VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:
Ringrostig i navigation? Del 1

Så undviker du grunden i sommar


Bengt Utterström 2011-05-03

Stora områden med mörkblå färg. Mörkblått anger ett djup av noll till tre meter. Området är inte sjömätt eftersom handelssjöfarten inte går där. Det skulle dessutom vara väldigt kostsamt att göra sjömätningar innanför tremeterskurvan.
Stora områden med mörkblå färg. Mörkblått anger ett djup av noll till tre meter. Området är inte sjömätt eftersom handelssjöfarten inte går där. Det skulle dessutom vara väldigt kostsamt att göra sjömätningar innanför tremeterskurvan.

Det är enkelt att inte gå på grund. Håll dig utanför sjökortets mörkblå färg! Mörkblå färg i sjökortet anger ett djup av noll till tre meter i Sjöfartsverkets sjökort. Ljusblå färg anger tre till sex meters djup och den vita färgen från sex meter och djupare. Hydrographica använder mörkturkos färg för noll till två meters djup.

Tänk också på att digitala sjökort ofta behöver zoomas in en hel del. Ofta mera än vad man tror. Här följer några enkla grundtips om hur du undviker grundstötning i sommar.

Den fritidsbåt som går på grund färdas inom sjökortets mörkblå färg. Den som undviker sjökortets mörkblå färg kan komma att spara många sköna tusenlappar i sommar. Mörkblå färg i papperssjökorten och i navigatorerna är lömsk. Området anger ett vattendjup på noll till tre meter. Det finns många stenar i verkligheten som saknas i sjökorten. Sjöfartsverket sjömäter endast sporadiskt innanför tremeters kurvan.

Angivna djup i sjökorten är vid medelvattenstånd.

Sjöfartsverket mäter fram till 3-meters kurvan

Synliga stenar ritas som en svart prick. Undervattensstenar som ett + tecken. En bränning är varken en undervattenssten eller synlig sten. Bränningen ligger vid vattenytan och syns sällan när det inte blåser. När det blåser och det går vågor, då skummar och bryter det runt den.
Synliga stenar ritas som en svart prick. Undervattensstenar som ett + tecken. En bränning är varken en undervattenssten eller synlig sten. Bränningen ligger vid vattenytan och syns sällan när det inte blåser. När det blåser och det går vågor, då skummar och bryter det runt den.

Inom mörkblått område kan det vara så att du kan promenera med stövlarna på. Det kan också vara tre meter djupt. Anledningen till detta intervall är att när sjömätningar sker mäter Sjöfartsverkets personal från stora djup, in mot land och fram till tremeterskurvan. Området innanför färgas mörkblått.

Att göra kompletta djupmätningar innanför det området är ett enormt arbete som dessutom är kostsamt. Ett annat praktiskt problem är att sjömätningsfartygen har dyrbar ekolodsutrustning som sitter oskyddad under fartygets botten. Innanför tremeterskurvan finns många lömska stenar och en sådan skulle enkelt förstöra ekolodsgivaren. En ny sådan kostar drygt 1,5 miljoner kronor.

Vi ska heller inte glömma bort att sjökorten är i första hand producerade för yrkessjöfarten och dessa fartyg har sällan eller aldrig någon anledning att åka innanför tremeterskurvan.

Kända stenar och bränningar ritas in, men skulle all information läggas dit skulle det bara bli trycksvarta i sjökortet närmast land.

Rådet är... 
När du närmar dig ett mörkblått område, var extra försiktig. Helst bör någon stå framme i fören och spana efter stenar medan den som kör gör det långsamt och försiktigt. Kan man hissa upp drevet något är det en fördel. Det påverkar manöverförmågan, men å andra sidan, det är kostsamt att skada propeller och drev.

Den ljusblå färg som ligger längre ut anger ett djup av tre till sex meter. Där är alla kända grund inritade. Vit färg anger ett djup av sex meter och djupare. Vissa digitala sjökort för navigatorer kan ha avvikande färgsättning.

2, 3 och 4 meters kurvor


Hydrographica som tillverkar specialkort (bilden) i skala 1:10 000 över många skärgårdsområden använder sig av mörkturkos färg för tvåmeterskurvan och något ljusare färg för två- till tre meters djup.

Stor marginal till grundflak

Grund ligger sällan exakt där navigatorns sjökort anger att de ligger. Förskjutningar på 50 till 150 meter är inte ovanligt. Ha därför alltid stor marginal till varje grund. Att "kära" (gå nära) ett grund lönar sig mycket sällan. Det kostar bara pengar och kanske en förstörd semester.

Zooma in sjökortet i navigatorn

Har du ett vektoriserat digitalt sjökort gäller det att zooma in ordentligt. Ofta framträder både nya prickar och grund. Jämför med Google maps och stadskartor. Ju mer du zoomar in desto mer information om restauranger, busshållplatser och husfasader framträder. Så är det med digitala sjökort också, fast till en viss gräns. När det gäller mörkblå färg kommer sällan nya grund fram som ändå och ofta finns där. Området är inte sjömätt.

På grund närmast hemmahamnen

De flesta båtar går på grund nära hemmahamnen. Bilden är från en konstinstallation.
De flesta båtar går på grund nära hemmahamnen. Bilden är från en konstinstallation.

Försäkringsbolagen säger att de flesta grundstötningar sker inom ett avstånd av två till tre sjömil från hemmahamnen. Det kan vara värt att tänka på när man ger sig ut på en tur. Förklaringen torde vara att "här känner jag igen mig, här vet jag var grunden ligger, jag har färdats här förut."

Uppmärksamheten är riktad åt ett annat håll, vi är ju snart hemma. Sedan är det också kanske så att sjökortet inte ligger framme eftersom vi åker i hemmavatten? Om vi inte har det till hands eller kastat en blick på navigatorn, då är det lätt hänt. Pang och dunk, där slog drevet i eller kölen tog emot något.

Extra noga bör man vara på våren. Då är tidvis vattenståndet lågt. Mellan 40 till 60 centimeter under medelvattenståndet i havet kan förekomma.

//

Artikeln har publicerats tidigare, men är uppdaterad. Se gärna fler artiklar i ämnet under kategorin "Sjökort" i vänstra marginalen.

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut