VHF/SRC mars 2023

Sveriges största kappsegling

Tjörn Runt 2014 åt ”fel” håll igen


Text & bild: Lars W Gustavsson 2014-02-09

Bild:Alf Tornberg

Sällan har en av landets största kappseglingar, Tjörn Runt, fått så mycket uppmärksamhet i media som under jubileumsåret 2013. Kappseglingen firade 50 år med 460 registrerade deltagare, förfester och efterfester och framför allt två fina filmer som visats i både svensk och norsk TV.

 Tjörn Runt by COWI – ny titelsponsor

Lars Berglund
Lars Berglund

Lars Berglund, som är marknadsansvarig för stortävlingen, eller tävlingarna för det seglas även Lilla Tjörn Runt för jollar och juniorer, kunde berätta följande viktiga inslag inför 2014 års upplaga:

Tjörn Runt har fått en titelsponsor i Cowi som utökar samarbetet med och för segling, vilket bland annat innebär att seglingen numera heter – Tjörn Runt by COWI.

Mr Tjörn Runt – Lars Berglund inledde Stenungsund Segelsällskaps traditionella möte för TjörnRuntseglarna på Båtmässan i Göteborg

 

Gratis kappseglingskurs
Stenungsunds Segelsällskap, StSS, i samarbete med Stenungsbaden Yacht Club och COWI går in och sponsrar en tvådagars kappseglingskurs på Stenungsbaden, helgen den 1-2 mars. Kursen leds av den erkänt skicklige regelexperten Carl Petter Carlsson. Anmälan till kursen kan göras här: stss@stss.se
 . Kursen är gratis och lunch ingår. Arrangemanget är för bra för att vara gratis tycker jag. 


Webbaserad anmälan
Den tredje tunga och goda nyheten är att StSS har tagit beslut om att utveckla en ny administrativ internetplattform för såväl anmälan som för seglings- och resultatrapportering. Tre unga och snabba grabbar från Chalmers sitter just nu och lägger sista handen vid systemet. Redan nu kan du gå in på webben och anmäla dig till årets segling.

Anmälan kopplas automatiskt till Svenska Seglarförbundets databas vilket innebär att du får upp rätt SRS-tal för din båttyp, eller om du har individuellt mätbrev så får du upp detta genom att lägga in ditt mätbrevsnummer. Anmäld skeppare skall ha medlemskap i klubb tillhörande SSF. Valet är tvingande och är du inte medlem så hälsar Lars Berglund att du är välkommen till StSS.

 

Fem seglingsnyheter:

Motsols varv igen
2013 var nypremiär för att segla motsols varv runt Tjörn. I allmänt tal kallade vi det för att segla åt ”fel” håll. Så blir det även för årets race. StSS har genomfört en enkät, som presenterades av Carin Kling, till 424 startande båtar 2013 och fått svar från 57 % av dessa.

Genomsnittsseglaren på årets Tjörn Runt är 44 år, har seglat Tjörn Runt mellan en till fem gånger, med en besättning på tre till fyra personer och har en kölbåt på 28 fot. Så långt genomsnittsstatistiken som också visade att 54 % tyckte det var bra med två banor, 45 % gillade att segla motsols medan 37 % föredrog den gamla vanliga vägen medsols, medan 18 % var osäkra. Med bland annat detta som underlag har seglingsledningen med Anders Torén i spetsen beslutat att segla motsols varv även i år. Läs mer om enkäten på http://www8.idrottonline.se/StenungsundsSS-Segling/
.


Bättre startområde
Under 2013 blev det både trångt och långt till startlinjen. Trångt för att startfartyget draggade ner mot en ö i lä vilket gjorde att platsen på linjens västsida blev trång. Några båtar fick landkänning i stridshettan. Långt blev det till startlinjen för de båtar som låg på ostsidan och hann knappt segla igenom den fredade zonen och fram till startlinjen på de fem minuter som man hade till hands. Bättring till 2014 är utlovad.


Grundmarkering
Som komplement till säkrare startområde har man utlovat bättre och tydligare utmärkning av grund i området. Det kan tyckas att varje båt själva skall hålla reda på var man seglar och var man inte kan gå, men i vimlet av 400 båtar så är det inte helt enkelt att hålla reda på allt. Grundmarkeringarna emottages med tacksamhet.


Mer bogserhjälp
När seglingen går motsols måste starten förläggas till Stigfjorden, väst om Skåpesundsrännan. Här är en passage som knappast kan ske för segel i detta sammanhang, motordrift erfordras. Många av deltagarna saknar motorkraft och få förlita sig på medtävlare eller följebåtar för att komma till start. Några följebåtar fanns tillgängliga 2013 men fler skall det bli i år.


Tre banor
Helt nytt för i år är att det blir en tredje bana. Det är flerskrovsseglarna som får en egen variant. Syftet är att dels ge dem en säkrare bana med mindre havssjö och dels ge dem en längre bana så deras seglade tid blir mer jämförbar med de mer långsamma kölbåtarna. Vidare har man bestämt att SRS-tal större eller lika med 1.200, seglar stora banan och de därunder seglar lilla banan. I fjol fanns ett spann inom vilken man kunde välja vilken bana man föredrog. Detta är nu borttaget vilket lär minska förvirringen och tydliggöra vilka man tävlar mot.Lördagen den 16 augusti
Arrangerande Stenungsunds Segelsällskap firar 2014 klubbens 50-årsjubileum. Som brukligt deltar StSS på Göteborgs Båtmässa – i år med en extra fin och informativ monter. Nytt för i år är att man startat en sektion för modellbåtssegling.

 

Tjörn Runt by COWI går lördagen den 16 augusti 2014.  Seglingen är öppen för kappseglare, familjeseglare, ensamseglare (ta med dig en kompis så kan ni ställa upp i Shorthandedklassen) eller för er som vill hänga med en båt på havet. Vill du inte segla så ta med dig familjen eller gänget på en upplevelsedag genom ett besök på Tjörns vackra klippor och delta i en folkfest med segling i fokus.


Tävlingsledningen avslutade informationen med att komma med en stark ambition, kanske till och med ett löfte, nämligen - Prisutdelnigen sker reda samma dag, lördag kväll klockan 22.00 på Stenungsbaden.


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut