuset. Han kände också doften av bränd plast.

Han klättrar upp för stegen och ser att det finns sot runt ruffluckan. Han öppnar den försiktigt och ser då en massa svart sot i båten. Han drar igen luckan och ringer genast räddningstjänsten. Tre brandbilar, en ledningsbil och en polisbil är snabbt på plats. Brandmännen plockar genast bort två gasoltuber och sedan går två rökdykare in i båten. De konstaterar då att branden har självslocknat.

Det är svart sot i precis hela båten. Överallt har det trängt in. Till och med i akterstuven på Monsunen finns det sot.

Tre dagar innan hade han använt dammsugaren. Han är noga med elen och allt var frånkopplat när han lämnar båten. Batteripoler var bortkopplade och även strömkabeln till båten. Ändå så inträffade branden.

 


Här stod dammsugaren. Av den finns ingenting kvar.
Här stod dammsugaren. Av den finns ingenting kvar.

Dammsugaren hade tidigare ett uppladdningsbart batteri, men det hade slutat att fungera. Ägaren har plockat bort batteriet och kopplat till en kabel som ansluts till båtens 12 volts uttag.

Att branden börjat i dammsugaren anses mycket troligt. Hur den har kunnat uppstå kan ingen med säkerhet säga i dagsläget. Troligtvis har elmotorn på något sätt blivit överhettad senast den användes. Kolrester i form av dammpartiklar i motorn kan då börja glöda.

Tur i oturen är att branden självslocknade. Bristen på syre i den täta båten anses vara förklaringen till det.

Skadorna går troligen att reparera enligt en besiktningsman. Avgörande beslut om reparation avgörs efter sotsanering och förnyad besiktning.

 


Salongen innan branden.
Salongen innan branden.

Svart sot har trängt in överallt, även i lådor och skåp.
Svart sot har trängt in överallt, även i lådor och skåp.


DagensBåtliv.se har fått tillåtelse att skriva om branden och visa bilderna. Vi har dock valt att inte skriva ut ägarens namn eller var branden inträffade med hänsyn till pågående handläggning hos försäkringsbolaget.

Ägaren är mån om att sprida händelsen så att andra varnas och förhoppningsvis blir extra uppmärksamma när el och elutrustning används i båten.

Ägarens uppmaning är: Lämna aldrig båten med elutrustning inkopplad. Det gäller batterier till borrmaskin som kan stå på laddningen, andra handverktyg eller bristfälliga element som drivs med el. Koppla ur allt och slå av batteriströmbrytarna.


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut