VHF/SRC mars 2023
Ny standard för datakommunikation ombord

OneNet ersätter NMEA 2000


Patrick Lindahl 2021-10-13


Elektroniken ombord på våra båtar kräver högre kapacitet i nätverket ombord. Det gäller framför allt bildöverföringar från kameror och ekolod. Den gamla nätversöverföringen NMEA 0183 ersattes av det snabbare NMEA 2000. Nu kommer OneNet och det uppges vara cirka 40 000 gånger snabbare än NMEA 2000.


Elektronik ombord på våra båtar pratar med varandra och för det behövs ett dataspråk. Första standarden för datakommunikation på båtar var NMEA 0183. NMEA, National Marine Electronic Association, är ett amerikanskt institut som fastställer standarden.

 

NMEA 0183 är en tvåtrådsförbindelse mellan två enheter där det finns två hastigheter, en låg 9600 bit/sek och högre, 38 600 bit/sek. Med dagens mått är det väldigt långsamma dataförbindelser. Det har också nackdelen att bara det kan bara vara en sändare på tråden, men flera mottagare. Har man då en mängd utrustning blir det snabbt ett spindelnät. Varje enhet har också ett begränsat antal ingångar och utgångar och standarden fungerar inte när antalet enheter växer.

 

En variant på denna standard är SeaTalk som kommer från Raymarine. Där har man en tvåtråd som är kopplad till flera enheter. Man kan således ha flera sändande enheter på tråden. Nackdelen är fortfarande den låga hastigheten, som inte räcker till för dagens datatrafik,

 

Då skapades NMEA 2000 som var nätverksbaserad, det vill säga man har en stamkabel till vilken enheterna är anslutna och alla kan prata med alla. Hastigheten ökade från väldigt låg till rätt skaplig, omkring 250 kbit/sek. NMEA bygger på en standard som finns inom fordonsindustrin som kallas för CAN, Controller Area Network. Det är också möjligt att strömmata mindre enheter över NMEA 2000-kabeln, för till exempel visarinstrument. Maximalt antal enheter som kan anslutas till samma nät är ca 250 stycken.

 

NMEA 2000 räcker dock inte till när man har stora dataströmmar. Vissa ekolod och radarantenner, där de perifera enheterna samlar in data och processorn sitter i navigatorn, kräver mycket höga överföringshastigheter. Man har då utgått från Ethernet som finns i stort sett i varenda hem idag, i kontor och inom industrin som har en dator. För den marina marknaden skapades OneNet.

 

OneNet använder IPv6 * för adressering och man kan i praktiken adressera ett obegränsat antal enheter. Hastigheten är från 100 MBit/s till 10 GBit/s, vilket gör att den är upp till 40 000 gånger snabbare än NMEA 2000. Det är också större möjligheter att strömmata enheter, så kallad Power over Ethernet, PoE, på upp till 25 watt. Med PoE lämnar switchens port den spänning och ström som behövs i andra änden av kabeln och det krävs bara en Ethernetkabel till enheten, till exempel en videokamera och man slipper dra en separat strömkabel.

 

OneNet kan samexistera med “vanlig” Ethernet såsom PC, WiFi-routrar och andra enheter som vi har i våra hem. Det ger framtida utvecklingsmöjligheter till bland annat enklare omvärdskommunikation, det vill säga Internet och WiFi, samt att man konfigurerar och interagerar med sina instrument via en web-sida på sin dator.


*) IP betyder Internet Protocol. Det är en datastandard och är det sätt som datorer adresserar varandra, IP-adress. De skickar paket, som innehåller mottagare, sändare och den nyttiga informationen. Nu är version 6 aktuell.
Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut