VHF/SRC mars 2023
Blysyrabatteri i din båt

Om marinbatteri, AGM, GEL och startbatteri


Bengt Utterström 2011-01-13

Klassiskt blysyrabatteri i genomskärning
Klassiskt blysyrabatteri i genomskärning

Ditt båtbatteri är en känslig kompis som kräver omsorg och vård. Här, och i kommande artiklar, skriver vi om batterier och laddning med mera. Rätt skött kommer ett batteri i båten att hålla i många år. marinbatterier

Batterier är en hel vetenskap. Därför har jag bett batteriexperten Christer Hellström på Exide Technologies (gamla Tudor) om hjälp med underlag och faktakontroll av denna text.

Det finns olika typer av blybatterier i båtar och gemensamt för dem är att de mår bäst fulladdade. Vissa är konstruerade för att klara djupurladdningar bättre än andra.
Blybatterier indelas i två grupper beroende på i vilken form elektrolyten föreligger. Elektrolyten är en blandning av svavelsyra och vatten med en densitet på ca 1,28 g/cm3.
FV, Fritt Ventilerad design. I dessa batterier är elektrolyten i flytande form och batteriet kan ha öppningsbara proppar för påfyllning av batterivatten (destillerat och avjoniserat vatten). Det finns också batterier av denna konstruktion som inte är öppningsbara.
VR, Ventilreglerad design. I dessa batterier är elektrolyten antingen i form av en gel eller uppsugen i en porös separator. Batterierna är förslutna och vatten skall aldrig tillsättas. Det finns säkerhetsventiler i locket som öppnar och släpper ut överskottet av laddningsgaser som kan uppstå vid laddning vid för hög spänning.


Ett AGM-batteri kan både vara utformat som på bilden och med traditionella plattsatser som bilden ovan.
Ett AGM-batteri kan både vara utformat som på bilden och med traditionella plattsatser som bilden ovan.

Ventilreglerade batterier, VR, delas i sin tur in i två grupper:

· AGM-batterier (Absorbent Glass Mat) där elektrolyten är uppsugen och bunden i en glasfibermatta.

GEL-batteriets elektrolyt påminner om torkad marmelad. Kan monteras snett, men bäst är om det får stå upp.
GEL-batteriets elektrolyt påminner om torkad marmelad. Kan monteras snett, men bäst är om det får stå upp.

· Gelbatterier kallas de med gelad-elektrolyt (kiseldioxid som tillsats) vilket gör elektrolyten till en massa som kan jämföras med torrsprucken marmelad. Principen för ett VR-batteri är att den syrgas som utvecklas under laddning vid den positiva elektroden reagerar med det aktiva materialet på den negativa elektroden. Då sker en rekombinationsprocess som medför att vatten återbildas. Detta leder till låg gasavgång till omgivningen och därmed låg vattenförbrukning. Man kan säga att man har skapat en intern reaktionskedja som återbildar gasen, som bildas under laddning, till vatten.

Jämförelse mellan AGM och traditionella FV-batterier
Fördelar:
·· Förbättrade cyklingsegenskaper (tål flera djupurladdningar).
·· Förbättrade köldstartsegenskaper.
·· Obefintlig gasning
·· Spillsäkert
·· Helt underhållsfritt
·· Stor flexibilitet vid montering av batteriet, kan monteras liggande, men det rekommenderas alltid att batterier monteras stående. Nackdelar:
· Begränsad användning vid höga temperaturer.
· Maximal temperaturskillnad mellan cellerna 5°C.
· Högre vikt i relation till kapacitet.
· Det är viktigt att endast använda moderna laddare där laddningen sker vid en konstant spänning på 14,4 volt. Obs, se detaljinformation om laddning av AGM-batterier om du köper ett sådant.
· Hög renhet i ingående material.
· Höga tillverkningskostnader vilket ger ett högre inköpspris. Startbatteri
Ett så kallat startbatteri är konstruerat för att ge kunna ge en hög startström under kort tid. Det är med andra ord bra för att driva startmotorn. Ett startbatteri är mest känsligt för djupurladdningar av de ovan nämnda.
Livslängd
Batteriets livslängd är beroende av hur det laddas och hur stor belastning som det utsätts för. Upprepade djupurladdningar förkortar livslängden. Ett fulladdat batteri har en vilospänning på ca 12,7 volt, medan ett helt urladdat batteri har vilospänningen 11,7 volt. Det skiljer alltså bara 1 volt. Ett halvladdat batteri har spänningen 12,2 volt. Därför bör man hålla koll på hur batteriet mår och inte försöka få ut "de sista dropparna energi."
I FV-batterier är vätskan flytande som tidigare nämnts och batteriet får inte tippas omkull eller komma alltför snett. Då kan elektrolyten, som är frätande, rinna ut ur ventilationsöppningarna, plus att batteriet tar skada. Beakta det vid installation i en segelbåt.
Ta inte bort locken vid laddning
Vissa FV-batterier har lock som går att öppna. Det är till för att man ska kunna fylla på destillerat avjoniserat vatten (batterivatten). Är nivån låg, fyll på till nivåindikatorn eller ca 15 mm över elektroderna. Ska batteriet laddas med batteriladdare, ladda då först och fyll sedan på destillerat vatten. Om plattorna ligger synligt, fyll på vätska så att dessa täcks, men inte mera. Ladda batteriet och fyll sedan på vätska igen. Fördelen med detta är att det inte kommer att "koka över." Är det för mycket vätska kommer den frätande vätskan att rinna över och det är inte hälsosamt mot vare sig dig eller dina kläder när du sedan ska hantera batteriet.
Öppna inte batteriets lock när det ska laddas. Då ökar avdunstningen och det är inte heller hälsosamt för varken dig eller batteriet. Om batteriet är ett så kallat "underhållsfritt" går det inte att fylla på vätska. Även om man kan se spår av lock ska dessa inte öppnas. Viss avdunstning sker vid laddning, men det är helt normalt.
Gamla och nya batterier kan blandas i 12 volts system
Vi antar att du vill utöka batterikapaciteten med ett batteri till. Om det nuvarande är i bra skick och skötts på ett bra sätt är det i regel inga problem att lägga till ett nytt batteri. Det som kan hända är att om det äldre batteriet är förbrukat så kommer det att öka påfrestningarna på det nya batteriet och förkorta dess livslängd. Man kan jämföra det med en tandemcykling. Vi vet aldrig hur mycket den som sitter bakom egentligen trampar. Vid 24 volts system ska man inte blanda gammalt och nytt.
Självurladdning
Ett batteri tappar energi genom så kallad självurladdning. Om det är varmt ökar självurladdningen betydligt. Vid lägre temperaturer, ned mot noll och kallare, är självurladdningen mycket låg, ned mot någon procent per månad. Blybatterier bör därför förvaras fulladdade, svalt, torrt. Avgörande för batteriets livslängd är att det aldrig förvaras med en vilospänning som är mindre än 12,4 Volt. I dessa fall måste batterierna laddas.
Hanteras varsamt
Undvik beröring av batterier med dina kläder. Batterisyran fräter hål. Det kan ta några dagar innan man märker det. Tvätta händerna när du hanterat batteriet.
Om kabelskorna till batteriet ska lossas eller dras åt, se för guds skull till att skiftnyckeln inte riskerar att kortsluta mellan minus- och pluspolen. Om så sker är det stor risk att den bränns fast, polerna bränns sönder och att det uppstår en gnista som gör att batteriet kan explodera. Om kortslutningen sker genom en ring på fingret kan fingret brännas av. Var därför väldigt försiktig vid all hantering av batterier. När ett 12 Volts batteri kortsluts via polerna med ett kraftigt metallföremål frigörs mycket energi i form av en hög ström som, beroende på batteristorlek, kan uppgå till över tusen ampere.
Ladda med modern laddare
En modern batteriladdare laddar batteriet i flera steg. Mer avancerade batteriladdare har även temperaturkompensering, vilket ger en bättre laddning både i kyla och i värme. De äldre röda plåtburkarna, som vi köpte förr och nu finns i många garage och båtar, var bra på det sättet att de ofta laddade bra, men batterierna riskerade också att bli överladdade med stor avdunstning som följd. En modern laddare slår ifrån när batteriet är fulladdat, men det gör inte de äldre.

Läs mer om batterier, Exide Technologies: www.exide.nu

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut
Kommentarer
1. Moderna laddare Tryggve Sandman Norrtälje 2013-07-15