VHF/SRC mars 2023

Förlusten 2015 är större än omsättningen

True Heading har anmält Sjöfartsverket till Konkurrensverket


Text & bild: Bengt Utterström 2016-03-12


True Heading AB lämnade i fredags (11/3) in en anmälan till Konkurrensverket mot Sjöfartsverket. Anledningen är att True Heading anser sig vara diskriminerande och att Sjöfartsverket använder sig av konkurrenssnedvridande villkor när det gäller kostnaden för licenser av sjökortsdata.

True Heading har genomgått omfattande strukturomvandlingar under 2015. All personal är varslad och de allra flesta har redan lämnat företaget. Under 2015 var förlusten i rörelseresultatet större än omsättningen.

Enligt True Headings VD och arbetande styrelseordförande Anders Bergström har True Heading vid ett flertal gånger påtalat missförhållandena med olika prissättning för Sjöfartsverket.

Saken gäller den att Eniro påstås betala 2-3 kronor per användare för sjökortslicenser samtidigt som True Heading och andra aktörer tvingas betala minst 40 kronor per användare av samma data. I True Headings fall gäller det licenser som betalas för varje användare att sjökortsdata i Appen Seapilot.

Anders Bergström: ”Självfallet skadas True Heading och dess aktieägare allvarligt av sådan konkurrenssnedvridande prissättning. Eftersom Sjöfartsverket, trots upprepade kontakter, inte visat vilja att likställa priserna för samma data till de olika aktörerna på marknaden utan fortsätter att bryta mot de regler som gäller för Sjöfartsverket och statliga myndigheter, ser vi ingen annan utväg än att vända oss till konkurrensverket.”

När DagensBåtliv.se träffar Anders Bergström på en hastigt sammankallad presskonferens på Båtmässan säger han att Eniro har mellan 200 000 och 250 000 användare av deras sjökort. För dessa betalar Eniro enligt Anders Bergström 2 till 3 kronor per användare. Vad Seapilot får betala är inte så lätt att förstå, men Anders Bergström säger att det rör sig om minst 40 kronor per licensanvändare.

Fredrik Strömbäck på Sjöfartsverket säger att Sjöfartsverkets bedömning är att alla kunder behandlas lika, men att olika prissättning kan förekomma beroende på hur sjökortsmaterial ska användas. Fredrik Strömbäck avslutar med att det är positivt att en granskning kan komma att ske.

Enligt Anders Bergström har Seapilot 80 000 användare över hela världen. Hur många av dessa som är i Sverige vill Anders Bergström inte svara på, men efter en stund säger Anders Bergström att det är en majoritet i Sverige.

På båtmässan Allt för sjön har Seapilot under hela mässveckan gett bort sjökort gratis. När jag frågar Anders Bergström hur Seapilot/True Heading kan göra det när de har 80 000 användare får jag till svar av honom: ”I Appvärlden handlar det om att bygga volym, därför ger vi bort sjökort gratis nu.”

Förlust större än omsättningen 2015
Det går inget vidare för True Heading. Enligt en bokslutskommuniké som sändes ut i februari visar True Heading på en omsättning av 12,7 miljoner för 2015. Rörelseresultatet uppgår till minus 17,5 miljoner kronor. När jag frågar Anders Bergström om dessa siffror och hur det rimmar med att så många som 80 000 har Seapilot plus övrig verksamhet får jag till svar att det är stora avskrivningar som är tagna under 2015.

Sedan börsintroduktion våren 2010 har bolaget bara visat rörelsevinst en gång. Tekniska lösningar vid bokslutsarbetet har friserat resultatet något under åren. I årsbokslutet för 2013 gjordes en ”omvärdering av tidigare ägda andelar i Seapilot AB” och det förbättrade resultatet med 4,5 miljoner. Utan denna uppskrivning hade rörelseresultatet varit minus 845 000 kronor.

Så sent som den 22 januari i år berättade Anders Bergström för mig att True Heading har cirka 90 % av AIS-marknaden i Sverige och knappt 40 % av världsmarknaden. Sanningen är att aktien rasat katastrofalt på Aktietorget och bolagets kärnverksamhet med AIS i stort sett är bortraderad varför dessa siffror förefaller vara oriktiga i januari.

Många småsparare har fått se hur satsade pengar rasat i värde på en ständigt vikande aktiekurs. Att bolaget fortfarande lever kvar beror gissningsvis på att Anders Bergströms eget kapital håller det flytande. Det finns köpare för cirka 28 öre för aktien. I höstas var kursen cirka 45 öre. Introduktionskursen var knappt 2 kronor omräknat efter emissioner.

Vi följer True Headings och Seapilots utveckling
True Heading AB genomgår en stor förändring i sin verksamhet. True Heading har med all säkerhet varit ett ledande företag inom AIS, men den kärnverksamheten förefaller vara borta idag. Aktieägarna har vänt företaget ryggen och nu återstår en sjökortsapp. Den förändringen och anmälan till konkurrensverket kommer vi att följa upp.

Siffror är hämtade från årsredovisningar. Dessa finns på www.aktietorget.se   Sök ”True Heading” och ni finner alla uppgifter.


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut