Kustskepparintyg krävs för att framföra en båt som är 12 x 4 meter eller större


Text & bild: Bengt Utterström 2021-05-14

Båten på bilden är 14,5 meter lång och 4,6 meter bred. Således krävs det ett Kustskepparintyg för att få framföra den, men båten behöver inte registreras i Transportstyrelsen båtregister. Där är gränsen 15 meter eller längre.
Båten på bilden är 14,5 meter lång och 4,6 meter bred. Således krävs det ett Kustskepparintyg för att få framföra den, men båten behöver inte registreras i Transportstyrelsen båtregister. Där är gränsen 15 meter eller längre.

Båtar vars storlek är minst 12 meter långa eller längre och minst 4 meter breda eller bredare är ingen ovanlighet idag. Vad många missar är att man måste ha ett Kustskepparintyg för att få framföra en sådan båt. Nya regler gäller sedan tre år tillbaka när det gäller skepp och båt.Vad är ett fartyg?

Ett fartyg är allt som kan användas för transport på vattnet och som har framdrivningsmekanism och som kan styras. Således är minsta gummijolle eller en kanot ett fartyg. Så kallade ståuppbrädor som paddlas räknas också som ett fartyg och naturligtvis vattenskotrar.

 

Det är lättare att förstå att stora lastfartyg och passagerarfartyg är fartyg, men det gäller som sagt även mycket små båtar.


Skepp och båt

Ett fartyg som också är ett skepp för det är längre än 24 meter.
Ett fartyg som också är ett skepp för det är längre än 24 meter.

Fartyg indelas i sin tur i skepp och båt. Ett skepp är längre än 24 meter. Tidigare gällde en gräns för skepp vid ”12 x 4” meter, men den storleksgränsen är nu flyttat till fartyg som är längre än 24 meter.

 

En båt är högst 24 meter lång. Någon gräns för bredd finns inte.


Båtar ska registreras om…

Om en fritidsbåt är 15 meter eller längre ska båten registreras i Transportstyrelsens båtregister. Om en båt ägs av en juridisk person ska den också registreras om den är 5 meter eller längre i Transportstyrelsens register.


Vilken nautisk kompetens krävs?

För att framföra en båt som är högst 24 meter lång och högst 3,99 meter bred behövs ingen dokumenterad nautisk kompetens. Men, du måste fortfarande kunna vilka regler som gäller på sjön, kunna navigera och kunna framföra fartyget på ett säkert sätt så att inte du, din besättning eller andra skadas. 


Förarintyg

Den första kurs man läser, som fritidsbåtsägare, är en förarintygskurs. Den kursen ger ingen formell behörighet, men det är en väldigt innehållsrik kurs. Den tar i stort sett upp alla områden som har med navigation och säkerhet att göra. Följande påbyggnadskurser, till exempel Kustskepparintyget, är fördjupningar av det man lärde sig på en Förarintygskurs. Förarintyget är att betrakta som ett diplom, men ett mycket viktigt sådant.

 

Förarintyget ger rabatt på båtförsäkring, är ofta ett krav för att få båtplats i någon båtklubb och det är ett förkunskapskrav till Kustskepparkursen och radarkurser. Förarintyget är också ofta ett krav vid hyra av båt.


Kustskepparintyg

Ett Kustskepparintyg är en behörighet. Behörigheten gäller för att framföra en båt som är minst 12 meter lång och minst 4 meter bred. Utan Kustskepparintyg får du inte framföra en sådan båt. För att få avlägga prov för Kustskepparintyg måste du ha ett Förarintyg och ha genomfört ett dagpraktikpass med godkänd övningsledare från NFB, Nämnden för båtlivsutbildning.


Nämnden för båtlivsutbildning


Nämnden för båtlivsutbildning fastställer kunskapskraven för olika intyg. Exempel på olika intyg är Förarintyget, Kustskepparintyget, Radarintyg, VHF/SRC-intyg, Seglarintyg, Båtmekanikerintyg, Högfartsintyg och Kanalintyg med flera.

 

NFB består av representanter för Svenska Båtunionen, Svenska Kryssarklubben, Svenska Seglarförbundet och Transportstyrelsen.

 

För den som vill utbilda sig i navigation finns Studieförbund, båtorganisationer, privata utbildare och båtklubbar att välja bland. Utbildningsmaterial till många av kurserna hittar du på www.fritidsskepparen.com . Många väljer att läsa de olika kurserna som ”privatister”.

 

Här kan du läsa mera om Nämnden för båtlivsutbildning och om de olika intygen, www.batlivsutbildning.se  

 

Den lägsta behörigheten för att framföra en båt yrkesmässigt (ta betalt för transport av personer eller last eller ett uppdrag) är Fartygsbefäl klass 8.

 
I maj 2021 behövs inget krav på förarbevis för att framföra en vattenskoter, men nya bestämmelser kan vara på gång och i så fall gäller de sannolikt från någon gång under 2022. 

 

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.

 

Har du frågor om olika intyg får du gärna kontakta mig, tfn 070 647 5432.