VHF/SRC mars 2023

Pressmeddelande från Transportstyrelsen:

Nya regler för nationell sjöfart


Bengt Utterström 2017-05-19

Från och med 1 juni 2017 gäller nya nationella regler för fartyg som används yrkesmässigt. Införandet sker stegvis. Till en början omfattas fartyg som är nya, byggs om eller nyregistreras och är större än 15 meter eller transporterar fler än 12 passagerare.

Från 1 april 2019 omfattar reglerna fartyg mellan 5 till 15 meter som används yrkesmässigt och transporterar högst 12 passagerare.

De nya reglerna för nationell sjöfart är funktionsbaserade. Det betyder att de talar om vad som ska uppnås, men inte hur. På så sätt kan reglerna passa allt från en bilfärja eller en utflyktsbåt till en fiskare eller en snickares båt.

Reglerna införs stegvis:

    • 1 juni 2017 för fartyg som är nya, byggs om eller nyregistreras och är större än 15 meter eller transporterar fler än 12 passagerare.

    • 1 april 2018 för alla fartyg som är större än 15 meter och fartyg som transporterar fler än 12 passagerare.

    • 1 april 2019 för fartyg mellan 5 och 15 meter som transporterar högst 12 passagerare.

Exempel på fartyg som berörs är fiskebåtar, taxibåtar, bilfärjor, arbetsbåtar, svenska statsfartyg, fartyg för passagerarfartyg och fritidsfartyg längre än 24 meter. Reglerna omfattar krav på rederiet och fartygets konstruktion och utrustning.


Transportstyrelsen utövar tillsyn för att se till att reglerna följs. Tillsynen bygger i huvudsak på så kallad egenkontroll. Det innebär att redarna och fartygsägarna själva går igenom och ansvarar för säkerheten på fartyget. Hur egenkontrollen är gjord ska rapporteras till Transportstyrelsen via webbplatsen. När uppgifterna är rapporterade på rätt sätt utfärdar Transportstyrelsen ett intyg som ska finnas ombord och vara synligt för eventuella passagerare.


– Målet är enkla regler som bidrar till en marknad med lika villkor för alla, samtidigt som vi fortsätter att utveckla den höga säkerheten inom den nationella sjöfarten, säger Daniel Hellström, Transportstyrelsen, projektledare för införandet av de nya föreskrifterna.


Läs mer om (länk) 
nya regler för nationell sjöfart.  


Här finns en broschyr *Klicka vidare*

Ytterligare information

Daniel Hellström, projektledare, tel 010-495 37 03, daniel.hellstrom@transportstyrelsen.se

Tipsa en vän Skriv ut