VHF/SRC distanskurs

På gång:
Väntan på besked om båtmässor?
22 milj. Euro har satsats på finsk båtindustris utveckling

Finsk båtindustri i världens största forskningsprojekt


Bengt Utterström & Lars W Gustavsson 2013-03-15

Finska staten, universiteten och fritidsbåtsindustrin har tillsammans satsat 200 miljoner kronor för att utveckla finsk fritidsbåtsindustri. Bilden är från Allt för sjön där finsk båtindustri dominerade med en 3000 kvm stor monter i A-hallen.
Finska staten, universiteten och fritidsbåtsindustrin har tillsammans satsat 200 miljoner kronor för att utveckla finsk fritidsbåtsindustri. Bilden är från Allt för sjön där finsk båtindustri dominerade med en 3000 kvm stor monter i A-hallen.

Finsk fritidsbåtindustri har deltagit i ett flerårigt forskningsprojekt vars syfte är att utveckla finsk fritidsbåtsindustri. Totalt har över 200 miljoner kronor satsats. De tillverkande företagen står för 10 % av kostnaden och de finska universiteten för 10 %. Resterande 80 % har finska staten skjutit till. Resultatet har blivit en forskningsrapport på närmare 4300 sidor som nu används som ”bibel” för att stärka finsk fritidsbåtsindustri.
- Vi har gjort det här för att sälja fler båtar, säger Finnboats VD Jouko Huju.


- Forskningsprojektet har ingen motsvarighet i världen och är det största i sitt slag när det gäller satsning på fritidsbåtsindustri, säger branschorganisationen Finnboats VD Jouko Huju när DagensBåtliv.se intervjuar honom på båtmässan Allt för sjön. –I forskningsprojektet har vi tittat på alla delar som rör tillverkningsprocesser, materialutveckling, försäljningsstrategier, tjänster med mera och hur människor kommer att använda en båt i sitt båtliv framöver.

- Forskningsprojektet, som kort och gott heter Båt-programmet, startade 2008 och har pågått till och med 2011. I slutet av år 2007 bestod problemen i att få arbetskrafts- och hallkapacitet att räcka till. Redan 2009 stannade utvecklingen upp. När uppgången åter börjar kommer de företag som även under lågkonjunkturen lyckats med att utveckla sina produkter och tjänster att lyckas bäst. Därför är programmets huvudinnehåll – en förnyelse av branschen för att bevara och öka konkurrenskraften i en föränderlig marknadsmiljö-, än mer aktuell, säger Jouko Huju.


Vi har gjort det här för att stärka finsk fritidsbåtsindustri i syfte att sälja fler båtar, säger Jouko Huju
Vi har gjort det här för att stärka finsk fritidsbåtsindustri i syfte att sälja fler båtar, säger Jouko Huju

Jouko Huju, som varit ordförande för Båt-programmet fortsätter: I Finland samarbetar företagarna i båtindustrin. Det är en styrka som skapar många nya möjligheter och det var en förutsättning för forskningsprojektet.


Ett konkret exempel på det är arbetet med ljuddämpande åtgärder i båtarna. Ett annat är konstruktion av bottenbalkar i andra material och ny utformning på dem. Alla tillverkande båtföretag har nytta av det. Ett annat ser ni här omkring oss (säger Jouko Huju och pekar på den finska jättepaviljongen på båtmässan Allt för sjön i Stockholm som var 3000 kvm stor och innehöll 60 båtar från 15 företag). Alla deltagande företagare har fått företagsutbildning. Allt syftar till att vi ska sälja fler, modernare och bättre båtar anpassade till morgondagens förutsättningar.


Numera säljer till exempel finska tillverkare enbart till återförsäljare och minskar på så sätt sina egna lagerkostnader. Tillverkningen blir också effektivare när kunden inte är med och påverkar tillverkningen med egna önskemål om speciallösningar.


44 olika företagsprojekt
Totalt har hela forskningsprogrammet kostat 22 miljoner Euro. I forskningsprogrammet har det funnits 44 olika företagsprojekt. Bland dessa är tidigare nämnd affärsverksamhet, hur finsk båtindustri skulle kunna agera mera lönsamt, hur fritidsbåtar och tillverkning påverkar miljön, stärkande av framtida konkurrenskrafter inom innovation och metoder för att kunna förutsäga framtida förändringsinriktningar med mera.


Stor vikt har också lagts på nya båtkoncept och nya användningssätt för fritidsbåtar. Det innefattar också design.


Förståelse för sociala förändringsfaktorer avseende båtanvändning och allmänt om hur fritiden utnyttjas blir i framtiden viktiga förutsättningar för framgång inom båtindustrin.


Inom tillverkningen talar man om andra inredningslösningar, tillverkningsmaterial och tillverkningssätt där bland annat robotar används. Eftersom allt fler båtar utrustas med utombordsmotor har en forskningsgrupp koncentrerat sig på akterspeglars hållfasthet som inte enbart bygger på tidigare praktiska erfarenheter.


All utrustning har gåtts igenom. När det gäller navigatorer har en hel del standardiseringar skett, men inom styrutrustning och styrreglering av allt annat ombord finns mycket att lära av till exempel bilindustrin. Nya eltekniska lösningar och produkter har man tittat på i syfte att spara energi och miljö.


Räkna med Finland
Resultaten av forskningsprojektet Båt-programmet sprids nu bland medlemsföretagen i form av utbildningar, grupparbeten och seminarier med mera. Om forskningsresultaten når ut och omsätts i praktiken i finsk båtindustri torde svensk och annan utländsk båtindustri få se en stor konkurrent på marknaden framöver. På DagensBåtliv.se välkomnar vi Finlands satsning och vi hoppas på att få ta del av många nyheter framöver. Vi hoppas även att den bär frukt med sig till svensk båtindustri.


Här finns Båt-programmets slutrapport. Svensk sammanfattning finns i slutet av rapporten. *Klicka vidare* 


Tipsa en vän     Skriv ut
Comstedt mjukstängande lock

Dieselpower feb 2019

Ultra marin ankare feb 2020


Radarboken

SSRS hälp oss hjälpa dig

Bok Bortom horisonten