VHF/SRC mars 2023
Två parallella EU-projekt i samma område

EU pumpar in 100 miljoner kronor i gästhamnar runt centrala Östersjön


Bengt Utterström 2018-06-05

EU projektet Smart Marina har en budget på närmare 90 miljoner kronor för att rusta upp 31 gästhamnar i området centrala Östersjön (kartan ovan). Tillsammans med det andra projektet - Seastop - kommer 50 hamnar att rustas upp för 130 miljoner kronor. EU finansierar 75 % av kostnaden.
EU projektet Smart Marina har en budget på närmare 90 miljoner kronor för att rusta upp 31 gästhamnar i området centrala Östersjön (kartan ovan). Tillsammans med det andra projektet - Seastop - kommer 50 hamnar att rustas upp för 130 miljoner kronor. EU finansierar 75 % av kostnaden.

Det pågår två EU-projekt vars syfte är att rusta upp och utveckla gästhamnar för fritidsbåtar i området Central Baltic. Det ena projektet, Smart Marina, leds från Åland och 31 hamnar delar på 8,9 miljoner Euro, drygt 89 miljoner kronor.

Det andra, Seastop, har sin huvudman i Sverige och har 4,3 miljoner Euro, drygt 43 miljoner kronor från EU att investera i 19 hamnar. Totalt kommer 50 hamnar fördelade i Sverige, Åland, Finland och Estland att omfattas av de båda projekten. EU betalar cirka 100 miljoner kronor och övriga finansiärer skjuter till cirka 30 miljoner kronor.

Totalt handlar det om drygt 130 miljoner kronor som används för att rusta och bygga ut ett 50-tal hamnar runt centrala Östersjön. För oss fritidsbåtsmänniskor kommer vi således att kunna färdas runt och besöka toppmoderna gästhamnar i Sverige och i våra grannländer i öst. Till säsongen 2020 ska det mesta vara färdigbyggt.

Gemensamt för alla hamnar är att pontonbryggor kompletteras och byts ut, servicehus byggs nya eller renoveras och miljötänket kring hamnarna förbättras.

Med all sannolikhet kommer incheckning i gästhamnen att kunna ske från mobiltelefonen. Redan nu är betalautomater vanligt på västkusten och i vissa hamnar i Danmark. Vid incheckning får man en remsa liknande bagagetaggen vid flyget och ett plastkort som laddas med pengar som sedan kan användas till dusch och till tvättmaskiner.


Smart Marina

Smart Marina är namnet på det större projektet som omfattar 31 hamnar. Projektet leds av Lead-partnern Ålands Utvecklings AB, ÅUAB. ÅUAB är ett riskkapitalbolag som ägs av Ålands fastighets AB vars syfte är att utveckla Åland. Smart Marina har beviljats 6,6 miljoner Euro vilket motsvarar 75 % av totala kostnaden. Resterande del, cirka 2,2 miljoner Euro, skjuts till av respektive lands länsstyrelser och kommuner. Det är 13 åländska, 9 svenska, 7 finska och 2 estninska hamnar som kommer att byggas om. Det handlar om nya pontonbryggor, servicehus, betalnings- och bokningssystem och miljöhantering i hamnarna.


Projektet är i full gång, men det är först till säsongen 2019 som vi kan räkna med att se en del färdiga hamnar med servicehus och nya pontoner. ”Ansökningar och projektering tar tid”, säger Elina Lindroos som är kommunikationsansvarig på ÅUAB.


Målet med Smart Marina är att gästhamnarna ska få statusen av en ”Blue Star Marina” och få ha blå flagg hissad. Blå flagg är vanligare i Europeiska hamnar än vad de är i Sverige.


Bedömningen enligt Elina Lindroos är att de flesta hamnar kommer att behålla ungefär samma hamnavgift som tidigare. I det fall hamnen tillförs helt nya faciliteter som servicehus med mera får nog fritidsbåtsfolket räkna med en höjning av hamnavgiften. Avgiften sätts dock av varje hamn för sig.


SeaStop

Det andra EU-finansierade projektet SeaStop handlar om 19 gästhamnar runt centrala Östersjön som rustas för cirka 43 miljoner kronor.
Det andra EU-finansierade projektet SeaStop handlar om 19 gästhamnar runt centrala Östersjön som rustas för cirka 43 miljoner kronor.

Seastop är det andra EU-projektet som omfattar 19 gästhamnar varav 11 i Sverige, 6 på Åland och 2 i Finland. Projektet har fått totalt 4,3 miljoner Euro. Ciirka 3,3 miljoner kommer från EU och resterande kostnader fördelas på kommunerna Värmdö, Norrtälje och Österåker samt Länsstyrelsen i Stockholms län, Landskapsregeringen på Åland och Egentliga Finlands förbund i Finland.


Upphandling av nya pontonbryggor är i full gång och till Harö och Ingmarsö har de redan levererats. Befintliga hus inom gästhamnsområdet byggs om till moderna servicehus med dusch, toalett och bastu. Tömning av holdingtankar kommer också att kunna ske i hamnarna.


Mats Örblom är marknadsansvarig i Sverige och på min fråga hur de om- och tillbyggda hamnarnas avgifter kommer att påverkas för oss fritidsbåtsägare så svarar han att avgiften sätts av varje hamn. Mats Örblom tror dock att avgiften inte kommer att höjas nämnvärt, men däremot kan det bli en kostnad om man vill förhandsboka en båtplats eller en extra avgift om man vill bada bastu.


Till säsongen 2020 ska samtliga hamnar vara färdiga.

 

Fler EU-projekt

De två nämnda projekten omfattar hamnar i centrala Östersjön. Pengar finns avsatta till liknande Interreg-projekt för västkusten, södra Östersjön och Norrlandskusten.


Ett tredje EU-projekt finns i finska viken där ett 30 hamnar i Estland och Finland rustas


Hamnar i Smart Marina:

Sverige: Burgsvik, Valdemarsvik, Djurönäset, Fyrudden, Fejan, Rindö, Grisslehamn, Öregrund och Östhammar.


Åland:
Mariehamn västra och östra hamnen, Kastelholm, Kumlinge, Käringsund, Seglinge, Jurmo, Kökar (Karleby), Brändö, Enklinge, Geta, Hamnsundet, Rödhamn och Vargata.

Finland: Ekenäs, Brämskär, Högsåra, Nagu (2 st), Kimito och Korpo.


Estland:
Kärdla, Orjaku, Soela och Roograhu

 

Hamnar i SeaStop:

Sverige: Rödlöga, Ingmarsö, Nässlinge, Svartsö, Stavsudda, Långviks inre och yttre hamn, Löka hamn, Kyrkviken, Möja ström, Lökholmen och Harö.


Åland:
Sjökvarteret i Mariehamn, Bomarsund, Degerby, Sandvik på Kökar, Lappo och Fiskö. I Åbolands skärgård ska Peterzéns och Bromary hamnar byggas ut.

 

Läs mera:

Smart Marin: www.smartmarina.eu

Seastop:  www.seastop.se

 

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut