VHF/SRC mars 2023
Underrättelser för sjöfarande

Ufs A, Allmänna upplysningar 2014, även intressant för fritidsbåtsägare


Bengt Utterström 2014-05-25


Ufs, Underrättelser för sjöfarande, är Sjöfartsverkets enhet där alla förändringar i sjökorten publiceras. Numera publiceras alla ändringar direkt på Sjöfartsverkets webbplats. Varje år kommer en uppslagsbok ut, nämligen Ufs A, allmänna upplysningar. Den är betydligt mera läsvärd än vad namnet lockar med! Kan laddas ned i slutet av artikeln.

Ufs A 2014 innehåller en mängd intressant information som berör hela svenska kusten. Det är inte bara för handelssjöfarten utan många avsnitt berör oss som gärna färdas i fritidsbåt. Plockat ur innehållet:

 • Förteckning över svenska sjövägmärken.

 • Om rättning av sjökort och publikationer.

 • Att alla fartyg, oavsett storlek (även kanot och vattenskoter), ska vara utrustade med sjökort och nautiska publikationer för den planerade sjöresan.

 • Om sjökortens tillförlitlighet. Problematiken med att sjökortens strandlinjer och grundflaks positioner inte stämmer överens med verkligheten.

 • Om kvalitén på svenska sjömätningar.

 • Karta visande missvisningens utbredning i Skandinavien. Ostkusten har idag 5 till 8 graders ostlig missvisning.

 • Bestämmelser kring trafiksepareringssystem.

 • Om segelfri höjd vid broar.

 • Öppningsbara broars tider (i år är broarna norr om Väddö med).

 • Om AIS, dess basstationer och Racon med mera.

 • Schema över fyrkaraktärer och tabell med geografiska lysvidder.

 • Om sjöräddning som Sjöfartsverket är huvudman för.

 • Om det globala sjöräddningssystemet GMDSS och vad som ingår där (EPIRB, DSC, SART med mera).

 • VHF-kustradio med master och kanaler (Kusttelefonitabell) och tider för väderutsändningar.

 • Information om nedisning, våghöjder, strömmar, vattenståndstabell, vindtabell, väderprognosområden med mera.

 • Om Kustbevakningen och Sjöpolisen.

 • Försvarsmakten informerar om kvarlämnade och sjunkna minor och var de flesta minorna ligger liksom annan ammunition och kemiska stridsmedel i havet.

 

Ufs A 2014 finns att köpa hos Sjöfartsverkets försäljningsombud eller ladda ned här (Pdf) *Klicka vidare*

 

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut