VHF/SRC mars 2023
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:
Svenska Greenstar Marine – bra för miljön

Elmotor i båt – marknaden växer


Lars W Gustavsson 2014-11-13

<span style=\
Rikard Samuelsson och Oscar Theen gläds åt det starkt ökande intresset för elmotorer som drivkälla i fritidsbåtar.

GreenStar Marine, tillverkare av elmotorer, expanderar internationellt och har ökat volymen på sina egenkonstruerade drivlinor med mer än 100% sedan omstruktureringen av företaget 2012. Renodling av verksamheten mot elmotorer, nytt företagsnamn och modern design samt ny distributionsform ligger bakom framgångarna.

GreenStar Marine blev först känt som OZecoDrive genom en egenkonstruerad elmotor med tillhörande reglage. Vidare sålde företaget kylskåp för fritidsbåtar, däckskork, ventilerande madrasser och sängar med mera. Distributionen gick genom återförsäljare, varv och direkt till kund. Marknaden för eldrift av fritidsbåtar låg i sin linda och volymerna var små.

 

Omstrukturering och fokusering 2012
Produktfloran hade blivit ganska spretig med tiden och företaget var nästan helt teknikorienterat. Frågan restes hur man skulle gå vidare för att skapa volym och lönsamhet. Beslutet blev att ta vara på det växande miljöintresset inom fritidsbåtsmarknaden och fokusera på elmotordriften. En ny organisation skapades som dels fortsatt var tekniskt innovativ och dels kompetent inom marknadsföring. I den nya distributionsformen avstod man från att sälja direkt till konsument. Utöver detta tog ledningen det tuffa beslutet att byta ut sitt i Sverige välkända namn OZecoDrive, mot det mer internationellt gångbara GreenStar Marine. Samtidigt flyttades hela elmotorverksamheten till nya lokaler i Mölndal.

 

Ny design och produktutveckling
Sedan omstruktureringen har produkterna fått en ny design som upplevs modern och attraktiv. Den grundläggande beprövade tekniken är dock oförändrad. Utöver detta har GreenStar tagit fram en ny centralenhet och nytt reglage. Centralenheten är både hjärtat och hjärnan i systemet. All spänning går därigenom inklusive vanligt 12 volts uttag. Reglaget är mycket smidigare än det gamla och genom att manöverarmen är infälld riskerar inte användaren att reglaget fastnar i skot eller tampar, med oönskade motorvariationer som följd.


GreenStar SD 10, segelbåtsdrev.
GreenStar SD 10, segelbåtsdrev.

Kända och nya produkter

Basprodukterna i programmet är GS 10 med en styrka som motsvarar en traditionell diesel på 10 hk och GS 18 som följaktligen är lika stark som en 18 hk dieselmotor. Nytt för i år är att GreenStar utvecklat en drivlina typ segelbåtsdrev, som kan fås med GS 10 som motor. Utöver detta så har GreenStar Marine en helt ny motor på gång i effektområdet runt 20 hk.

En helt komplett drivlina med motor, axel och propeller kostar i GS 10-utförande från 70 500 kronor exklusive batterier och installation. ”Vi räknar både laddning och batterier som driftskostnad” säger Oscar Theen och jämför det med dieselmotorns bränsle och service under en period av 7 – 8 år. ”Dagens vanliga blybatterier har en genomsnittlig livsläng på samma tid” fortsätter Oscar Theen som har det tekniska ansvaret i företaget och för produkterna. Köper man i stället Lithiumbatterier, så kostar det mer initialt men har betydligt längre livslängd.

 

Marknaden för elmotorer växer – såväl i Sverige som ute i Europa

I och med omstruktureringen 2012 sökte man en medarbetare med erfarenhet från försäljning och marknadsföring. I Rickard Samuelsson, som tidigare arbetat för LIROS, hittade man 2013 sin försäljningsansvarige. ”Sedan omstruktureringen har vi lyckats öka volymerna med 100 %”, säger Rickard Samuelsson och fortsätter ”men vi behöver öka volymerna ytterligare. Det är därför vi söker oss ut i Europa och vi har nu etablerade distributörer i Tyskland/Österrike och i BeNeLux-länderna. Dessa säljer i huvudsak till varv eller direkt till fristående installatörer. På tur står nu marknader som Schweiz, Frankrike, Danmark och Turkiet. Rikard Samuelsson berättar att de numera är medlemmar i branschorganisationen SWEBOAT och fortsätter med att beskriva företagets planer. ”Vi ser och känner tydligt att marknaden växer, vi har satt som mål att vi inom fem år skall nå en volym på minst 500 GreenStar-drivlinor per år.”

 

Nästa steg i deras marknadsföring är deltagande i världens största mässa för tillbehör och utrustning inom fritidsbåtsmarknaden, METS, i Amsterdam. Mässan är en ren branschmässa och pågår 18 – 20 november 2014.

 

Mer om GreenStar Marine hittar du här  www.greenstarmarine.com

 

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut