VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Varning för gratis AIS via internet vid navigering
Av Bengt Utterström 2011-01-28


Kommentera artikeln

Rubrik


Text


Signatur


E-post


För att skydda tidningen mot skräpinlägg, måste du sätta ett kryss i rutan nedan.

Totalt 6 kommentarer « Visa hela artikeln
6. Varning för gratis AIS
Av Bo Mejner Järfälla 2014-11-30 21:44

Jag använder inte internet AIS men håller med inläggen om svagheterna med detta. Men jag vill påpeka fördelarna med att ha en transponder. Jag har varit med om ett antal gånger att stora fartyg visst ändrar kurs. Har varit om detta på Ålands Hav i klar sikt och på väg mellan Gotland och Huvudskär i dimma. Då brukar jag ropa upp fartyget och tacka för manövern. Är man några båtar i en eskader t.ex. så kan man då också tala om att andra båtar utan transponder kommer och be fartyget om extra uppmärksamhet.
5. AIS det bästa som.....
Av Lasse L 2011-02-26 09:57

...hänt efter GPSen.
När man med liten båt skall sammsas med färjor och det större tonnaget i en av Sveriges mest trafikerade område ger AISen mej värdefull info.
4. Gratis AIS
Av navigatören 2011-02-13 10:10

Oavsett vad man tycker om ny teknik så kan det knappast vara ett hinder att nyttja det som finns.
Eftersom AIS tjänsterna är gratis via Internet och kan ses i Ipad i programmet iNavX så varför inte nyttja detta i den utsräckning som det går?
Att fullt ut lita till AIS gör ju inte ens yrkessjöfarten som dagligen använder detta i sina fartyg.
Klass B transpondern är ju en typ av transponder som faktiskt också har begränsningar och inte alltid är att lita på.
Pga begränsningen i Klass B transpondern kan ju du bli för sent upptäckt eller inte alls.
3. Håller inte med dig SOL
Av Kjelle 2011-02-07 07:31

Jag har båda Class-B ais och internett i min båt, sittter titt som tät och jämför vilka/hur många fartyg jag ser på min dator och på min AIS.
För det första, när man kommer en bit ut från land så försvinner internettäckningen, då har du ingen hjälp alls av internettprogrammen, bara en falsk trygghet.
Närmare land när jag har täckning så ser jag sällan mera än hälften av fartygen på internet, med andra ord har jag ingen aning alls om hur många fartyg som ligger nära mig.
Sen har jag flera gånger upplevd att fartyg som enligt internet skall ligga framför mig, i verkligheten redan har mött och passerat mig.
Tycker din uppmaning om att pc och Ipad räcker är oseriös och direkt farlig.
Utvecklingen går framåt, du kan själv välja att hänga med eller stanna kvar i stenåldern.
Jag tycker att AIS är ett riktigt bra hjälpmedel och komplement till radar(Du tycker säkert att radar också är onödigt?).
2. Reflektion 2
Av SOL 2011-01-30 16:59

Jo, jag är rätt irriterad över det här med AIS, så till den grad att jag utelämnar ord osv. Ni förstår säkert.
En AIS transponder fungerar som ni säkert förstår att genom att sända ut en signal som fartyg med en RIKTIG mottagare ska kunna se, men till vilken nytta? Säkert har stora fartyg och eller handelsflottan sådana. Som sagt 40 år på havet och hittills har inget större fartyg gjort en märkbar manöver för att undvika en möjlig kollision med mig vare sig i dagsljus, natt, i eller utanför farled/trafikled. Ser inget livsavgörande i att ha eller inte ha en AIS. Titta Ni på er PC eller IPAD om ni har det i båten, det duger gott!!!
1. Reflektion
Av SOL 2011-01-30 05:56

Har seglat på havet i över 40 år utan AIS transponder, utan några som helst problem. Plötsligt för ska vi säga 4-5 år sedan blev detta en nödvändighet? Nattetid har vi lanternor, dagtid så ser vi trafiken omkring oss. I dimma seglar vi utanför farled och fartygsled och eller korsar dom tvärs. Lätt hysteriskt anser jag med AIS. Genomfört 6 Ömaror utan AIS och 2 maror med icke fungerande AIS samt ett antal GR. Nu börjar AIS bli ett krav på havskappseglingar vilket ställer mig mycket tveksam till och när det finns AIS information att hämta på nätet är det helt plötsligt inte bra. En AIS trasponder innebär dessutom att inte nödvändigtvis ser analkande trafik. Är jag förvånad eller inte!!!