VHF/SRC mars 2023

På gång:
Vi jobbar med att bli bättre mobilanpassade.
Rekordfå omkomna till sjöss 2018

14 personer omkom till sjöss förra året


Pressinformation Transportstyrelsen, Sjösäkerhetsrådet 2019-05-20

Under 2018 omkom 14 personer i fritidsbåtolyckor. Det är det lägsta antalet omkomna sedan 1971, då man började föra statistik över omkomna i fritidsbåtolyckor. Det visar Sjösäkerhetsrådets årsrapport.

Det finns flera förklaringar till att betydligt färre omkommit. En kan vara att den kalla vintern med isar som låg kvar längre än normalt på många insjöar gjorde att båtsäsongen kom igång sent. Den exceptionellt varma sommaren kan också vara en förklaring.


– Det varma vädret som kom tidigt på våren förra året gjorde att vattentemperaturerna steg snabbare än normalt. Chansen att överleva är större när vattnet är varmare, säger Lars-Göran Nyström, sjösäkerhetssamordnare på Transportstyrelsen.


De personer som omkom i olyckor med fritidsbåt förra året är mellan 35 och 77 år. Den största gruppen är mellan 60 och 69 år.


– Det är få barn och ungdomar som omkommer i båtlivet. De flesta som omkommer är i 60-årsåldern och alla omkomna förra året är män, säger Lars-Göran Nyström.


Av de omkomna hade 8 personer alkohol i kroppen. Det innebär att drygt 55 procent av olyckorna var alkoholrelaterade. Transportstyrelsens analyser visar återkommande att många drunkningsolyckor skulle kunnat undvikas om den olycksdrabbade hade använt flytväst. Transportstyrelsen konstaterar också att allt fler personer larmar via vattenskyddade mobiler och på så vis blir räddade.


– Inför den kommande båtsäsongen vill vi ge framförallt tre råd för att undvika olyckor till sjöss. Använd flytväst, var nykter och vattensäkra mobilen, säger Lars-Göran Nyström.

Antal omkomna per år i fritidsbåtolyckor de senaste fem åren.

År        omkomna 
2014   21
2015   30
2016   25
2017   21
2018   14


Fakta om dödsolyckorna

Platser där dödsolyckorna skett:

4 personer omkom i insjöar.
3 personer omkom vid färd i skärgård utanför hamnområde.
4 personer omkom i hamn.
3 personer omkom i öppet vatten, en ovanligt hög siffra.
1 person omkom på en älv.

Typer av båtar inblandade:

Öppen motorbåt – fem fall.
Beboelig motorbåt – två fall.
Beboelig segelbåt – tre fall.
Roddbåt – ett fall.
Vattenskoter – ett fall.
Kanot – ett fall.
Kite-surfare – ett fall.


Mer information finns här *Klicka vidare*


Tipsa en vän Skriv ut