VHF/SRC mars 2023
Brovakt lär mig brosignaler

Grönt ljus vid öppen bro är inget trafikljus


Bengt Utterström 2012-08-16

Iso Grönt ljus (Isophase= ljus och mörker är lika långa) i Väddö kanal är inget trafikljus. Det talar om att bron är öppen. Du får passera när du vill. Passage sker på skepparens ansvar.
Bild:Carina Norberg
Iso Grönt ljus (Isophase= ljus och mörker är lika långa) i Väddö kanal är inget trafikljus. Det talar om att bron är öppen. Du får passera när du vill. Passage sker på skepparens ansvar.

Grönt ljus vid öppnad bro i Väddö kanal ska inte förväxlas med biltrafikens gröna trafikljus. Grönt ljus betyder att bron är öppen. Ingenting annat. Det fick jag lära mig av en brovakt som kontaktade mig via sin högtalare i Väddö kanal. Vid andra broar kan grönt ljus betyda något annat.

Att jag blev kontaktad berodde på att jag inte begärt broöppning via telefon.


De flesta som har segelbåt eller större motorbåt har någon gång passerat en öppnad vägbro. Vi ligger vid brons ena sida och jag tror att de flesta av oss ligger och väntar på grönt ljus. När bron är öppen och lampan tänds kör vi. Jag har tolkat det som att nu får båtar på den här sidan av bron köra.

Vid några tillfällen har jag blivit förvånad över att jag sett grönt ljus även på andra sidan. De mötande båtarna tittar förvånat på mig eftersom de tror jag kört mot rött ljus och jag tittar förvånat på dem eftersom jag tror de kört mot rött ljus.

Jag har tolkat grönt ljus på båda sidor som att antingen har brovakten brottom och vill stänga bron så fort som möjligt eller så har han tryckt på fel knapp. För inte ska väl båtar behöva mötas där det är som smalast?

Men grönt ljus i Väddö kanal betyder att bron är öppen och jag får köra om jag tycker det är lämpligt.

Väddö kanal inte reglerad
För bland annat Södertälje kanal, Trollhättekanal och Göta Kanal har Transportstyrelsen utfärdat trafikföreskrifter. Vad det innebär framgår av sjökortet. Väddö kanal saknar föreskrifter. Där betyder grönt ljus att bron är öppen. På andra ställen betyder grönt ljus att ”nu får passage ske från denna sida” eller det kan också ange vilken höjd en lyftbro har. De flesta broar sköts av Trafikverket. Trafikverket reglerar vägtrafiken, inte sjötrafiken.

Grönt ljus betyder att bron är öppen, ingenting annat
Brovakten vid Väddö kanal ropade på oss via sitt högtalarsystem. Jag förstod inte varför, hade jag gjort något fel, jag körde ju när det var grönt ljus. I sjökortet står telefonnumret till brovakten och jag ringer upp.

”Jag vill upplysa dig om att du inte har begärt broöppning”, säger brovakten. ”Men jag vet ju att Älmstabron öppnas varje heltimma”, svarar jag. ”Jag öppnar bara om någon begärt broöppning”, får jag till svar.

”Ja, men du såg väl att segelbåten låg mitt i kanalen med nosen mot bron tre minuter före heltimma, det är väl en tydlig signal”, svarar jag. ”Hur ska jag veta att du vill gå igenom om du inte begärt broöppning”, får jag till svar. Jag lovar, nästa gång jag passerar Väddö-broarna eller någon annan bro ska jag ringa och begära broöppning.


Iso röd och fast vitt ljus betyder \
Bild:Bengt Utterström
Iso röd och fast vitt ljus betyder "bron under klargöring, avvakta." När grönt ljus tänds vet jag att bron är öppen och passage kan ske.

När jag ändå har brovakten på tråden passar jag på att fråga varför han gav grönt ljus från båda hållen samtidigt. Det kan ju bli trångt att mötas mellan bropelarna och risken för sammanstötning ökar.

”Grönt ljus betyder att bron är öppnad. När du kör bryr jag mig inte om, du får köra när du vill, det är du som skeppare som avgör och ansvarar när det är lämpligt att passera. Sjötrafikreglerna gäller som vanligt. Grönt ljus är ingen trafiksignal, vi tar inte ansvar för trafikreglering till sjöss. Det ansvaret ligger på varje skeppare”, förklarar brovakten.

Jag ska erkänna att jag inte har funderat på det tidigare. För mig har grönt ljus varit en signal om att det är båtar på ”denna sida av bron” som får passera. En kontroll av uppgiften med Johan Pettersson på Transportstyrelsen bekräftar det brovakten sa när det gäller Väddö kanal. Väddö kanal har inga trafikföreskrifter utfärdade av Transportstyrelsen.


Vid Lemströms kanal, öster om Mariehamn på Åland, lyser det grönt även fast bron är stängd. Det gäller att vid varje bro sätta sig in i vad som gäller. Om man kommer med segelbåt på natten och bron lyser grön kan det bli en obehaglig överraskning.
Bild:Bengt Utterström
Vid Lemströms kanal, öster om Mariehamn på Åland, lyser det grönt även fast bron är stängd. Det gäller att vid varje bro sätta sig in i vad som gäller. Om man kommer med segelbåt på natten och bron lyser grön kan det bli en obehaglig överraskning.

Andra kanalbroar är reglerade av Transportstyrelsen föreskrifter. Det är upp till varje skeppare vid varje bro att ta reda på vad som gäller. Något enhetligt trafiksystem med innebörden av grönt ljus finns inte.

I sjökortet vid broar står förklarat vad signalerna betyder.

Här finns ett informationsblad om Väddö kanal och broöppning som brovakten sammanställt.

*Klicka*

Kommentera gärna artikeln. Ange för- och efternamn samt bostadsort.


Kommentera Tipsa en vn Skriv ut