Märkligt med Märket, Finland är här väster om Sverige!


Text & bild: Bengt Utterström 2013-07-17

Märkets fyr, byggd av ryssar, har en märklig historia och Finland ligger här väster om Sverige. Fyren ligger i Södra Kvarken i jämnhöjd med Öregrund.
Märkets fyr, byggd av ryssar, har en märklig historia och Finland ligger här väster om Sverige. Fyren ligger i Södra Kvarken i jämnhöjd med Öregrund.

Märkets fyr ligger mitt i Södra Kvarken. Södra Kvarken börjar där Ålands hav slutar i norr. Märket är den enda plats där vi kan stå i Sverige och titta på Finland med blicken vänd åt väster. Märkets fyr byggdes av Ryssar som trodde att de byggde på finsk mark, fast fyren byggdes i Sverige! DagensBåtliv.se har varit på Märket och sett det märkliga.


Märkets fyr

Vår fina seglats i finska skärgårdshavet avrundades med ett besök på Märkets fyr. Fyren ligger på en klippa som förefaller vara mindre än en halv fotbollsplan. Närmaste granne är Understens fyr som ligger 6,5 sjömil västerut. Vi befinner oss mitt emellan Ålands hav och Bottenhavet, närmare bestämt på Södra Kvarken.


Latitud N 60˚ 23´00 och E 19˚ 08´00. Latituden är ungefär samma som Öregrund och longituden för Husum, Arholma, Horsten och Almagrundet.


Ryssar byggde fyren
Jag kan inte påminna mig om att jag ens sett Märkets fyr tidigare. Oftast seglar vi till Käringsund eller söder om Mariehamn. Går vi norrut blir det gärna innanför Gräsö. Därför var det en stark upplevelse att se fyren och gå iland på ön.


Ryssar byggde fyren 1885. De trodde att fyren byggdes på finsk mark, som de då ansåg vara ryskt, men där hade ryssarna fel. Den byggdes på svensk mark, men tillhör idag Finland. Riksgränsen mellan Finland och Sverige gick tidigare rakt över ön. När Finland befriades från Ryssland visade det sig att fyren var svensk eftersom den står på svenska halvan. Det gillade inte Finland, men först 1985 ritades gränsen om. Se bilden nedan.


Riksgränsen mellan Sverige och Finland är markerad med rött. Nord är uppåt. Här ligger Sverige öster om Finland!
Riksgränsen mellan Sverige och Finland är markerad med rött. Nord är uppåt. Här ligger Sverige öster om Finland!

Gränsen ritades så att fyren blev på finsk mark, men Sverige kompenserades för markförlusten med ny gränsdragning. Därför kan idag en finsk medborgare stå i Finland och titta åt öster och se en svensk medborgare som står i Sverige och tittar på finnen i väster! Inte illa med tanke på att vårt grannland ligger i öster.


Hustrun Anki står i Sverige och pratar med Fyrsällskapets medlem och guide Lauri Lounasheimo som står i Finland. Nej, bilden är inte spegelvänd. Bakom dem är det öppet vatten till Husum, norr om Örnsköldsvik.
Hustrun Anki står i Sverige och pratar med Fyrsällskapets medlem och guide Lauri Lounasheimo som står i Finland. Nej, bilden är inte spegelvänd. Bakom dem är det öppet vatten till Husum, norr om Örnsköldsvik.

Idag finns det tre stora stenhus på ön. Ett är fyrbyggnaden med bostäder, det andra ett maskinrum med generatorer och det tredje är ett magasin.


Ingen brygga

Utsikt från fyren och norrut. Vi förtöjde långsides utmed turbåten.
Utsikt från fyren och norrut. Vi förtöjde långsides utmed turbåten.

Vi seglade rakt västerut från strax nord Käringsund. Vi gick nord om Finbo och mellan Ådskär och Högsten. Min tanke var att fotografera fyren, men när vi kom närmare såg vi att det låg en båt förtöjd på nordsidan. Kan man gå iland där, frågade vi oss? Först tänkte vi fälla akterankare och förtöja mot klippan på nordsidan, men det visade sig vara cirka 40 meter djup ett par tre båtlängder från klippan. Vi frågade då om vi kunde lägga oss på ”lotsbåtens” utsida för att göra ett kort lunchuppehåll. Med hailern var denna kommunikation enkel och vi vinkades in att lägga oss långsides.


Vi blev väl mottagna och den före detta lotsbåten visade sig tillhöra Mats Sjöström som bor på Eckerö, Åland. Han kör turer till Märket. Mats Sjöström driver även numera gästhamnen i Käringsund tillsammans med sin fru. Så den som inte tar sig till Märket med egen båt kan boka tur genom Käringsunds gästhamn, se nedan.


På nordsidan finns en liten klippa där det hänger några bildäck. Vi sydlig vind, högst ca 10 m/s, går det att förtöja långsidens mot klippan. Är vinden nordlig kan man ankra på sydsidan, enligt Mats Sjöström.

 


Några bildäck skyddar mot berget. Det är tillräckligt djupt för långsidesförtöjning.
Några bildäck skyddar mot berget. Det är tillräckligt djupt för långsidesförtöjning.

Finska fyrsällskapet tar emot Märkets fyr förvaltas av Finska fyrsällskapet. De murar, målar och gör allt som behövs för att hålla byggnaderna i trim. Fyren är fortfarande tänd och lyser med en blixt var femte sekund.


Vi fick en guidad tur med Lauri Lounasheimo som värd. Vi såg bland annat fyrvaktarbostaden, verkstadsutrymmen och vi fick gå högst upp på den 16 meter höga fyren. Ett tiotal medlemmar från fyrsällskapet fanns på plats. Lauri berättade att 12 meter höga vågor kan slå över 25 meter högt mot fyrbyggnaden vid nordliga stormar. Eftersom det är så djupt på nordsidan blir det tvärstopp när Bottenhavets vågor träffar klippan.


När en stor del av byggmaterialet hade fraktats till ön år 1885 kom en storm och sköljde bort allt. De som befann sig på Märket räddade sig genom att hissa upp sin båt och sig själva i en 11 meter hög järnstolpe. Från den kunde de titta ned och se hur vågorna sopade ön. Fundamentet till järnstolpen står kvar. Själva stolpen finns också kvar i förkortad version något söderut på ön. Tidigare fungerade järnstolpen som sjömärke.

 


Denna järnstolpe fungerade som sjömärke innan fyren byggdes, men det dög inte. Fartygen förliste ändå vid Märket.
Denna järnstolpe fungerade som sjömärke innan fyren byggdes, men det dög inte. Fartygen förliste ändå vid Märket.

En tjock granitmur byggdes 1887 för att skydda fyren från stormar och istryck. Fönstren utrustades med luckor av järn. Fyrens historia är lång, men trots den finns det en hel del vrak runt Märket. En sprängd rysk U-båt ligger strax söder om ön och där finns även en ångare i gott skick. Vi fick också veta att fyren var obemannad under första världskriget. Under andra kriget fanns det finska soldater på ön.


Denna kummelliknande byggnad innehåller ett dass med vattenspolning. Landhöjningen har dock gjort att spolning numera bara sker vid sydliga stormar.
Denna kummelliknande byggnad innehåller ett dass med vattenspolning. Landhöjningen har dock gjort att spolning numera bara sker vid sydliga stormar.

Sedan 2007 är fyren öppen för den allmänhet som tar sig dit. Fyrsällskapets medlemmar guidar gärna. Det kostar 10 € per person. En liten souvenirshop finns i fyrbyggnaden och där köpte jag bland annat Märkets T-shirt och en CD-film om historien kring Hangö fyr och strapatserna under andra världskriget!


Från vänster: Lauri Lounasheimo, Mats Sjöström Käringssunds gästhamn och Pertti Rahkonen från Finska fyrsällskapet.
Från vänster: Lauri Lounasheimo, Mats Sjöström Käringssunds gästhamn och Pertti Rahkonen från Finska fyrsällskapet.


Märkets fyrplats är också en radioamatörstation. Ett gäng radioamatörer från Belgien hade ockuperat ett av rummen och där satt de och sände över hela jordklotet till andra radioamatörer.
Märkets fyrplats är också en radioamatörstation. Ett gäng radioamatörer från Belgien hade ockuperat ett av rummen och där satt de och sände över hela jordklotet till andra radioamatörer.

Med andra ord, Märkets fyrplats överraskade på många sätt och besöket tillhör årets hittills starkaste upplevelse!


Så här kommer du till Märket


Med färja från Stockholm eller Kapellskär till Mariehamn och bil till Käringsund eller från Grisslehamn med bilfärja till Käringsund/Eckerö. Kontakta Mats Sjöström, han kör turer till ön: www.karingsundsgasthamn.ax


Finska fyrsällskapet har webbsida på svenska. Där står mera om bland annat Märket.

 *Klicka vidare*

Här finns mer om Märket *Klicka vidare*

 

 Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.