VHF/SRC mars 2023
Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:
Använd en MPPT regulator

Har du rätt regulator till solcellerna?


Jan Sköld 2022-11-08

Bilden visar en modell av regulator. Det finns många andra modeller av MPPT-regulatorer.
Bilden visar en modell av regulator. Det finns många andra modeller av MPPT-regulatorer.

Allt fler båtägare har solceller för laddning av batterier ombord. Det är viktigt att rätt regulator används. Regulatorns uppgift är att se till att batterierna inte blir överladdade och därmed förstörs.

När solceller ska anslutas till båtens batterier är det viktigt att solcellerna och laddningsregulatorn matchar varandra. Välj alltid en regulator av typen MPPT (Maximum Power Point Tracking) för att få ut så mycket energi som möjligt från solcellerna. Om det finns flera solceller och de kopplas i serie ska spänningen från varje solcell adderas och sedan kontrolleras mot att MPPT regulatorn klarar den totala spänningen.


Om det finns likvärdiga solceller och de kopplas parallellt ska varje solcells strömstyrka adderas och den totala strömstyrkan kontrolleras mot att MPPT regulator klarar den strömstyrkan som solcellerna kan ge tillsammans. Den maximala strömstyrkan från en solcell kan räknas ut med solcellens maximala effekt dividerat med dess maximala spänning (I = P/U).I databladet för MPPT regulator finns några saker som är viktiga.

  • Max PV Array Power. Det är den maximala effekten som MPPT regulatorn kan hantera från solcellerna. Finns det till exempel tre 100W solceller kan de ge 300W om alla ger maximal effekt.
  • Min Solar Voltage. Det är den minsta spänningen från solcellerna där MPPT regulatorn kommer att starta laddning av batterierna.
  • Max Solar Voltage. Den kallas också för Voltage Open Circuit (VOC) och är den maximala spänningen som MPPT regulatorn klarar från solcellerna. Den kan kontrolleras genom att mäta spänningen över trådarna från solcellerna till MPPT regulatorn innan de är anslutna. Mätningen görs när solcellerna har full solinstrålning. Är spänningen högre än vad MPPT regulatorn klarar kan den gå sönder.
  • Max MPPT Charge Current. Den anger den maximala laddningsströmmen som MPPT regulatorn kan ladda batterierna med.Det finns också annat att tänka på om du har flera solceller och kopplar dem parallellt eller seriellt. Det är viktigt att solcellerna har inbyggda blockeringsdioder om de kopplas parallellt respektive bypass dioder om de kopplas i serie. Annars måste de monteras separat. Läs databladet eller tala med leverantören hur du tänkt koppla dina solceller och fråga om de är förberedda för detta.


Det är också viktigt att dimensionera kabeln från solcellerna till MPPT regulatorn så att den klarar den maximala strömmen så den inte blir överhettad och att det inte blir för stort spänningsfall till MPPT regulatorn. Givetvis ska det också sitta en säkring på kabeln från solcellerna


Mer om detta och mycket annat beskrivs i boken Fritidsskepparen El, elektronik och nätverk ombord av Jan Sköld som kan beställas här *Klicka vidare*


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut