VHF/SRC mars 2023
Tack för säkrare skärgårdar

Hydrographicas sjökort är värda alla medaljer!


Text & bild: Bengt Utterström 2022-08-19

En sådan här ankarvik hittar man bara med Hydrographicas sjökort. Den ligger långt från leden och Sjöfartsverket har inget intresse att sjömäta här. Tack Hydrographica för att ni finns! Notera ankarseglet som gör att båten seglar mindre vid svajankring.
En sådan här ankarvik hittar man bara med Hydrographicas sjökort. Den ligger långt från leden och Sjöfartsverket har inget intresse att sjömäta här. Tack Hydrographica för att ni finns! Notera ankarseglet som gör att båten seglar mindre vid svajankring.

Sjökortstillverkaren Hydrographica har bidragit enormt till att göra svenskt fritidsbåtliv bredare och säkrare. Tack vare deras nyproducerade sjökort i skala 1:10 000 når vi fritidsbåtsägare många fina vikar och vattenvägar utanför de större farlederna. Samarbetet med norska förlaget Skagerrak har resulterat i rikt illustrerade hamnböcker över stora områden i Skandinavien. Förhoppningsvis får vi se nya böcker i fler av våra grannländer. Tyvärr bromsas företagets utveckling i Sverige genom att Sjöfartsverket förhalar tillstånd för publicering.


I sommar har jag återigen haft stor glädje av Hydrographicas sjökort och Skagerraks hamnguider. Seglatsen har gått från Stockholm, runt skånekusten, västkusten upp till Nordkoster, söderöver via Anholt, genom Lille Bält i Danmark, Nordtyskland, Polen och åter hem via ostkusten. 


Skagerrak förlags hamnguider

Skagerrak förlag har ett rikt utbud av hamnguider. Dessa är ett måste i varje skeppsbibliotek för den som vill lära känna våra kuster.
Skagerrak förlag har ett rikt utbud av hamnguider. Dessa är ett måste i varje skeppsbibliotek för den som vill lära känna våra kuster.

De olika hamnböckerna har täckt hela vägen i Sverige och Danmark. Dagligen har vi kunnat bläddra i guiderna för att få tips om hamnar. Vi har inte gjort någon nattsegling i år. Således har vi legat still på nätterna. Vi har hittat lämplig hamn varje dag med hjälp av hamnguiderna eller Hydrographicas sjökort i navigatorn där vi använt Garmin och Bluechart. Det är ett enormt arbete som Hydrographica har gjort för att mäta, fotografera och sammanställa allt material i samarbete med Skagerrak förlag.

 

De nätter vi valt att hitta egna svajställen i Sverige har det mestadels varit med hjälp av Hydrographicas sjömätningar. Som exempel nämner jag gärna S:t Anna skärgård. Där går det en prickad led från Arkö och söderut. Öster om den finns en gammal skutled som är inritad i navigatorns sjökort vars underlag kommer från Hydrographica. 


Denna flad hade vi aldrig vågat söka upp om det inte var för Hydrographicas sjökort. Dessa ingår bland annat i Garmins sjökort Bluechart. Notera skalan och 80-meters sträcket längst ned i bilden.
Bild:Skärmdump från Garmin.
Denna flad hade vi aldrig vågat söka upp om det inte var för Hydrographicas sjökort. Dessa ingår bland annat i Garmins sjökort Bluechart. Notera skalan och 80-meters sträcket längst ned i bilden.

Den är inte lika noggrant utprickad som fyrbelysta leden, men några sjömärken markerar farliga grund. Öster om denna skutled finns det många flader som lämpar sig väl för svajankring. För min del hade det varit otänkbart att snirkla runt i dessa områden utan bra sjökort.

 

Tack vare Hydrographicas sjökort är dessa nåbara och jag känner mig trygg när jag färdas mellan små skär och grynnor. Det är på dessa ställen vi hittar de mest fantastiska ankringsplatserna. Visst, de förutsätter att det inte blåser pålandsvind med havssjö som följd, för då kan det bli gungigt. Men när vinden inte är för stark från NO till SO är valmöjligheterna stora. Ett tricks är också att använda ett ankarsegel om det blåser mer än cirka 4 meter per sekund. Då vakar båten bättre i vindögat och påfrestningen blir mindre på ankaret och vi sover tryggare. 


Varför trilskas Sjöfartsverket?

Knappast någon har undgått att läsa om att Sjöfartsverket har målat med mörkblå färg (djup noll till tre meter djup) i nya sjökort i många vikar och sund (sådana som tidigare var ljusblå med tre till sex meters djup) och att Hydrographicas ansökningar om publiceringstillstånd av nya sjökort har förhalats. Till exempel har Svenska Kryssarklubbens tidning På Kryss har uppmärksammat detta i ett flertal artiklar.

 

En av förutsättningarna för ett tryggt och säkert båtliv är bra sjökort. Handelssjöfarten ser helst att vi fritidsbåtsägare håller oss utanför de stora lederna och jag har inget emot att göra det. Men det förutsätter bra sjökort och Hydrographica producerar sådana. Problemet uppstår när Hydrographica får svårigheter med publiceringstillstånd för nya sjökort. Säkert har Sjöfartsverket sina argument varför de inte ger nya tillstånd eller förhalar processen när Hydrographica ansöker, men det gynnar verkligen inte fritidsbåtslivets säkerhet.

 

Önskvärt är att, där Försvarsmakten sagt ja, att det vore fritt fram att sjömäta och producera sjökort. Varför ska Sjöfartsverket ha en i det närmaste monopolställning när det gäller sjökort så länge det inte handlar om rikets säkerhet? Debatten lär fortsätta och för närvarande funderar Konkurrensverket på om det råder illojal konkurrens i frågan.

 

Tack Hydrographica för att ni gjort skärgårdar mera tillgänglig och säkrare för oss fritidsbåtsägare. Ni förtjänar alla medaljer som finns!

 

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.

 


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut