VHF SRC-bok

På gång:
Düsseldorfs båtmässa i januari, men sätter pandemin stopp?

Navigatorns fallgropar

 

Av Bengt Utterström 2014-11-10


Kommentera artikeln

Rubrik


Text


Signatur


E-post


För att skydda tidningen mot skräpinlägg, måste du sätta ett kryss i rutan nedan.

Totalt 2 kommentarer « Visa hela artikeln
2. Säker navigation är bra navigation
Av Kjell Pernestål Uppsala 2014-12-07 11:43

Det sägs att säker navigation är bra navigation.

Navigatorn kan ge en falsk trygghetskänsla. Positionen ses direkt som en punkt på sjökortet och man kan se avstånd till grund, uddar och bränningar. Vad kan vara problemet?

Ett strömavbrott (säkring, tomt batteri eller kabelfel som leder till en kortslutning) släcker navigatorn och därmed försvinner informationen. Denna typ av fel inträffar oftast vid de mest olämpliga tillfällen. Att sitta i en krängande båt omgiven av bränningsflak med näsan i en elcentral för att kunna bestämma positionen är inget att se fram mot. Ett rimligt krav är att det finns en batteribackup inbyggd i navigatorn eller i dess omedelbara närhet och som kan hålla systemet igång en eller ett par timmar.

Vektoriserade kort är uppbyggda i ”lager”. Det borde vara möjligt att lägga in ett lager med uppdateringar. Ett sådant lager borde sedan kunna läsas ner från nätet och installeras. På så sätt kan ett digitalt kort kunna hållas aktuellt längre tid utan att man måste köpa ett helt nytt kort. En möjlighet är att man har ett eget lager där man kan föra in rättningar med hjälp av lämplig mjukvara.

Den enkelhet som en navigator erbjuder för positionsbestämning medför att man lätt missar ett viktigt moment i navigationen – riskanalysen. God navigation bjuder att man har planerat färden i förväg och lagt in kurslinjer och girpunkter och undersökt vilka risker som finns och hur man kan parera för dessa.

Min egen erfarenhet är att den största användningen av navigatorn finns vid de tillfällen då man har lite tid för (aktiv) navigation pga att man måste fokusera på annat som segel och skotning, utkik etc. Sådana tillfällen inträffar typiskt vid hård vind, regn, mörker, hög fart mm. Att i sådana lägen sitta och fibbla med zoomning och menyer för att bestämma avstånd till grund och prickar och finna girpunkter splittrar uppmärksamheten och det är lätt gjort att man missar något. I det läget är det bra att ha en planerad kurslinje fri från hinder som man kan följa med navigatorns hjälp.

Den största fallgropen ligger kanske i det sätt man använder navigatorn. Enkelheten leder leder till att man avstår från moment som planering. Det kan i sin tur medföra att man i en oväntad situation måste använda tid till menyhantering för att information i stället för att bemästra situationen i sig med stöd av navigatorn.
1. Navigatorn - varvens bästa vän?
Av Anders Knutas Mariefred 2014-12-07 08:37

För några år sedan talade jag med en varvsägare. Han hävdade med bestämdhet att navigatorerna var det bästa som hänt. "Jag får så mycket jobb - och stora jobb dessutom!"
Att titta ut är, som Bengt poängterar, fortfarande en mycket användbar navigeringsmetod. Dessutom är skärgården så mycket vackrare i verkligheten än i det elektroniska sjökortet!

Comstedt Hydraulik mars 2021

DieselPower feb 2021

Ultra marin ankare feb 2020


Radarboken

SSRS hälp oss hjälpa dig

Bok Bortom horisonten