VHF/SRC mars 2023

CTEKS nya burkar uppfyller förväntningarna

Toppladdat med CTEK


Bengt Utterström 2010-11-03

Installationen är relativt enkel. Från generatorn leds ström till Dual 250S. Till den övre vänstra plinten kan solpanel kopplas. Någon regultor behövs inte, den är inbyggd i D250S.
Installationen är relativt enkel. Från generatorn leds ström till Dual 250S. Till den övre vänstra plinten kan solpanel kopplas. Någon regultor behövs inte, den är inbyggd i D250S.

I sommar har vi haft mer "kräm" i batterierna. Voltmätaren har aldrig visat under 12 volt. Vi har inte använt landström vid mer än ett tillfälle och det berodde inte på att vi behövde ladda batterierna. Det var hustrun som ville använda hårfönen. CTEKS D250S och Smartpass uppfyller våra förväntningar.

Bakgrund
Under året har CTEK, mest känt för sina intelligenta batteriladdare, lanserat två nya produkter, D250S och Smartpass. Dessa två "burkar" effektiviserar laddningen av båtens batterier. De laddar batterierna snabbare än vad generatorn förmår göra. Dessutom "toppladdar" de batterierna, vilket en generator inte kan göra. Resultatet blir att start- och förbrukningsbatterierna blir fullt laddade på kortare tid. Under hela båtsäsongen 2010 har jag testat D250S och Smartpass. Resultatet är att vi haft fler amperetimmar att förbruka varje dygn.

Generatorns förmår inte ladda batterierna fullt (svart linje). Med Dual 250S och Smartpass går laddningen fortare och blir dessutom effektivare.
Generatorns förmår inte ladda batterierna fullt (svart linje). Med Dual 250S och Smartpass går laddningen fortare och blir dessutom effektivare.

Generator laddar inte batteriet fullt
En generator förmår inte ladda batterier i rimlig tid. Generatorn klarar endast att ladda batteriet till cirka 85 - 90 % av full kapacitet i bästa fall, enligt Börje Maleus, vice VD på CTEK AB. För att batterier ska bli fulladdade måste man använda sig av en batteriladdare, menar Börje.
-Om vi tar ett 100 amperetimmars batteri som exempel får vi ut högst cirka 50 amperetimmar ur det om det är fulladdat. Om mer än 50 amperetimmar förbrukas kräver batteriet speciell laddning. När sedan generatorn ska ladda batteriet igen klarar den bara att fylla batteriet till cirka 85 -90 %. Det betyder att vi har då endast cirka 35 till 40 amperetimmar att förbruka innan batteriet är urladdat igen.
CTEKS burkar fungerar som en batteriladdare
CTEKS D250S och Smartpass fungerar som en batteriladdare, fast de drivs av DC/DC (likström) från generatorn. Resultatet blir att batterierna laddas fullt precis på samma sätt som om en batteriladdare varit inkopplad på landström. Av exemplet ovan får vi ut 50 amperetimmar att förbruka i stället för de 35-40 amperetimmar som generatorn klarar att ladda batteriet med.
D250S och Smartpass kopplas in mellan generatorn och batteriet. Det är alltså generatorn som försörjer D250S och Smartpass med ström som sedan används för laddning av batterierna.
Smartpass försörjer stora förbrukare
Den som enbart är ute efter effektivare laddning eller har en mindre batteribank behöver bara köpa D250S. Med Smartpass blir laddningen dock ännu effektivare. Dessutom kan stora förbrukare som kylskåp, PC, TV och ankarspel kopplas direkt till Smartpass. Fördelen är då att dessa stora förbrukare tar ström direkt från generatorn. Batteriet belastas med andra ord inte, utan förbrukningen sker med hjälp av generatorns överkapacitet. Detta är under förutsättning att motorn är igång. Är motorn inte igång tas strömmen som vanligt från batteriet.
-Men om jag kopplar stora förbrukare som ankarspelet och kylen på batteripolen, då får de väl ström direkt från generatorn utan att passera batteriet när motorn är igång, undrar jag.
Så här svarar Börje Maleus:
-Smartpass fungerar även som en batterivakt, den förhindrar att förbrukningsbatteriet djupurladdas. Går spänningen under 11,6 volt stänger Smartpass av de stora förbrukarna. Fördelen är då att batteriets livslängd ökar när det inte djupurladdas. Viktiga förbrukare som navigationsinstrument och nödljus kan det då fortfarande finnas ström till. Dessa bör alltså inte kopplas via Smartpass.
-En annan aspekt är följande: D250S Dual ger 20 ampere. När batteriet börjar bli fulladdat delas dessa 20 ampere på laddning och på stora förbrukare, om dessa kopplas direkt på batteriet. Detta förlänger laddtiden. Om man har t.ex. 15 amperes parallellbelastning blir det bara 5 ampere över för laddning.

-En dold finess är att de förbrukare som ansluts via Smartpass inte får högre spänning än vad generatorn ger. Batteriet kan laddas med uppåt 15 volt om det är lite kallt ute, men lampor och annat får generatorspänning, normalt under 14 volt. Det här är viktigt för livslängden för lampor och annat. Glödlampor är förvisso på väg bort från båtar, men för dessa halveras livslängden om man höjer spänningen 5 %. LED håller mycket längre än glödlampor, men inte om det blir för hög spänning.
Test sommaren 2010
Under hela båtsäsongen 2010 har jag haft D250S Dual och smartpass monterade i vår motorseglare. Vi har varit ute i totalt fyra veckor fördelat på en veckas segling i Ålands skärgård och tre veckors segling utmed norrlandskusten plus diverse kortare turer.
Inte någon gång har jag känt behov av att koppla till landström för att batterierna ska få extra laddning. Vissa dygn har vi legat still och motorn har inte körts för laddning då. Kylskåpet har gått dygnet runt hela semestern. En normaldag går motorn cirka 5 till 8 timmar. Vår batteribank är 2 x 140 ampere på förbrukningssidan. Under gång är alltid minst en navigator på och PC:n (för navigering). Radarn används flitigt även om det inte behövs. Vi har slutat att snåla med belysning kvällstid. TV finns dock inte på vår båt.
Inte vid något tillfälle har båtens voltmätare visat under 12 volt på förbrukningsbatterierna. Det var däremot inte ovanligt på mornarna innan D250S och Smartpass monterades. Jag har noterat att båtens voltmätare jobbar mer fram och tillbaka allteftersom laddning sker. Det tolkar jag som att batterierna laddas effektivare. Temperaturkännare på batterierna ser till att de inte blir för varma. Det går att koppla en solpanel direkt till D250S. Någon regulator behövs inte, den är inbyggd i D250S. Eftersom jag saknar solpanel har jag inte någon erfarenhet av det.
Mitt slutomdöme
Så vitt jag kan förstå har CTEK kommit med två riktigt bra produkter som förenklar livet ombord tack vare effektivare laddning som dessutom förlänger livslängden på båtens batterier. Hittills har jag inte kunnat notera några nackdelar och priset är inte heller avskräckande. De kostar cirka 2500 kronor per styck.

Inför sommarens test skrev jag en utförligare artikel. Se under "El ombord" i vänstra spalten eller*Klicka här* så kommer du till den.

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut
Kommentarer
1. Moderna generator regulatorer laddar ok T Sandman : ) 2013-09-20