VHF SRC-bok
Transportstyrelsen gillar inte privat utmärkning

Atlantica tvingas plocka in egen utmärkning av farliga grund


Pressinformation från Atlantica 2015-07-06

Transportstyrelsen kräver att dessa bojar plockas bort enligt ett pressmeddelande från Atlantica.
Bild:Bengt Utterström
Transportstyrelsen kräver att dessa bojar plockas bort enligt ett pressmeddelande från Atlantica.

Försäkringsbolaget Atlantica har lagt ut bojar vid grund där många går på. Det gäller främst på västkusten. Bojarna finns där för att uppmärksamma oss fritidsseglare om de outprickade grunden. Varje gång en båt inte går på grund hjälper det till att hålla premierna nere för försäkringstagarna. Nu kräver Transportstyrelsen att bojarna plocks in.

Pressinformation från Atlantica
Under mer än tio år har Atlantica Båtförsäkring lagt ut bojar kring sex grund utanför Göteborg. Grunden ligger utanför den utprickade farleden och innan Atlantica la ut sina bojar var det många fritidsbåtar som ofta kom för nära med skador på köl, propellrar och motorer som följd. Enligt Transportstyrelsen uppfyller Atlanticas bojar inte kravet för sjömärken och måste därför tas upp. 
 
”Atlanticas ambition med bojarna har varit att uppmärksamma båtägare på att det finns något under ytan och få dem att titta på sjökortet innan de går närmare.  Vår tanke har aldrig varit att de skulle uppfattas som sjömärken utan som ett hjälpmedel för båtägare att undvika skador”, säger Kristina Norman, chef marknad och försäljning på Atlantica Båtförsäkring.
 
Atlantica har lagt ut bojarna under april månad och plockat upp dem i oktober varje år i mer än tio år. Utmärkningen har bestått av en boj, en pinne med namnet på grundet samt Atlanticas namn. Transportstyrelsen vill att bojarna görs om till sjömärken eller tas bort så att de inte vilseleder båtägare. 
 
”Vi tvingas nu ta upp bojarna för gott då vi varken har personella eller ekonomiska resurser för att åta oss det ansvaret som krävs för sjömärken. Det är tråkigt för båtfolket då bojarna är mycket uppskattade men vi skall självklart följa de regler som finns”, fortsätter Kristina.” 
 
Bojarna kommer att tas upp snarast.

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.
 

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut