VHF/SRC mars 2023
Hur har de gjort kartografin och sjömätningarna?

Tyska NV-Verlag gör båtsportkort över svenska västkusten


Bengt Utterström 2011-02-15

Jeppe Scheidt och Elvira Marklund från NV-Verlag
Jeppe Scheidt och Elvira Marklund från NV-Verlag

Sjökort i storlek som de gamla svenska båtsportkorten och i skalor på 1:40 000 och 1:20 000 tillverkar tyska NV-Verlag över bland annat svenska västkusten. Köper vi deras kompletta paket ingår CD med sjökort över samma område, navigationsprogram för PC och en gästhamnsguide med sjökortsbilder och avritade förtoningar. Vi undrar hur det är möjligt att tillverka så bra sjökort som de gjort utan att kopiera av annat material. Svaret vi får är att de tillverkar egna kort med egna sjömätningar.


Sjökort i A2-format sammanbundna med spiralrygg. Paketet innehåller även en Gästhamnsguide och en CD-skiva med alla sjökorten i digitalt format.
Sjökort i A2-format sammanbundna med spiralrygg. Paketet innehåller även en Gästhamnsguide och en CD-skiva med alla sjökorten i digitalt format.

Tyska NV-Verlag har producerat sjökort i över Göta Kanal i tio år och över svenska västkusten i tre år. Största kundgruppen har varit tyskar och engelsktalande personer som färdats i våra farvatten. Numera finns all text översatt till svenska. Jag ska erkänna att jag inte tidigare har gjort någon större notis om dessa sjökort och NV-Verlag. Vid en första jämförelse med svenska båtsportkort finner vi en mängd intressanta skillnader.
Skalorna är 1:40 000 och 1:20 000. Som jämförelse är Sjöfartsverkets i skalorna 1: 50000 och 1:25 000. Vid en snabb jämförelse noterar vi att fler farleder är inritade och att dessa har djupangivelser.

Nordpricken är den samma i båda sjökorten. Till vänster ser vi hur den ser ut i NV-Verlags sjökort och till höger i Sjöfartsverkets sjökort
Nordpricken är den samma i båda sjökorten. Till vänster ser vi hur den ser ut i NV-Verlags sjökort och till höger i Sjöfartsverkets sjökort

Alla väderstrecksmärken har förkortningen för prickens färger. Exempelvis står det BYB (black yellow black) för ostmärket. Dessutom är symbolen för väderstrecksmärket mera likt det verkliga utseendet.
Andra skillnader är att det står "Bn" för beacon vid fasta sjömärken och att dessa är svartvita i färgen i NV-Verlags kort. Fler namn på öar och skär är utsatta. En annan intressant notering är att så gott som alla grund i NV-Verlags kort är minst 10 centimeter grundare än Sjöfartsverkets djupangivelser. Nu är det väl ingen som kör med sådan liten marginal får vi hoppas, men vi undrar hur det kommer sig? Djupangivelser inom tio-meters kurvan är i ett tydligare typsnitt än djupen utanför tiometerskurvan som är tunnare.
Ankringsplatser med ankarsymbolen skiljer sig åt liksom djupkurvorna. NV-Verlag har en tvåmeters djupkurva på många ställen. Sjöfartsverkets djupangivelse är som bekant mörkblå för noll till tre meters djup. På vår fråga om NV-Verlag har gjort en "Garmin 2009" får jag svaret: "Nejdå, vi har gjort egna djupmätningar", säger Elvira Marklund på NV-Verlag. Som bekant lade Garmins sjökortsavdelning Bluechart in en två meters kurva i alla sjökorten år 2009 genom att approximativt beräkna djupet två meter utan att sjömäta. Den fadäsen är historia idag, Garmin har dessutom inför 2011 valt att köpa sjökortsunderlaget S57 från Sjöfartsverket.

Kartografin imponerar och är förbluffande lik Sjöfartsverkets kort.
Kartografin imponerar och är förbluffande lik Sjöfartsverkets kort.

Är NV-Verlags underlag kopierade från Sjöfartsverket?
Vi blir nyfikna på hur NV-Verlag gjort sina sjökort. Vi kan tillräckligt mycket om kartografi och sjömätningar för att veta att produktion av nya sjökort över stora områden är ingenting man gör på en kafferast.
På vår fråga berättar Elvira Marklund att när det gäller deras mätningar, har de tagit del av gammal statlig information, men inte "ritat av" korten. "Våra kort är absolut baserade på egna mätningar. Vi har tre mätningsbåtar och fem anställda som arbetar med svenska västkusten. Digitaliseringen har vi gjort utifrån våra färdiga papperskort. Vi har alltså inte digitaliserat eller kopierat Sjöfartsverkets kort", säger Elvira.
Elvira Marklund: "Att mäta ett sådant stort område som svenska västkusten innebär mycket arbete och tar lång tid. För att kunna erbjuda detaljerade kort har vi åkt många vändor mellan skären med små båtar. Jag har i unga år själv deltagit när mätningarna gjordes och minns väl när jag satt i pappas mätningsbåt (min pappa jobbar för NV.Verlag) och frågade om vi verkligen måste åka runt kobben ännu ett varv...
Sjökorten uppges också ha en översiktlig kartografi enligt IMO-standard.

Till vänster ser vi en djupangivelse på 2,2 meter i NV-Verlags sjökort. Röd linje är tvåmeterskurvan. I Sjöfartsverkets kort till höger är samma område angivet till 3 till 6 meters djupt.
Till vänster ser vi en djupangivelse på 2,2 meter i NV-Verlags sjökort. Röd linje är tvåmeterskurvan. I Sjöfartsverkets kort till höger är samma område angivet till 3 till 6 meters djupt.

Fler grund än Sjöfartsverket
På bland annat ett ställe, i en vik innanför Bockholmen, hittar vi ett grund på 2,2 meter i NV-Verlag som ligger inom ljusblått område (3 till 6 meters djup) i Sjöfartsverkets sjökort.
Formatet är i A2 vilket ger en god överblick över ett område, medan Sjöfartsverkets båtsportkort är i det mindre och mera lätthanterliga formatet A3. Sjöfartsverkets kort är numera tryckt på ett papper som tål omild behandling och väta medan NV-Verlags båtsportkort är tryckt på vanligt kraftigt papper.
Rättningar i sjökorten
Sjökorten rättas kontinuerligt. De trycks normalt varje år, men 2010 var rättningarna relativt få på västkusten och då följde ett rättelseblad med i sjökortspaketet. De viktigare förändringarna redovisas också på bolagets webbplats.

Hamnguiden i A4-format innehåller information om de flesta hamnar och naturhamnar inom sjökortens täckningsområde.
Hamnguiden i A4-format innehåller information om de flesta hamnar och naturhamnar inom sjökortens täckningsområde.

Gästhamnsguide ingår i paketet
I sjökortspaketet, som sträcker sig från Strömstad till Varberg, ingår en gästhamnsguide i A4-format. I stort sett alla hamnar förefaller vara med. De är illustrerade med sjökortsbilder och i många fall med vackra förtoningar. Dessa förtoningar uppges vara ritade av Cornelia Scheidt, mamma till sonen Jeppe Scheidt som också jobbar i familjeföretaget.
Gästhamnguiden är områdesindelad och lätt att hitta i. Många sjömärken är avritade och i sjökortet finns en röd ram runt de hamnar och naturhamnar som finns beskrivna på svenska i Gästhamnsguiden. Rättningar och kompletteringar står vi fritidsbåtsägare för. Vår lust att hjälpa till "allawikipedia" är stor även inom detta område.
Lösa små kartblad
Stora delar av västkusten och andra områden finns att köpa i modell "skogskartor" med tryck på två sidor. Perfekt för den som färdas inom ett begränsat område. Dessa vikbara blad är tryckt på ett starkt papper som tål väta.
"NV.pedia"
"De digitala sjökorten passar även för iPad och iPhone med navigationsprogrammet iNavX", berättar Elvira Marklund. Sedan tre år tillbaka har tjänsten "nv.pedia" funnits. Den innebär att rättelser kan göras i de digitala sjökorten för Skagerack, Kattegatt och Östersjön. Således var inte Navionics först med denna tjänst, påpekar Elvira Marklund.
NV-Verlag är runt om i världen
Jeppe Scheidt berättar att de producerar sjökort över olika delar av världen. Senaste tillskottet är Kubas ostkust. "Vi har som första företag utanför Kuba producerat dessa sjökort vilket vi är extra stolta över", berättar Jeppe Scheidt.
Mera närliggande områden är från Göteborg och hela vägen till Mem utanför Söderköping (Trollhätte kanal - södra Vänern - och Göta Kanal) runt Danmark, nordtyskland och vidare österut i Östersjön utmed Polens och de Baltiska länderna upp till och med Estland.
Prisjämförelse
NV-Verlags båtsportkortet över västkusten (Strömstad - Varberg) kostar 920 kronor. Då ingår Gästhamnsguiden över samma område och alla sjökorten på en CD för PC med ett enklare navigationsprogram klart för GPS-mottagning.
Sjöfartsverkets Båtsportkort över samma västkustområde är delat i två delar och kostar tillsammans cirka 1 060 kronor hos till exempel Seasea.
Ingen av oss på redaktionen har navigerat efter NV-Verlag annat än vid köksbordet, men efter sommaren 2011 vet vi bättre och återkommer med vår västkustredaktions erfarenheter. Då kan vi jämföra med Hydrographicas, NV-Verlag och Sjöfartsverkets sjökort över samma område.
NV-Verlag står för Nautische Veröffentlichung Verlagsgesellshaft, ett förlag i den lilla staden Arnis i Tyskland.
*Klicka vidare*

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut
Kommentarer
1. Nv-verlag har inte sjömätt hela västkusten.... Lasse Lundell 2011-03-19