VHF/SRC mars 2023
Många vilseleds att köpa för stor generator

Generator på 110 ampere, är det bättre än 50?


Text & bild: Bengt Utterström 2012-10-01

Som standard levereras Solé Mini 55 motorer med 50 amperes generator. Större generator går att köpa till, men efter sommarens mätningar visar det sig inte vara nödvändigt.
Som standard levereras Solé Mini 55 motorer med 50 amperes generator. Större generator går att köpa till, men efter sommarens mätningar visar det sig inte vara nödvändigt.

Om en generator ger ifrån sig 110 eller kanske till och med 140 ampere i laddström, får vi bartterierna bättre och fortare laddade då? Eller får vi samma laddresultat med en generator på 50 ampere? Svar är att 50 amperes generator räcker för de allra flesta fritidsbåtsägare.

I sommar har batteriladdtillverkaren Ctek mätt all laddström som vår 50 amperes generator producerat under hela säsongen. Resultatet och hur det gick till handlar denna artikel om.


Generator på 50 ampere är tillräckligt
När vi hade valt motor till projektbåten, en Hallberg Rassy 352, kom frågan från motorleverantören: ”Vilken storlek på generator vill du ha? Standard är 50 ampere, man kan köpa till en större på 110 ampere.”

”Som lekman har jag ingen aning, jag återkommer”, svarade jag.

Jag kontaktade Daniel Sundkvist som är en av Cteks experter på batteriladdning.

Daniel Sundkvist: ”Jag tror du klarar dig gott och väl med en generator på 50 ampere. En större generator kan förvisso ge ifrån sig mer laddström till batterierna, men batterierna förmår inte att ta emot all laddström som en större generator ger. Du kan jämföra det med en vattenkran som ger ifrån sig rikligt med vatten. Det är svårt att fylla ett vattenglas då. Man måste strypa mängden vattenflöde för att fylla glaset.

Vad det handlar om är att varje batteris inre motstånd, resistans, är en begränsning när det gäller dess förmåga att ta emot laddström. Det beror också på vad du har för batteribank, säger Daniel Sundkvist.

Batteribanken består av öppna ventilerade blysyrebatterier. Startbatteriet är på 90 amperetimmar och vi har två förbrukningsbatterier på vardera 115 amperetimmar, det vill säga 230 amperetimmar på förbrukningen.

”Med den batteribanken är jag rätt säker på att 50 amperes generator räcker”, säger Daniel Sundkvist.

”Vi kan mäta generatorns arbete i sommar”
Vi bortser från startbatteriet i kommande resonemang och koncentrerar oss på förbrukningsbatterierna. Startbatteriet förbrukar i normaltfallet väldigt lite energi eftersom en ny och modern motor startar snabbt. Startbatteriet är det batteri som fortas laddas och är fulladdat mest jämt om det enbart används för start.

”Vi kan mäta din generators laddström i sommar, det skulle vara intressant att se hur mycket laddström i ampere som generatorn ger ifrån sig”, säger Daniel Sundkvist.

Vi nöjde oss med standardgenerator på 50 ampere
Självklart var jag intresserad av sådan mätning. Jag litade också på Cteks antagande om att 50 amperes generator skulle räcka för oss. Och dessutom sparade vi knappt 2 000 kronor, för det är vad en större generator skulle kosta i tillägg.


Mätutrustning monterades

Bredvid batterierna sitter Cteks Smartpass och DUAL 250 S. Till höger syns mätutrustning och det modem som sände information om hur mycket laddström vår generator gav ifrån sig.
Bredvid batterierna sitter Cteks Smartpass och DUAL 250 S. Till höger syns mätutrustning och det modem som sände information om hur mycket laddström vår generator gav ifrån sig.

Daniel Sundkvist monterade mätutrustning i båten. Mätutrustningen mätte hela tiden den laddström i ampere som generatorn gav ifrån sig när motorn var igång. Ett modem var kopplat till utrustningen och sände information till Daniel Sundkvists dator. Således kunde han hela tiden följa vår generators producerade laddström i ampere under hela sommaren.


Generatorn levererade som mest 44 ampere i laddström

Exempel på graf som kom från mätningen vid ett visst tillfälle under en timma. Den svarta kurvan visar generatorns laddning. Här som mest cirka 35 ampere. Därefter faller kurvan. Den övre gröna kurvan visar batterispänningen under samma tid. (Bilden blir svårtolkad eftersom den inte går att göra tydligare här).
Exempel på graf som kom från mätningen vid ett visst tillfälle under en timma. Den svarta kurvan visar generatorns laddning. Här som mest cirka 35 ampere. Därefter faller kurvan. Den övre gröna kurvan visar batterispänningen under samma tid. (Bilden blir svårtolkad eftersom den inte går att göra tydligare här).

Mätresultatet bekräftar det Daniel Sundkvist förmodade. Som mest uppmättes max registrerad laddström på 44 ampere. Normal maxström var 35 ampere från generatorn.

De förhållandevis höga laddströmmar som uppmäts är tack vare de grova kablarna som monterades från generator till batteribanken. Laddningsregulatorns höga spänning på 14,7 volt påverkar också att laddströmmen är långt högre än vad många båtägare är vana med.

Mätningarna har skett under 160 timmars motortid från 29 maj till 5 september.

50 amperetimmars generator räcker
”En slutsats är, att våra misstankar om att ha en större generator inte skulle komma till någon nytta var riktig. Det är andra faktorer som bestämmer laddströmmen än vad generation kan leverera”, säger Daniel Sundkvist.

Till nästa säsong planerar vi att byta till två stycken 140 amperetimmars batterier. Summa 280 amperetimmar, det vill säga 50 amperetimmar mer än vad vi har nu. Min fråga till Daniel Sundkvist är: ”Kommer generatorn att ge ifrån sig mera laddström? Blir vår 50 amperes generator då för liten för den större batteribanken”, undrar jag.

”Laddströmmen kommer att bli något högre med större batteribank”, säger Daniel, men tre eller fler batterier kräver inte nödvändigtvis större generator. Eftersom normal maxström från generatorn var på 35 ampere i ditt fall så finns det en hel del ”överkapacitet” att ta av.

”Om man parallellkopplar flera batterier sjunker den totala resistansen så att batterierna kan svälja en högre ström. Och likvärdiga batterier, men med fler amperetimmar kommer också ha ett lägre motstånd.

Med andra ord, de allra flesta fritidsbåtar som har två till tre batterier på förbrukningssidan klarar sig gott och väl med en generator på 50 ampere. Den korta tid som det eventuellt skulle vara för lite med 50 amperes generator är försumbar.

”Blir det någon skillnad om vi har elektriskt ankarspel eller bogpropeller”, frågar jag.

”När bogpropellern eller ankarspel belastar batteriet med till exempel 300 ampere så skulle teoretiskt generatorn kunna ladda detta batteri med motsvarande ström. Men genom att bogpropellern används en väldigt begränsad tid så finns det ingen anledning till att dimensionera generatorn efter en sådan stor förbrukare.

Generatorn kommer att ladda med en ström över 50 ampere, men det är då bara just när bogpropellern arbetar. Här talar vi om några sekunder. Det är också försumbart. Det handlar om batteriets inre motstånd och hur mycket laddström det kan ta emot”, förklarar Daniel Sundkvist.

Skillnad med Gel eller AGM-batterier?
Slutligen frågar jag Daniel Sundkvist om det skulle ha varit någon skillnad om vi istället haft ett Gel- eller AGM-batteri?

Laddningsaspekten för dessa två typer av batterier är att ett Gel batteri inte kan laddas med lika hög laddström under lika lång period som ett AGM batteri. Det beror på att Gel batteriet har ett högre inre motstånd vilket visar sig genom att batteriet spänning stiger fortare under laddningen än ett batteri med lägre motstånd som ett AGM batteri har.

Man når alltså maxspänningen som generatorn har på en kortare tid med ett Gel batteri. Och när generatorn reglerar på sin maxspänning så sjunker laddströmmen.

När Gel-batteriet är fulladdat har man laddat med en lägre ström än max strömmen från generatorn under en längre period än vad man skulle ha gjort med ett AGM batteri. Därför har man mindre nytta av en hög laddström till ett Gel-batteri.

Av samma anledning (det höga inre motståndet) så är ett Gel-batteri olämpligt som startbatteri då man får en betydligt lägre ström till startmotorn i jämförelse med vad ett startbatteri klarar att leverera.

Laddströmmen hade varit lägre med ett Gel batteri och högre med ett AGM batteri i jämförelse till de öppet ventilerade batterierna som används under testet.”

Men man ska nog inte överdriva betydelsen av batteriets sort för att bestämma hur stor laddströmmen kan bli. Större betydelse har hur mycket batteriet är urladdat. Det är en av de största faktorerna till hur stor laddströmmen blir från generatorn”, avslutar Daniel Sundkvist.

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort. Vi publicerar endast insändare med dessa uppgifter.

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut
Kommentarer
12. Har jag missat något ? Lennart Myrhammar, Stockholm 2014-04-25
11. Fulladdat utan syramätning? T Sandman 2013-07-02
10. Nej, man kan ej ladda ur med lampa... T. Sandman, Tumba 2013-06-28
9. svar till Tryggve Sandman Sune Ulfsparre Sollefteå 2013-01-30
8. Svar 2 till Sune Ulfsparre Tryggve Sandman, Tumba 2012-12-28
7. Svar till Hugge Kahnborg, bra jobbat. Tryggve Sandman, Tumba 2012-12-25
6. Svar till Ronny Cedertorn Tryggve Sandman, Tumba 2012-12-25
5. Svar till Sune Ulfsparre om Ah fel Tryggve Sandman, Tumba 2012-12-25
4. Laddströms storlek? Tryggve Sandman, Tumba 2012-12-25
3. Generator på 110 ampere, är det bättre än 50? Ronny Cedertorn, Stockholm 2012-11-19
2. Ja 50 Ampere räcker Sune Ulfsparre, Sollefteå 2012-10-30
1. 50 A räcker Hugge Kahnborg, Västervik 2012-10-22