VHF/SRC mars 2023
Visst är vi vilseledda?

Magnetronradar drar inte mera ström än vad bredbands- eller solid state radar gör


Bengt Utterström 2018-01-10

Till vänster en bredbandsradar och till höger en magnetronradar. Magnetronradarns skyddskåpa är lägre.
Till vänster en bredbandsradar och till höger en magnetronradar. Magnetronradarns skyddskåpa är lägre.

Bredbandsradarn marknadsfördes som en strömsnål radar när den lanserades jämfört med traditionell magnetronradar. Det gäller även den så kallade solid state radarn. För oss som inte är radartekniker är det lätt att bli vilseledd av magnetronradarns 2 eller 4 kW (2 000 eller 4 000 Watt) jämfört med bredbandsradar eller solid state som är på 40 Watt. Men de båda radartyperna arbetar på olika sätt. Strömförbrukningen visar sig vara i stort sett densamma under en timmas drifttid!

Till fritidsbåtar är 2 eller 4 kW magnetronradar vanligt förekommande. Det motsvaras av 2 000 eller 4 000 Watt. Alternativt är bredbands- eller solid state radar på 40 W.

 


Röd stapel motsvarar en magnetronradar som sänder på hög effekt under kort tid. Svart liggande linje visar bredbands- eller solid state radarn som sänder på en lägre effekt, men under längre tid.
Röd stapel motsvarar en magnetronradar som sänder på hög effekt under kort tid. Svart liggande linje visar bredbands- eller solid state radarn som sänder på en lägre effekt, men under längre tid.

Så här förklarar Patrick Lindahl skillnaden om strömförbrukningen:Traditionell magnetronradar sänder pulser under mycket kort tid. Det handlar om 0,5 mikrosekunder (halv miljondel av en sekund) som magnetronen sänder på full effekt. Det gör den 2000 gånger per sekund. Multiplicerar man alla dessa siffror blir den utsända medeleffekten 4 W.


En solid-state-radar sänder en mycket längre puls som inte har så hög effekt, men medeleffekten är ungefär densamma.


Toppeffekten när en magnetronradar sänder är således under mycket kort tid jämfört med solid state. Solid state radar sänder längre pulser än magnetronradarn.


Exempelvis har Garmins Fantom 18 radar har en toppeffekt på 40W, men sänder långa pulser. Det kan man inte åstadkomma med en magnetron. Det man gör också är att komprimera pulsen i mottagaren och då få lika hög avståndsupplösning som med magnetronradarn.


En annan fördel med solid-state radar är att man kan skilja på fasta och rörliga ekon och visa dem i olika färger. Det är möjligt tack vare att det blir skifte i frekvens på radarreturerna och det är det som ger funktionen MotionScope (skiljer på fasta och rörliga ekon med olika färg) via Doppler effekten.


Det intressanta för oss fritidsbåtsmänniskor är hur många ampere som förbrukas under drift av radarn. Det handlar i snitt om 2 till 3 ampere i medelström i ett 12 volts system”, avslutar Patrick Lindahl.


Tabellen nedan visar strömförbrukningen. Uppgifterna kommer från respektive tillverkare.

Radar

Sändartyp

Effekt

antenn

Förbrukning i Watt/Ampere

Furuno 1815

magnetron

4 000 W

38W/3,2A

Garmin 18 xHD

magnetron

4 000 W

Normal 30W/2,5A, max 48W/4A

Garmin Fantom 18

solid state

40 W

Normal 30W/2,5A, max 48W/4A

Raymarine RD418D

magnetron

4 000 W

40W/3,3A

Raymarine Quantum

solid state

20W

17W/1,4A

*Simrad 4G

bredband

20W

20W/1,7A

 

*Simrad, Lowrance och B&G instruments ägs av Navico och har samma radar. Navicos minsta magnetronradar har utgått ur sortimentet.


Radar med lägre strömförbrukning, till exempel Raymarines Quantum, har ungefär hälften så lång räckvidd som Garmins Fantom radar. Raymarines Quantum ser objekt på 24 sjömil, medan Garmins Fantom enligt uppgift ser upp emot 48 sjömil. Det kan jämföras med en glödlampa när man dimrar ned ljusstyrkan. Den drar mindre ström, men å andra sidan ger den inte lika mycket ljus.


Den som vill ha minsta möjliga strömförbrukning torde välja Raymarines Quantum eller Simrads 4G radar. Garmin och Furuno förbrukar cirka 1 ampere mer, men har längre räckvidd.


Slutsatsen av detta är att åtminstone jag känner mig vilseledd när det gäller strömförbrukningen av olika radarmodeller. En tekniker som jag talade med på ett av företagen erkände att det har använts i marknadsföringen att till exempel bredbandsradarn skulle dra betydligt mindre ström än magnetronradarn genom att visa siffrorna 2 eller 4 kW när det talats om bredbandsradarns 40 W.


Således finns det ingen anledning att välja bort magnetronradar och köpa en frekvens modulerad radar med motiveringen att den senare har lägre Watt i specifikationen. Strömförbrukningen är i stort sett den samma.


Gemensamt för solid state radarna är att de startar utan uppvärmning och att de ser objekt från cirka 6 till 10 meters avstånd. De har också något lägre strömförbrukning i stand by läge.

 

Här kan du fördjupa dig mera i ämnet. Patrick Lindahl har sammanställt ett antal sidor i en PDF *Klicka vidare* 

 

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut
Kommentarer
1. Pulsradar Stig Eriksson, Henån 2018-01-10