VHF/SRC mars 2023
Antenn i radarstolpe inte bara av godo

Radarn kan störa AIS och få objekt att försvinna från navigatorns skärm


Bengt Utterström 2016-07-14

En sändande radar stör ut AIS-objekt på längre avstånd om antennerna sitter för nära varandra.
En sändande radar stör ut AIS-objekt på längre avstånd om antennerna sitter för nära varandra.

Radarn stör AIS mottagning när AIS-antennen sitter för nära radarn vid radarnavigering. En radar bör sitta för sig, men det är frestande att montera antenner på radarstolpen. Radarns starka radiopuls stör mottagningen för AIS.

Det handlar om AIS objekt som är längre bort än cirka 6 till 9 sjömil. Det kunde vi se vid vårt enkla test på Ålands hav.


Under en segling till Åland i början av juni månad noterade vi att många AIS-objekt försvann från både radarskärm och navigatorn när radarn var på och sände. Platsen var Ålands hav. De närmare objekten syntes, men de som var längre bort försvann. AIS-antennen, som är en VHF-antenn, sitter monterad på radarstolpen och endast cirka 20 centimeter från radarantennen. När radarn sattes i ”stand by” kom de åter.


Bilden visar sex tydliga AIS-objekt. Radarn är avstängd.
Bilden visar sex tydliga AIS-objekt. Radarn är avstängd.

När radarn sänder förloras tre av AIS-objekten. De är här överkryssade.
När radarn sänder förloras tre av AIS-objekten. De är här överkryssade.

Civilingenjör Ulf Ekstedt förklarar varför det blir så. ”En radar på 4 kW som sänder har en hög uteffekt. Radarn, som bara ska sända ut i X-bandet (8 och 12 GHz), läcker en del av sin effekt i andra band såsom AIS-bandet (162 MHz). När det sker uppstår störningar som gör att AIS-mottagarens svaga signaler störs. Fenomenet kallas Elektromagnetisk Interferens, EMI, och kan dyka upp när flera olika radiosändare och mottagare skall samarbeta.


Av den anledningen bör en VHF eller AIS-antenn inte sitta för nära eller på samma höjd som en radarantenn. Problemet finns bara när radarn är aktiv och sänder”, avslutar Ulf Ekstedt.


Man bör vara medveten att EMI kan uppstå mellan båtens alla radiofrekvenser, men oftast då man har en kraftig sändare i kombination med en känslig mottagare. En båt har ofta mottagare på ett antal band där känsligheten är avgörande:


FM-bandet     
88-108 MHz (Sveriges radio P1 till P4 med flera radiokanaler).
VHF-bandet   
156-174 MHz.
Mobil-bandet  
900, 1800 och 2100 MHz.
GPS                     1575 MHz.


Det är inte säkert att de blir störda av radarn men det säkraste är att sätta antennerna väl separerade och gärna på en annan höjd än radarn. En enklare radar kan störa betydligt mera än vad Garmins xHD24-radar gör. Störningar kommer från alla fabrikat av x-bandsradar.


Får vara som det är

På min båt låter jag antennen sitta kvar på radarstolpen. För mig är det en praktisk fråga då jag inte vill ha en radarantenn i masten. I masten blir lätt radarbilden svajigare eftersom radarantennen då sitter högre upp. Dessutom blir det en extra tyngd i masten. När masten plockas ned på hösten är det också större risk att radarantennen skadas. Att ha den på en stolpe i aktern ger också ett extra stöd på akterdäck. Samma antenn kan jag enkelt koppla in till min VHF om masttoppantennen slutar att fungera.


Antennen är även min FM-antenn för radion. Även där försvagas mottagning när radarn sänder, men det är ett mindre problem eftersom jag inte lyssnar på P1 när det är dimma och radarn sänder. Då är jag fullt sysselsatt med båtens navigering.

 

Jag är numera medveten om problemet och jag vet nu att AIS-objekt som är cirka sju till nio sjömil bort och längre, försvinner när radarn sänder.


Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut