VHF/SRC mars 2023
Debatt

Vill vi ha ett separat vattenskoterkörkort?


Bengt Utterström 2020-11-12

Bild:Patrick Lindahl

Transportstyrelsen har fått ett utredningsuppdrag av regeringen att utreda förutsättningarna för ett Förarbevis för vattenskoter. Transportstyrelsen har svarat regeringen och frågan förbereds nu för remiss. Det är ett i stort sett färdigt förslag för ett Förarbevis för vattenskoter som Transportstyrelsen lämnat över till regeringen.

Det är en knepig fråga. Räcker det inte med det Förarintyg vi har idag och att det görs obligatoriskt för att framför vattenskoter frågar jag mig?


 Ja, det förekommer nöjeskörning i hög fart vid strandnära områden och i trånga farleder bland vissa förare av vattenskoter. Det är varken bra för badande människor, djurliv, natur eller andra båtar.

Debatten om Förarbevis för vattenskoter har pågått i flera år. Förbud har införts att framföra vattenskoter utanför officiella farleder, en regel som är tämligen uddlös. Många förare av vattenskoter tycks inte ha förstått eller tagit del av debatten utan fortsätter att köra vattenskoter på ett lekfullt och ibland störande sätt.

 

Därför bör något göras. Att införa ett helt nytt Förarbevis för vattenskoter, enligt Transportstyrelsens förslag, ställer jag mig dock tveksam till.

 

Mitt förslag är följande:

  • Ett av Nämnden för båtlivsutbildning, NFB, utfärdat Förarintyg görs obligatoriskt för att få köra vattenskoter.
  • Den som kör vattenskoter måste även ha deltagit i det dagpraktikpass som NFB har som krav för att få skriva ett Kustskepparintyg.
  • Vattenskotrar ska registreras.
  • Vattenskotrar måste vara minst ansvarsförsäkrade.
  • Flytväst måste bäras av förare och passagerare.

 Mitt förslag går ut på att man använder det som redan finns med några tillägg. I Förarintygsutbildning för fritidsbåt ingår att lära sig om gott sjömanskap, befälhavaransvar, väjningsregler, regler om att den som är väjningsskyldig ska väja i god tid med tydlig manöver, ombordsäkerhet, fartygsäkerhetslagen, säker lastning, allemansrätt, förbudsområden för sjöfart, vikten av att följa hastighetsbegränsningar med mera. Förare av vattenskoter är befälhavare enligt lagens mening och det finns regler om befälhavaransvar. Alla som framför en båt på sjön förväntas kunna reglerna och att följa dessa. 

 

Varför ska det då skapas någon ny skräddarsydd utbildning för vattenskotrar när det ovannämnda redan finns? Ett Förarintyg är idag inte obligatoriskt för att framföra en fritidsbåt, men gör det obligatoriskt för framförande av vattenskoter.

 

Sedan är det upp till Kustbevakning och Sjöpolisen att tillämpa de regler som finns. Förare av vattenskoter har ett befälhavaransvar enligt sjölagen. Enligt sjölagen 20:3 är det till exempel förbjudet att köra båt på ett onödigt störande sätt, ”Den som tar sådan färdväg, håller sådan hastighet eller annars med fartyg färdas så att han i onödan stör omgivningen döms till penningböter.” Det är en regel som säkert skulle kunna tillämpas vid många tillfällen, men som jag förstår sällan eller aldrig används.

 

Med mitt förslag slipper vi också att Transportstyrelsen ska legitimera och utse utbildare och att de ska bedriva tillsyn över utbildningsanordnare och ges möjlighet att ta betalt för kontroll av utbildning. Transportstyrelsen föreslår nämligen det i sin utredning.

 

Det är inte vattenskotern i sig som är ett problem. Problemet ligger i att vissa förare av vattenskoter uppträder på ett lekfullt och inte ansvarsfullt sätt när de framför sitt fartyg. Direkt livsfarlig körstil har förekommit vid badplatser och vid andra tillfällen där båttrafik varit tämligen riklig. Kombinationen av hög fart och bristande befälhavaransvar har gjort att några personer har kört ihjäl sig och ännu fler har skadats, varav några allvarligt.

 

Antalet dödsolyckor med vattenskoter är för åren 2017 – 2020 är tre och de omkomna har varit betydligt äldre än 15 år. 15 år är åldersgräns för att framföra vattenskoter.

 

Förarintygsutbildningar finns runt om i hela landet med många duktiga och engagerade lärare. NFB har (Transportstyrelsen ingår i NFBs styrelse) kunskapsfordringar för bland annat Förarintyg. NFB har även infört centrala prov för Förarintyget. Det säkerställer viss lägsta kvalitet på skrivningarna och att de blir lika över landet.

 

Bengt Utterström

Här finns Transportstyrelsen förslag som lämnats till regeringen *Klicka vidare*

 
Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.

 

 

 

 

 

 


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut