VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Garmins navigationssystem:
I det närmaste perfekt!
Av Text & bild: Bengt Utterström 2017-11-03


Kommentera artikeln

Rubrik


Text


Signatur


E-post


För att skydda tidningen mot skräpinlägg, måste du sätta ett kryss i rutan nedan.

Totalt 2 kommentarer « Visa hela artikeln
2. Om strömförbrukning radar
Av Daniel Andreasson Garmin 2017-11-08 09:50

Jo, det är lite så som första kommentaren säger. Strömförbrukningen för våra små radomer oavsett om det är Fantom eller xHD ligger runt 30-35W (Radom radar på marknaden har en strömförbrukning på runt 2-3A i drift på 12V).

Sedan mäts ju även uteffekten i W men det är själva pulsen ut. Och där är det som så att dom gamla magnetron radarna bygger upp en mycket högre puls (2kW) och sparkar ut den för att sedan börja lyssna på ekon. En Solid State radar med puls kompression har mycket lägre topp (40W) men en längre puls som är frekvens modulerad som göra att separationen mellan ekon osv ändå blir bra då man separerar på frekvens i returen och inte bara en och samma frekvens som magnetron radarn.
Man kan även se om det blir skifte i frekvens på radarreturerna och det är det som ger funktionen MotionScope via Doppler effekten.

Pulserna är lite som om du tar en penna och ställer på högkant, det är magnetron radarn, kort men väldigt hög puls. Sedan lägger du pennan ner inte lika hög puls men lång och energin i pulsen blir motsvarande det är Solid State.
Lite på samma sätt som våra CHIRP ekolod fungerar.
1. Olika radartyper - samma förbrukning
Av Patrick Lindahl Västra Frölunda 2017-11-07 08:29

Garmin Radar GMR Fantom 18 är bara på 40W, medan en magnetronradar är på 2kW skriver du. Det sistnämnda låter mycket men skillnaden i medelförbrukningen är minimal och du blandar äpplen och päron. 2kW är toppeffekten på pulsen som skickas ut.
GMR Fantom 18 har en toppeffekt på 40W men sänder långa pulser som sveper i frekvens, vilket man inte kan åstadkomma med en magnetron. Detta gör att man kan komprimera pulsen i mottagaren och då få hög avståndsupplösning.
Båda radartyperna drar lika mycket i medeleffekt så ur den synpunkten är det ingen skillnad.
Sedan finns det andra betydande skillnader som gör GMR Fantom 18 överlägsen en magentronradar, men effektförbrukningen är nästan densamma.

//
Tack Patrick. Det du påstår har jag inte kunskap att avgöra. Artikeln är justerad efter din och andras kommentarer i ämnet. Fler får gärna yttra sig. Jag ska forska vidare på mitt håll.
Med vänlig hälsning
Bengt Utterström