VHF/SRC mars 2023
Hydrographica tillverkar Båtsportkort på beställning

Specialbåtsportkort över delar av Jungfrukusten


Bengt Utterström 2013-05-20

Specialbåtsportkortet innehåller sjökortsbilder från valda delar utmed kusten från Gävle och upp till Kusön utanför Axmar (söder om Storjungfrun).
Specialbåtsportkortet innehåller sjökortsbilder från valda delar utmed kusten från Gävle och upp till Kusön utanför Axmar (söder om Storjungfrun).

Sjökortstillverkaren Hydrographica har producerat ett båtsportkort över delar av kustremsan från Gävle och norrut till Kusön vid Axmar. Sjökortsutsnitten är i skala 1:10 000 och ser ut som Hydrographicas vanliga sjökort över skärgårdsområden.

 

Båtsportkortet är i A3-format (samma format som Sjöfartsverkets Båtsportkort) och sammanbundna med en spiralpärm. Att det blir en stor tillgång för oss som gärna färdas utmed Jungfrukusten och vidare norrut råder det ingen tvekan om.


Ett EU-projekt
Projektledaren Jesper Sannel från Hydrographica berättar att Gävle kommun, Kultur & fritid, ansökt och beviljats EU-bidrag ur jordbruksfonden för landsbyggsutveckling för delfinansiering av båtsportkorten. Främsta motivet är satsning på ökad båtturism och dess säkerhet, berättar Jesper Sannel.


En projektgrupp bestående av frivilliga representanter från föreningar och båtklubben Surfing i Gävle har valt ut vilka områden som fritidsbåtsfolket och fiskare är mest intresserade av.


Inom projektet kommer Gävle kommun att placera ut ett antal toaletter och bojar. Några mindre bryggor kommer också att byggas.


De nya specialsjökorten täcker intressanta delar av Gästrikekusten som är en del av Jungfrukusten.
De nya specialsjökorten täcker intressanta delar av Gästrikekusten som är en del av Jungfrukusten.

Samma arbetsmetod som för andra Hydrographicakort
”När jag fick klart för mig vilka områden som var aktuella började jag med att ta fram flygfotografier över dessa. Sedan gjorde jag underlag som de frivilliga krafterna kontrollerade på plats genom sjömätning. Innan dess hade vi en dags genomgång om hur de ska se på underlagen och hur kontrollen av djupmätningen ska gå till. Tillbaka fick jag fina underlag som jag gjorde till original.


Resultatet blev färdiga sjökort över vissa områden utmed kustremsan”, berättar Jesper Sannel. Hela arbetet har tagit två år.


Kusten är stenig. Inringade grund visar korrigerar som Hydrographica fört in i sjökorten.
Kusten är stenig. Inringade grund visar korrigerar som Hydrographica fört in i sjökorten.

Säljs av Hydrographica
Det är Hydrographica som säljer de färdiga Båtsportkorten. De finns även att köpa på bland annat turistbyrån i Gävle. BlueChart (Garmin), Jeppersen (C-Map) och Navionics kommer att erbjudas att ha med sjökorten i sina respektive sjökortsportföljer. Det blir dock tidigast till säsongen 2014. Eventuellt kan ägare av navigationsprogrammet Seapilot för iPad få tillgång till sjökorten redan i år.


Går att utveckla vidare
Det är ett lovärt initiativ som Kultur & fritid vid Gävle kommun gjort tillsammans med Hydrographica och frivilliga från båtklubbar och föreningar. DagensBåtliv.se har inte haft möjlighet att testa sjökorten på plats, men väl sett Båtsportkortet. Det förefaller vara hög kvalitet på sjömätningarna. Den som seglat utmed norrlandskusten vet att det finns gott om stenar.


Jag saknar mera av förklarande text vid sjökortsbilderna. Se till exempel på bilden nedan. Hur djupt är det i enslinjen in till Österhamn vid Kusö kalv där det är som grundast? I Svenska Kryssarklubbens bok ”Norrlandskust” anges inseglingsdjupet till 2,5 meter. Båtsportkortet visar en ”kölränna” inom 2 meters kurvan. Andra exempel är att djupet i leden innanför Gåsholmen vore intressant att veta.


Hur djupt är det i enslinjen? Boken Norrlandskust anger 2,5 meter. Bilden är suddig för att den inte ska kopieras och användas för navigation.
Hur djupt är det i enslinjen? Boken Norrlandskust anger 2,5 meter. Bilden är suddig för att den inte ska kopieras och användas för navigation.

Vidare hade kommentarer om klippan eller stranden är lämplig för förtöjning etcetera uppskattats. Det finns säkert en mängd webbsidor som innehåller intressant bygdehistoria. Tips om sådana länkar med mera hade jag gärna sett att det fanns med.


Ett snyggare omslag skulle också lyfta produkten.


Andra områden?
Det faktum att Hydrographica nu gör Båtsportkort på beställning och att EU kan vara delfinansiär torde öppna för andra områden. Varför inte göra ett Båtsportkort som sträcker sig från Nordmalingsfjärdens västra del till Fjäderägg vid norra Holmön via Järnäs, Tjäruskärssund, Norrbyskär, Täfteå, Skeppsvik, Holmögadd med flera platser.


Tryckt på vanligt papper
Båtsportkortet över Gästrikekusten är tryckt på vanligt papper. Totalt är det fem blad som är sammanbundna med en spiral.


Hydrographica har tidigare gett ut två Båtsportkort, nämligen över Helgasjön och Storuman. Dessa producerades av Lars Granath.


Köp gärna till SXKs bok Norrlandskust, www.sxk.se


www.hydrographica.se


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut