VHF/SRC mars 2023
Mörkblå färg i sjökorten är noll till tre meter

Farled på fel sida av sydmärke i
digitalt sjökort


Bengt Utterström 2017-05-03

Bild:Sjöfartsverket

Alltför många har en övertro på navigatorer och digitala sjökort. Positionen i latitud och longitud stämmer med en hög noggrannhet, men kartunderlagens angivande av grundflak kan ligga både 50 och 100 meter fel utanför de stora farlederna.

Sedan förekommer direkta felaktigheter i digitala sjökort. Inte sällan är det den mänskliga faktorn som ligger bakom.

De digitala sjökorten blir bättre för varje år. Sjöfartsverket genomför ständiga sjömätningar och de nya uppgifterna sänds direkt till Sjöfartsverkets databas. Sedan finns de tillgängliga till digitala sjökort och rättelserna förs in i papperssjökorten inför varje nytryck.


De digitala återförsäljare som använder S-57 hämtar data löpande under året. De har tillgång till Sjöfartsverkets data via en portal. Där ligger alla digitala celler dagsfärskt uppdaterade. De flesta återförsäljare hämtar data flera gånger om året, men det varierar när data kommer ut till användarna.


”Vissa av våra tillverkare uppdaterar en gång per år, andra två gånger och sen finns det de som uppdaterar sina sjökort till konsument betydligt oftare”, berättar Fredrik Strömbäck på Sjöfartsverket.


Felaktigheter förekommer, om än mycket sällan, i underlaget från Sjöfartsverket. Varje sjökortstillverkare gör egna justeringar i färgsättning och val av symboler. Därför ser Bluechart, C-Map och Navionics sjökort inte lika dana ut. Gemensamt för dem är dock att ursprungliga underlaget är det samma från Sjöfartsverket och att färgsättning noll till tre meter är mörkblå och tre till sex meter har en ljusare blå färg.


När de nämnda företagen gör sina justeringar händer det att det blir fel. Det har vi sett exempel på hos alla tre genom åren. Farledsprickar, där det ska vara röda blir gröna, djupkurvor och grund blir felaktiga, delar av ett sjökort kan saknas, tvåmeters djupkurva ritas in trots att den inte finns, med flera exempel.


Till Bluecharts, C-Maps, och Navionics fördel ska dock sägas att felen har blivit färre med åren och sjökorten håller för varje år en allt högre klass. Därför är det viktigt att uppdatera de digitala sjökorten, helst varje år.


De digitala sjökortens underlag är Sjöfartsverkets sjömätningar. Undantaget är sjökorten från Hydrographica. De producerar sina egna specialsjökort i skala 1:10 000 över attraktiva områden för fritidsbåtsfolket, ofta i yttre skärgårdar. Till surfplattor och telefoner säljer till exempel Seapilot Sjöfartsverkets sjökort S-57.

 Det finns även digitala sjökort som ser ut som papperssjökorten, så kallat digitalt rasterkort. Det går att använda i de stora navigatortillverkarnas plottrar såsom Lowrance, Raymarine och Simrad. De sjökorten går bland annat att köpa av Solteknik HB.

Blir ibland fel

Den streckade farledslinjen övergår till en heldragen enslinje. Det var där kodningen blev fel, enslinjen blev för långt ritad och farleden hamnade på fel sida av sydmärket. Jämför artikelns inledande bild.
Den streckade farledslinjen övergår till en heldragen enslinje. Det var där kodningen blev fel, enslinjen blev för långt ritad och farleden hamnade på fel sida av sydmärket. Jämför artikelns inledande bild.

När Erik Sandberg drog igång sitt navigationssystem i april upptäckte han en navigationsvarning på sin Navtex. Farleden hade ritats fel i det digitala sjökortet hos Sjöfartsverket. På frågan hur det kan bli så svarar Svante Håkansson på Sjöfartsverkets Ufs redaktion så här:


”Orsaken till felet kan härledas tillbaka till att vi för några månader sedan introducerade ett nytt produktionssystem, en ny ”sjökortsdatabas” för produktion av ENC och papperssjökort. Det nya systemet ger förutsättningar för att bättre utnyttja möjligheterna i S-57 och S-101. Övergången till det nya systemet har krävt en hel del anpassningar. En otroligt stor mängd av information har hanterats manuellt i rask takt. I det aktuella fallet är det kodningen av farled och enslinje som gjorts om vilket tyvärr resulterade i att den aktuella farleden följde enslinjen något för långt, och därmed kom att gå på fel sida om pricken. Efter denna incident har vi sett över rutinerna och infört ytterligare ett kontrollsteg när förändringar gjorts i sjökortsdatabasen.”


Felet upptäcktes efter ett par veckor och rättades omedelbart. I och med att det var tidigt på säsongen har inga tillbud rapporterats.


För oss fritidsbåtsägare gäller det att ha uppdaterade digitala sjökort. Bara ett par år gamla sjökort innehåller många felaktigheter jämfört med de nya som nu finns att köpa.


Till sist, spar tusenlappar i sommar och undvik körning inom mörkblått område. Vattendjupet varierar där från noll till tre meter och områdena är sällan särskilt noggrant sjömätta. Låg fart och någon som tittar framför båten, ståendes i fören, brukar vara ett tryggare sätt att närma sig ankarviken eller klippan i en naturhamn.


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut