AIS SRM är ett fartygsmeddelande i form av ett PAN-PAN


Text & bild: Bengt Utterström 2016-11-01

Båten \
Båten "Svea" aktiverade AIS SRM. Ett PAN-PAN meddelande sänds och båtar inom AIS räckvidd ser följande meddelande på sin navigatorskärm.

AIS-sändare har en inbyggd funktion som heter SRM. Aktiverar man funktionen sänder AIS ett så kallat ilmeddelande, PAN-PAN. Det är inte samma sak som ett nödanrop, men det kan vara en möjlighet att få hjälp från andra närliggande båtar. Betrakta AIS SRM:s PAN-PAN meddelande som att fartyget behöver någon form av hjälp, men det är inte i nöd. Vi har testat att aktivera SRM-funktionen. Sweden Rescue såg det inte på sina skärmar, men på VTS Södertälje och närliggande navigatorskärm syntes vår knapptryckning med information om vår position.


Det är få som har funktionen inkopplad trots att den finns. Det gäller även på nya båtar som levereras från varv.


AIS, Automatic Identification System, identifieringssystemet som talar om för oss var andra fartyg befinner sig (deras kurs och fart med mera), och visar var vi finns, har en inbyggt lokaliseringshjälp. Funktionen heter SRM, Safety Related Messages, och är ett fartygsmeddelande, men ska inte förväxlas med nödanropet Mayday.


AIS SRM är inte en nödfunktion som Mayday. Mayday är ett nödanrop när det är fara för liv och fartyg. Exempelvis, en båt brinner, man överbord eller en båt håller på att sjunka.


Det finns dock många andra situationer där man kan behöva hjälp utan att båten brinner eller håller på att sjunka. Kanske har du fått motorstopp och driver i en farled eller mot land. Ett roderhaveri är inte roligt, men det är troligtvis inte motiverat med ett Mayday när det sker. Situationen kan utvecklas till ett Mayday, fara för liv, och då ska man givetvis göra ett Mayday-anrop på VHF kanal 16 eller larma på annat sätt så att Sweden Rescue får larmet.


Vi antar nu att motorn går ojämnt, du befarar att den snart stannar. Eller, du har fått en lina i propellern och det går bara att köra på tomgångsvarv eller inte alls. Det är gott om fritt vatten omkring dig och vädret är fint. Du driver sakta eller så går det att ankra. I denna situation kan det vara lämpligt att använda SRM-funktionen i din AIS. Din AIS sänder nu ett ilmeddelande, ett så kallat PAN-PAN meddelande på radiospråk. Det meddelandet kommer då upp på omkringliggande båtars navigator under förutsättning att de har en AIS-mottagare. Uppgifter om din position och PAN-PAN syns vilket betyder att du behöver någon form av hjälp.


AIS SRM är inte en godkänd nödsändare, det är inte en officiell larmväg, enligt sjöräddningscentralen Sweden Rescue. PAN-PAN är en officiell form av anrop, en ilsignal, från radio där någon behöver hjälp, men då är inte fara för liv och ditt fartyg.


Testat SRM-funktionen
I slutet av september testade jag funktionen genom att aktivera AIS SRM. På vår egen båt märkte vi ingenting, men på den andra båtens bildskärm kom det direkt upp ett meddelande om att ”Svea” sänder ett PAN-PAN och information om vår position. Det framgår inte vilken hjälp vi behöver, men funktionen syntes tydligt på den andra båtens navigatorskärm.


Sweden Rescue såg inte vårt larm

Innan vi gjorde testet hade jag kontaktat sjöräddningscentralen Sweden Rescue och meddelat tid och plats för vårt test. Jag gjorde även ett allmänt anrop via VHF kanal 16 där jag sa att vi testar AIS SRM, båtens namn och var vi var. Anropet gjordes även på engelska.


Konstig nog fick Sweden Rescue inget meddelande om att vår SRM aktiverats. Däremot såg VTS Södertälje att vi sänt ett SRM och var vi befann oss samt vilken båt det var från. Vid de få tillfällen som ett SRM sänts och någon VTS-central sett det har de kontaktat Sweden Rescue och rapporterat vad de noterat.


Enkelt att montera knappen
AIS SRM förefaller vara tämligen okänd för de flesta som har AIS. Inte ens på nya båtar är knappen installerad. Det är enkelt gjort. Två kablar ska kopplas till en kontakt och när de kortsluts med varandra sänder din AIS ett fartygsmeddelande i form av ett PAN-PAN. Kablarna följer med din AIS. Det handlar om att hitta rätt färger och montera dem till en enkel strömbrytare med on/off funktion.

 


Båten Svea har tre strömbrytare för AIS. Till höger är on/off för AIS. I mitten kan man stänga av sändarfunktionen och bara se andra båtar. Längst till vänster är SRM knappen för att sända ett fartygsmeddelande i form av ett PAN-PAN.
Båten Svea har tre strömbrytare för AIS. Till höger är on/off för AIS. I mitten kan man stänga av sändarfunktionen och bara se andra båtar. Längst till vänster är SRM knappen för att sända ett fartygsmeddelande i form av ett PAN-PAN.

AIS SART
AIS SART är en bärbar nödsändare som främst används inom yrkessjöfarten. Lotsar har dem enligt uppgift. Faller en lots i sjön går det att lokalisera var han befinner sig. AIS SART, Search and Rescue Transmitter, ska inte förväxlas med nödsändaren SART. SART, Search And Rescue Transponder, syns på en fartygsradar. SART nödsignal syns som tolv stycken punkter på en radarskärm.


Tilläggas bör att på nyare modeller av fritidsbåtsradar syns alla AIS-objekt om AIS är installerat.


Bara i din närhet
Det gemensamma för AIS SRM, AIS-SART och radar SART är att det är nödhjälpsfunktioner som bara syns inom ett visst avstånd beroende av sändarens räckvidd. SRM är inte en godkänd nödsändare.

 

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.