VHF/SRC mars 2023

Seapilot AB återigen i konflikt med Sjöfartsverket


Bengt Utterström 2017-10-25


Seapilot AB, ett dotterbolag till True Heading AB, är återigen i konflikt med Sjöfartsverket. Nedan återges en pressinformation där Seapilot AB anklagar Sjöfartsverket för bland annat felaktig fakturering för sålda licenser. Seapilot menar att Sjöfartsverket fakturerat Seapilot för betydligt fler sålda licenser än vad Seapilot redovisat till Sjöfartsverket. Sjöfartsverket å sin sida menar att Seapilot blivit fakturerade för all försäljning inklusive uppdateringar som sålts till Seapilots kunder. Nedan svarar Sjöfartsverket på Seapilots kritik.

Innehållet i skrivelsen från Seapilot är undertecknad av huvudägaren i True Heading Anders Bergström och från Sjöfartsverket svarar Säljchef Annika Kindeberg.

Seapilot:
Seapilot har av Sjöfartsverket erhållit krav på licensintäkter långt över vad Seapilot rapporterat som royalty baserat licensunderlag, varför detta kommer att bestridas.

Seapilot har som en lång följetång försökt att komma till rätta med Sjöfartsverkets licenshantering av sjökort för Sverige. Detta föranledde tidigare bla en anmälan till Konkurrensverket som dock inte kunde hantera frågan ur ett tillgänglighets- och retroaktivt perspektiv.

Sjöfartsverket svarar:
Sjöfartsverket har fakturerat Seapilot för all försäljning inklusive de uppdateringar som Seapilot säljer till sina slutkunder. Det ingår i avtalet med Seapilot och andra licenstagare. Detta har vi kommunicerat till Seapilot.

Konkurrensverkets utlåtande var: ”Mot bakgrund av de skillnader i produktegenskaper som föreligger mellan strömmad och nedladdningsbar data avseende bl.a. förfoganderätt och användningsområde, bedömer Konkurrensverket att det inte finns förutsättning att effektivt utreda och vid behov ingripa i den fråga klagomålet rör.

Konkurrensverket skriver därför av ärendet från vidare handläggning.” Detta tolkar Sjöfartsverket som att Konkurrensverket anser att Sjöfartsverkets villkor inte bryter mot konkurrenslagstiftning vilket Seapilot påstod. Det styrker Sjöfartsverkets ställning i frågan, att Sjöfartsverket inte gjort något fel eftersom verket har erbjudit samma villkor till Seapilot som till andra aktörer.

Seapilot:
Nu har Sjöfartsverket, 6 månader sent, fakturerat Seapilot för 2016 års royalty till ett belopp vida överstigande den royalty vi rapporterat som royaltygrundande. Detta innebär att tidigare reserverade kostnader för detta måste skrivas upp med ytterligare 267 800 kr i Seapilot och därmed försämra resultatet för koncernen som helhet.

Sjöfartsverket svarar:
Sjöfartsverkets fakturering gjordes direkt när den korrekta rapporteringen, inklusive de uppdateringar Seapilot sålt, inkommit till verket.

Seapilot:
Kravet från Sjöfartsverket kommer därför att idag bestridas och vi ser i enlighet med avtalet först fram emot att inom 30 dagar hitta en lösning på problemet i dialog. Kan så inte ske kommer ärendet att kunna behöva behandlas i en civilrättslig process och därvidlag avser Seapilot väcka skadeståndskrav överstigande Sjöfartsverkets fordran, för förlorade intäkter utifrån sämre villkor än andra aktörer på marknaden sedan 2013.

Sjöfartsverket svarar:
Sjöfartsverket kommer återigen att diskutera villkoren med Seapilot AB och kommer att driva frågan civilrättsligt om de avtalade villkoren inte kommer att följas.


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut