Varning för gratis AIS via internet vid navigering


Bengt Utterström 2011-01-28

Joakim Schedin på True Heading vill göra oss uppmärksamma på att gratis AIS-information via internet kan vara farlig att förlita sig på vid navigering. \
Bild:Bengt Utterström
Joakim Schedin på True Heading vill göra oss uppmärksamma på att gratis AIS-information via internet kan vara farlig att förlita sig på vid navigering. "Det är stor risk att den är gammal och ofullständig", säger Joakim Schedin.

"AIS-information via internet är troligtvis gammal och inte fullständig. Många båtar kanske inte syns. Det kan vara en säkerhetsrisk vid aktiv navigering", säger Joakim Schedin på True Heading AB. "Det bör man ha i åtanke om man kopplar sitt navigationsprogram till internet för att få tillgång till gratis AIS-information till sin PC eller iPad."

AIS-information från fartyg kan vi få på två sätt. Antingen har vi en egen AIS-mottagare och då får vi AIS i realtid, eller så ser vi AIS-information via internet. Information via Internet kan vara ofullständig och gammal när den når oss. Då kan det vara rent av farligt att förlita sig på den vid navigering. True Heading AB vill göra oss uppmärksamma på skillnaden mellan direkt AIS-mottagning (AIS till AIS) och AIS-mottagning via internet.
Varför syns inte min båt på Marinetraffic.com?
På min fråga om detta utspel är ett sätt att få oss att köpa AIS-mottagare i stället för att förlita oss på AIS via internet till PC eller iPad svarar Joakim Schedin på True Heading så här:
"För att informationen (position, fart, kurs, namn med mera) från olika fartyg skall synas på en webbplats måste informationen komma från någonstans.
Runtomkring i landet och även utomlands, finns privatpersoner och organisationer som har tillgång till AIS mottagare. Den information som tas emot i mottagaren kopplas till en dator eller modem och dataflödet görs om till ett internetprotokoll (TCP/IP). Det gör det möjligt att dela med sig av data över internet via en webbapplikation på en webbplats. De mottagna fartygspositionerna placeras på en karta, ofta Googles. Så går det till hos till exempel marinetraffic.com vars server finns i Grekland."
Webbmaster bestämmer designen
Information som visas på en webbplats kan AIS tillverkarna inte påverka. Design som färger, symboler, status, bilder på din båt med mera är skapade i ett webbgränssnitt och är sådant som helt hanteras av ägaren till webbplatsen där det publiceras.

Den information som din och andra båtar skickar ut via transpondern är rådata som endast innehåller den AIS specifika information som består av position, fart, kurs och det individdata som programmerats i AIS transpondrarna. Datainnehållet skickas sedan via ett presentationsinterface till antingen en plotter, PC, iPad, iPhone, radar eller annan webbplats.

Det är med andra ord helt upp till den som visar informationen, att bestämma hur informationen ska se ut och vad som skall visas.

AIS via internet kommer via en landbaserad mottagare. Sedan ska informationen sändas till en server och vidare ut på internet. För att vi ska se båtar måste sändande båt nå mottagare på land, här Bornholm. Bilden är tagen den 28 januari 2010 klockan 10:03 och visar Bornholmsgattet. Vi kan inte utgå från att fartygen befann sig på exakt angiven position just då.
AIS via internet kommer via en landbaserad mottagare. Sedan ska informationen sändas till en server och vidare ut på internet. För att vi ska se båtar måste sändande båt nå mottagare på land, här Bornholm. Bilden är tagen den 28 januari 2010 klockan 10:03 och visar Bornholmsgattet. Vi kan inte utgå från att fartygen befann sig på exakt angiven position just då.

Varför syns inte jag då?
Anledningen till att din båt kanske inte syns just en specifik tidpunkt, dag, eller på en viss plats kan då bero på faktorer som:
·· Var du ligger i relation till den mottagande enheten. Ligger du bakom ett berg eller skymd av ett fartyg når signalerna kanske inte fram till den mottagare som skall skicka informationen vidare till "hemsideservern".
·· Kanske har webbadministratören stängt ned mottagaren för en kort eller längre stund? Kanske är mottagaren trasig? Hur vet vi att utrustningen som skall göra om AIS data till TCP/IP hos mottagarens server fungerar korrekt?
·· Din antenns räckvidd är beroende av antennhöjden och mottagande antenns höjd. Under normala förhållanden är den begränsad till strax bortom den optiska horisonten (radiohorisonten).
En klar solig dag bör det inte vara några problem med atmosfäriska förhållanden för VHF signalens utbredning. Men, man skall vara medveten om att när det är varmt så stiger fukt från havet och förändrar utbredningen för signaler nära vattenytan. Är VHF antennen skymd försämras möjligheten för att ta emot information från dig avsevärt. Vid dimma eller regn försämras vågutbredningen markant.

Vidare, vad vet vi om administreringen av hemsidan? Är vi säkra på att informationen som kommer till hemsidan (servern) på ett snabbt och "säkert" sätt läggs ut som det är tänkt?

Det är många faktorer som spelar in för att det skall fungera på ett bra sätt med att presentera information från båtar till internet. Den mest troliga orsaken att du inte syns (om allt annat fungerar) är att den mottagare som är närmast dig är placerad för lågt i relation till din antenn.
Hur kan jag kontrollera att min AIS-transponder fungerar?
För att kontrollera att din transponder skickar ut information finns egentligen bara två säkra sätt, säger Joakim.
1. Fråga någon som har en riktig mottagare och som ligger i närheten av din båt om han ser dig.
2. Ringa Stockholm Radio och fråga om de ser dig.
Bortfiltrerad?
Syns man ändå inte kan det bero på vilken typ av enhet man tittar efter informationen på. Transas har till exempel ett filter, eller time out, som gör att man i programmet tar bort mål från skärmen som inte rapporterat sin position/SOG/COG inom en viss tidsenhet. Om man letar efter sin båt i ett Transas program och båten ligger still, eller går under 2 knop, kommer man kanske inte att synas på skärmen på grund av att rapporteringstakten från Klass B AIS:er automatiskt minskar vid farter under 2 knop. Detta är dock förprogrammerade inställningar i Transas som enkelt kan ändras.
Slutligen, hur mycket påverkar de atmosfäriska förhållandena vår möjlighet att se andra fartyg och skicka vår information till andra?
"Inte i lika stor utsträckning som för mottagarförhållandena för de mottagare som ingår i systemet som skall skicka data till någon webbplats. Anledningen till det är för att de flesta mottagare som är anslutna till webbaserade system oftast sitter långt uppe på land hos någon intresserad privatperson som i bästa fall har sin antenn högt placerad på ett hustak.
Har du en kort VHF antenn på pushpit eller motorbåtstaket ser du fritidsbåtar med all säkerhet inom cirka två till tre sjömils avstånd. Större fartyg, typ finlandsfärjor, ser du troligen på mycket längre avstånd tack vare att deras VHF antenner sitter högt ovanför vattenytan. Med det sagt så skall man fortfarande ha i åtanke att, är du skymd så kan det begränsa räckvidden för din AIS", avslutar Joakim Schedin.
Här kan du se AIS-information från fartyg i stort sett hela världen.
*Klicka vidare*