VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Nya regler från 1 februari 2018

Många skepp blir båtar


Text & bild: Bengt Utterström 2017-11-10

Idag är detta vackra fartyg ett skepp. Efter 1 februari 2018 blir det en båt eftersom hon är kortare än 24 meter.
Idag är detta vackra fartyg ett skepp. Efter 1 februari 2018 blir det en båt eftersom hon är kortare än 24 meter.

Många skepp blir båtar från 1 februari 2018. Den tidigare gränsen för skepp, populärt kallad ”12 x 4” meter, slopas. Ny gräns för ett skepp är fartyg som har en skrovlängd över 24 meter. Registrering för fritidsbåtar blir obligatorisk om båten är 15 meter eller längre.

För den som kör yrkesmässigt eller har ett fritidsskepp över 24 meter införs en egenkontroll av säkerheten.

Kustskepparintyget blir kvar och gäller alltjämt för båtar som är lika med eller större än ”12 x 4” meter.

Vad som händer med alla fartbegränsningar som gäller skepp, men inte båtar, tycks ingen ha tänkt på.


”Fartyg indelas i skepp och båt och ett skepp är minst 12 meter långt och minst 4 meter brett. Båda måtten ska vara uppfyllda.” Så har det låtit runt om i landet under många årtionden, inte minst på navigationskurser. Nu ändras gränsen för skepp till över 24 meter och bredden på båten har inte längre någon betydelse.

Nytt är också att ett skeppsnamn inte längre behöver vara unikt.

 

  • Att fartyg indelas i skepp och båt gäller även med de nya reglerna. Det nya är att ett skepp har från 1 februari 2018 en skrovlängd längre än 24 meter. Fartyg som är 24 meter eller kortare kallas för båt.

  • Alla båtar, oavsett användningsområde, med en största längd mellan 15 och 24 meter blir registreringspliktiga. Båten ska då registreras i Transportstyrelsens Fartygsregister och båtdelen.  Är fartyget längre än 24 meter registreras det i skeppsregistret. Bredden saknar betydelse. Övriga fritidsbåtar berörs inte av de nya reglerna.

 
För fritidsbåtar mellan 15 till 24 meter blir det ett förenklat registreringsförfarande. Båten behöver inte längre mätas av Transportstyrelsens tjänstemän. Se vidare här *Klicka*


Egenkontroll införs

Alla fartyg som är 5 meter eller längre och som helt eller delvis används yrkesmässigt samt fritidsskepp över 24 meter ska utföra en egenkontroll av säkerheten. Se vidare här *Klicka* 


Certifikat

När det gäller fritidsfartyg ska det finnas ett fartcertifikat om skrovlängden är längre än 24 meter. Se vidare här *Klicka* 

 


Vad händer med fartbegränsningar som endast gäller skepp?

På denna skylt har någon tagit lagen i egna händer och lagt till \
På denna skylt har någon tagit lagen i egna händer och lagt till "Till Stockholm."

På många håll i skärgårdar och andra trängre passager gäller fartbegränsningar. Inte sällan finns det en tilläggstavla under med texten "gäller skepp." Det kan stå högsta fart 12 knop och att det gäller skepp på tavlan. Alla båtar får med andra ord åka i fri fart. Det som nu händer är att plötsligt får båtar upp till 24 meters längd köra i fri fart på sådana ställen. Det är just det man tidigare har velat undvika på grund av svallvågor från större fartyg och i vissa fall för att skydda stränder mot errosionsskador.

Det är nämligen Länsstyrelserna som sätter fartgränser och nu måste alla fartbegränsningar med tilläggstavlor ses över i allt svenskt farvatten. Om det är färdigbeslutat om nya gränser och om nya tilläggstavlor är monterade till 1 februari är det nog ingen som tror. Räkna inte heller med att det är gjort innan vårens sjösättningar.

Kustskepparintyget blir kvar
Den som framför en båt som är 12 meter lång eller längre och 4 meter bred eller bredare måste ha minst ett Kustskepparintyg. Så var det tidigare och den regeln gäller fortfarande. För att få skriva för ett Kustskepparintyg måste man först ha ett Förarintyg. Vidare måste man ha gjort ett dagerpraktikpass för att få behörigheten Kustskepparintyg. Dessa intyg är anpassade för fritidsbåtslivet. Kunskapsfordringar med mera bestäms av Nämnden för båtlivsutbildning, NFB. Läs mera här: www.nfb.a.se 


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.

 


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut