Finska pinnar i Sverige?


Text & bild: Bengt Utterström 2016-01-30

Ett otäckt grund markerat av Atlantica. Den här typen av utprickning gillas inte idag enligt rådande regelverk, men en ändring kan vara på gång. Fast då ska det vara enhetlig utprickning med kardinalmärken.
Ett otäckt grund markerat av Atlantica. Den här typen av utprickning gillas inte idag enligt rådande regelverk, men en ändring kan vara på gång. Fast då ska det vara enhetlig utprickning med kardinalmärken.

I somras meddelade försäkringsbolaget Atlantica att de måste plocka bort sina lokala utprickningar av grund. Det handlar om ”hemmagjorda” farledsprickar. Sådan utmärkning uppfyller inte internationell norm enligt IALA MBS rekommendationer. Men det finns hopp. Mats Hörström på Transportstyrelsen utreder om det ändå kan bli möjligt med egen lokal utmärkning. Finland har lokal utmärkning och dessa ”finska pinnar” kanske vi får se i Sverige.

Utmärkning av grund är internationellt reglerad. Det är Sjöfartsverket i Sverige som ansvarar för utsättning av prickar, fasta sjömärken och fyrar i allmänna farleder. Det kallas för officiell utmärkning och det är dessa vi ser i havet och i Sjöfartsverkets officiella sjökort.


Försäkringsbolaget Atlantica har, liksom många andra, satt ut markeringar vid grund på eget initiativ. I försäkringsbolagets fall handlar det om att märka ut grund där många av deras kunder gått på. Grundstötningar kostar pengar för försäkringskollektivet. Därför tycker Atlantica att det är vettigt att markera de grund som är extra farliga för deras kunder, där det saknas officiell utmärkning.


I somras fick vi veta att Transportstyrelsen skulle ha ”krävt” att dessa prickar plockades bort. ”Det är inte riktigt sant”, säger Mats Hörström på Transportstyrelsen. Vi ”rekommenderade” Atlantica att plocka bort dessa av den enkla anledningen att Sjöfartsverket är ålagda att sköta utprickning.


Mats Hörström är en vänligt sinnad man och känner för fritidsbåtslivet. Han började fundera på om det finns någon lösning på dessa hemmasnickrade prickar och plastdunkar som ligger och flyter vid grund runt om i vårt land. I Finland har man löst det genom att tillåta privat utprickning på ställen där det inte går en allmän farled. Dock ska utprickningen vara enhetlig och den ska vara i likhet med kardinal- och punktmärken. Punktmärken är röda och svarta till färgen och står mitt på grundet och kan passeras på båda sidor. Dessa ”finska pinnar”, som utgör kardinalmärkena, är blå och vita till färgen, men saknar topptecken och ljus.


Finska pinnar i Sverige?

Blåvita kardinalmärken för lokal utprickning kan bli verklighet också i Sverige. Bilden är från Finland.
Blåvita kardinalmärken för lokal utprickning kan bli verklighet också i Sverige. Bilden är från Finland.

För att vi ska kunna få ett liknande system i Sverige måste det till en regeländring. Sjöfartsverket och Transportstyrelsen utreder om ett inofficiellt system kan införas. Sådan utprickning får då bara ske på inre vatten och de kommer inte att finnas redovisade i Sjöfartsverkets officiella sjökort.


Det finns hopp om att förslaget kan bli verklighet kan DagensBåtliv.se avslöja efter att ha talat med Mats Hörström. ”I så fall blir det nog enhetligt med finska blå-vita systemet”, säger han.


Om förslaget går igenom skulle båtklubbar och andra kunna lägga ut ett kardinal- eller punktmärke vid ett grund. För oss fritidsbåtsägare blir det i så fall viktigt att tänka på, när vi ser en sådan prick, att den inte är officiell. Vi måste kalkylera med att det finns brister i sjömätningen. Pricken kan stå fel, kanske är grundet större än vad pricken markerar etcetera. Det är viktigt att komma ihåg att den är utsatt enbart med ägarens lokalkännedom. För att vi ska veta hur vi ska förhålla oss är det viktigt att pricken avviker i färgsättning, men ändå är begriplig.


Vill det sig väl kan det även bli tillåtet att göra egna fasta sjömärken på land för att markera en enslinje och varför inte en liten fyr? Fast där kommer säkert markägarens intresse in och kommunen för det torde behövas både bygglov och strandskyddsdispens för sådant.


DagensBåtliv.se följer utredningen med stort intresse.

IALA: International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities.

MBS: Maritime Buoyage System.


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.