VHF/SRC mars 2023
Maskin, propeller och grundstötning vanligast

Fler sjö- och flygräddningsärenden i fjol


Pressinformation från Sjöfartsverket 2024-01-29

<span>En av Sjöfartsverkets lotsbåtar tillsammans med Sjöräddningssällskapets räddningsbåt i en gemensam övning utanför Kapellskär i höstas. Sjöräddningssällskapet är en av Sjöfartsverkets främsta samverkansaktörer. </span>
Bild:Björn Alverfeldt/Sjöfartsverket

En av Sjöfartsverkets lotsbåtar tillsammans med Sjöräddningssällskapets räddningsbåt i en gemensam övning utanför Kapellskär i höstas. Sjöräddningssällskapet är en av Sjöfartsverkets främsta samverkansaktörer. Antalet sjöräddningsärenden var något fler förra året jämfört med året innan och fritidsbåtar stod för majoriteten av ärendena. Även antalet flygräddningsärenden ökade något.


Pressinformation från Sjöfartsverket 2024-01-29

Sjöfartsverket hanterade 1 017 sjöräddningsärenden i fjol, vilket är en ökning motsvarande drygt fem procent jämfört med 2022. Sett till riket som helhet var åtta procent fler fritidsbåtar föremål för sjöräddningsärenden 2023 jämfört med 2022.

– Den största delen av våra sjöräddningsärenden rörde likt tidigare år fritidsbåtar. Larmorsakerna har varierat men det handlar framför allt om maskin- och propellerhaverier och grundstötningar, men också hårt väder, säger Mattias Hyllert, direktör för Sjöfartsverkets sjö- och flygräddning.

Antal tillfällen där helikopter larmades var 467 under 2023, färre jämfört med 499 under 2022. I ungefär 65 procent av larmen behövde helikopter lyfta.

Vissa län sticker ut när det gäller ökning av antalet sjöräddningsärenden 2023 jämfört med 2022. Till exempel Västra Götaland, som hade 266 ärenden i fjol jämfört med 230 året innan och Kalmar som hade 62 ärenden jämfört med 52. Jämfört med genomsnittet för den senaste femårsperioden ses dock minskningar för båda länen.

Gotland hade 41 ärenden 2023, vilket är länets högsta antal jämfört med de senaste fem åren. Ökningarna har främst orsakats av hårt väder, utsatt läge samt maskin- och propellerhaveri, men också sjuktransporter från fartyg.

Från frivilligorganisationen Sjöräddningssällskapet, en av Sjöfartsverkets samarbetspartners, ser man en liknande trend för fjolåret. Sjöräddningslarmen då det råder fara för liv har ökat något. Däremot har förebyggande utryckningar, när läget inte är akut, minskat en aning.

– Det är små skillnader i antalet utryckningar, både vad det gäller förebyggande utryckningar och de insatser av mer brådskande karaktär. Men att skaffa sig kunskap om sjösäkerhet och även ha möjlighet att kunna larma minskar alltid riskerna för att hamna i sjönöd, säger Adam Goll Rasmussen, maritim ledare på Sjöräddningssällskapet.

Under året utförde Sjöräddningssällskapet 4193 förebyggande utryckningar, och 851 sjuktransporter. Vid den senare kategorin hjälper frivilligorganisationen skadade eller sjuka personer att snabbt få vård.

Sjöfartsverket hanterade 602 flygräddningsärenden under 2023, jämfört med 590 året innan, vilket motsvarar en ökning om två procent. Västra Götaland hade högst antal, 101, varefter Skåne följer med 69. De flesta ärenden med militär luftfart handlade om varningslarm, vilka resulterat i landning utan anmärkning. För allmänflyg inklusive bruksflyg är den vanligaste orsaken oavslutad färdplan, det vill säga att man missar att meddela att man har landat på flygplats utan flygtrafikledning.

Nedan listas antalet ärenden sjöräddningstjänst 2018-2023 per område.

Område

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Västra Götalands län

299

268

330

287

230

266

Stockholms län

273

285

282

291

248

247

Skåne län

167

145

162

151

118

117

Kalmar län

78

70

70

67

52

62

Hallands län

88

66

67

67

58

53

Gotlands län

29

35

23

28

30

41

Södermanlands län

32

30

35

42

32

34

Blekinge län

44

38

31

32

35

34

Östergötlands län

45

42

32

37

25

28

Uppsala län

28

30

26

30

21

23

Västmanlands län

15

19

29

12

18

19

Västernorrlands län

35

26

29

31

19

17

Värmlands län

23

14

27

24

19

15

Norrbottens län

14

11

18

22

15

15

Västerbottens län

20

14

21

14

9

13

Jönköpings län

17

12

16

10

9

12

Grannländer

11

10

7

7

6

12

Gävleborgs län

16

15

16

13

16

9

Örebro län

1

4

1

 

4

 

Totalt

1 235

1 134

1 222

1 165

964

1 017

 


Tipsa en vn Skriv ut